Bronzová pamětní medaile na válku prusko-dánskou 1864 – rakouská verze

 

Dne 1. února 1864 se rozhořela dánsko-německá či prusko-dánská válka, označovaná též jako druhá šlesvická válka, vedená o území Šlesvicka a Holštýnska. Zatímco první boj o tyto země v letech 1848–1849 dopadl pro Prusko neúspěšně, nyní byla situace jiná. S ohledem na nynější casus belli Dánsko nebylo de iure v právu, neboť nastupující král Kristián IX. podepsal roku 1863 novou ústavu, která jeho vlastní německé země včleňovala do dánského státu a Šlesvicko i Holštýnsko k nim patřily. To však znamenalo porušení statut Německého spolku, který existoval od roku 1815 a jehož byly obě země součástí. Odpovědí Německého spolku byla menší sasko-hannoverská expedice, a když byla odražena, vyhlásilo Prusko Dánsku válku. Na rozdíl od předchozího konfliktu nemělo tentokrát Dánsko na své straně žádné spojence, zatímco po boku Prusů vytáhlo do boje Rakousko coby předsedající člen Německého spolku. Válka tentokrát skončila porážkou Dánska a po Vídeňské mírové smlouvě z 30. října 1864 došlo k postoupení Šlesvicka a Holštýnska Prusku a Rakousku.

Císař František Josef I. a pruský král Vilém II. se v souvislosti s udělováním vyznamenání za proběhlou válku shodli na vytvoření společné pamětní medaile pro účastníky bojů. Medaile byla zřízena 10. listopadu 1864 a měla v rakouském i pruském vydání téměř shodnou podobu, pouze iniciály panovníků (FJ a W) byly umístěny v příslušném pořadí podle země vydání. Barvy stuhy, evokující vlajky vítězů (Rakousko – černá, žlutá / Prusko – černá, bílá) byly pro obě vydání shodné, jen pruská stuha byla o něco užší než rakouská a na rozdíl od rakouské nebyla poskládána do trojúhelníku. Sluší se dodat, že na ražbu medailí byl symbolicky použit bronz z ukořistěných dánských děl.

Popis:

Bronzová medaile kruhového tvaru o průměru 29 mm, zavěšená na černo-žluto-bílé stuze, poskládané do trojúhelníku.

Avers:

Na středu v heraldicky pravé části ozdobné iniciály FJ (Franz Joseph), převýšené císařskou korunou, a v heraldicky levé části iniciála W (Wilhelm), převýšená královskou korunou.

Revers:

Na středu nápis: UNSERN / TAPFERN / KRIEGERN / 1864 (Našim statečným válečníkům 1864), obklopený vavřínovými ratolestmi, převázanými ve spodní části stuhou.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán převodem z původního Vojenského historického muzea z části sbírky, deponované v karlínské Invalidovně.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha