Bronzová pamětní medaile na válku prusko-dánskou 1864 – rakouská verze

Bronzová pamětní medaile na válku prusko-dánskou 1864 – rakouská verze

Dne 1. února 1864 se rozhořela dánsko-německá či prusko-dánská válka, označovaná též jako druhá šlesvická válka, vedená o území Šlesvicka a Holštýnska. Zatímco první boj o tyto země v letech 1848–1849 dopadl pro Prusko neúspěšně, nyní byla situace jiná. S ohledem na nynější casus belli Dánsko nebylo de iure v právu, neboť nastupující král Kristián IX. podepsal roku 1863 novou ústavu, která jeho vlastní německé země včleňovala do dánského státu a Šlesvicko i Holštýnsko k nim patřily. To však znamenalo porušení statut Německého spolku, který existoval od roku 1815 a jehož byly obě země součástí. Odpovědí Německého spolku byla menší sasko-hannoverská expedice, a když byla odražena, vyhlásilo Prusko Dánsku válku. Na rozdíl od předchozího konfliktu nemělo tentokrát Dánsko na své straně žádné spojence, zatímco po boku Prusů vytáhlo do boje Rakousko coby předsedající člen Německého spolku. Válka tentokrát skončila porážkou Dánska a po Vídeňské mírové smlouvě z 30. října 1864 došlo k postoupení Šlesvicka a Holštýnska Prusku a Rakousku.

Císař František Josef I. a pruský král Vilém II. se v souvislosti s udělováním vyznamenání za proběhlou válku shodli na vytvoření společné pamětní medaile pro účastníky bojů. Medaile byla zřízena 10. listopadu 1864 a měla v rakouském i pruském vydání téměř shodnou podobu, pouze iniciály panovníků (FJ a W) byly umístěny v příslušném pořadí podle země vydání. Barvy stuhy, evokující vlajky vítězů (Rakousko – černá, žlutá / Prusko – černá, bílá) byly pro obě vydání shodné, jen pruská stuha byla o něco užší než rakouská a na rozdíl od rakouské nebyla poskládána do trojúhelníku. Sluší se dodat, že na ražbu medailí byl symbolicky použit bronz z ukořistěných dánských děl.

Popis:

Bronzová medaile kruhového tvaru o průměru 29 mm, zavěšená na černo-žluto-bílé stuze, poskládané do trojúhelníku.

Avers:

Na středu v heraldicky pravé části ozdobné iniciály FJ (Franz Joseph), převýšené císařskou korunou, a v heraldicky levé části iniciála W (Wilhelm), převýšená královskou korunou.

Revers:

Na středu nápis: UNSERN / TAPFERN / KRIEGERN / 1864 (Našim statečným válečníkům 1864), obklopený vavřínovými ratolestmi, převázanými ve spodní části stuhou.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán převodem z původního Vojenského historického muzea z části sbírky, deponované v karlínské Invalidovně.

 

AktuálněBitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…
Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

17. 11. 2021
Na 17. listopad připadá státní svátek České republiky, slavíme Den boje za…
Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

15. 11. 2021
To, že jádro československých jednotek na východní frontě za 2. světové války…