Československé armádní jezdecké sedlo vzor 6.

Československé armádní jezdecké sedlo vzor 6.

Kostra sedla se skládá ze dvou bočnic z lipového dřeva a přední a zadní ocelové rozsochy, které jsou spolu spojeny můstky. Posedlí je tvořeno širokým pásem z holice, která je připevněna k rozsochám. Bočnice jsou pohyblivé díky stěžejovým závěsům, které dovolují otáčení bočnic podélně, takže sedlo lze přizpůsobit velikosti koňského hřbetu. Pohodlí koně zvyšují i plstěné podložky vzor 6, které jsou nasazeny na bočnice. Zachovalo se kožené posedlí, kožený obřišník a železný třmen. Chybí malé stranice, většina řemenů a podbřišníky. Sedlo je značeno přejímacími znaky čs. armády.
Jezdecké sedlo vzor 6 bylo, stejně jako vzory 14, 15 a 25, používáno v československé armádě před 2. světovou válkou (výjimečně i v 2. polovině 40. let). Výjimku tvořilo dělostřelectvo, které používalo sedla vzor 99. Obecně se jednalo o vzory sedel převzaté z rakousko-uherské armády (výjimkou je vzor 25). Sedlo vzor 6 bylo součástí jezdeckého postroje vzor 6, který se skládal ze samotného sedla, uzdidla a příslušenství a potřeb pro koně.

Armádní jezdecké sedlo bylo do sbírek VHÚ Praha zakoupeno ze soukromé sbírky v roce 2008.

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…