Čestný odznak kurzu Komando udělený in memoriam parašutistovi Adolfu Opálkovi

 

Mezi výcvikovými kurzy současné AČR náleží zvláštní pozice kurzu Komando. V současné době se jedná o nejtěžší výcvikový kurz, zaměřený na výběr vhodných kandidátů pro základní velitelské pozice. Kurz symbolicky navazuje na tradici původního výcviku britských jednotek Commandos z období druhé světové války a v této souvislosti též na výcvik SOE (Special Operations Executive – Oddělení pro zvláštní operace), který absolvovali vybraní českoslovenští vojáci ve Velké Británii. Z jejich řad byli následně vybíráni parašutisté vysazovaní na území Protektorátu Čechy a Morava.

Vedle odznaku pro absolventy kurzu je příležitostně udělován také Čestný odznak kurzu Komando, který má stejný tvar jako absolventský odznak a liší se pouze povrchovou úpravou. Návrh odznaku byl zhotoven pracovníky VHÚ. K odznaku je vždy udělován dekret formátu A4, nesoucí v horní části motiv odznaku kurzu Komando, doplněný ve spodní části dekretu znakem Vojenské Akademie Vyškov. Dekrety o absolvování a odznaky se vždy předávají symbolicky v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze, kde 18. června 1942 svedla svůj poslední boj skupina československých parašutistů. Mezi nimi se nacházel také nadporučík Adolf Opálka, velitel výsadku Out Distance, který byl již jako plukovník in memoriam dekorován prezentovaným exemplářem Čestného odznaku kurzu Komando.

Popis:

Odznak o výšce 58,5 mm a šířce 29 mm při síle 3 mm v barvě starostříbra.

Avers:

Britská dýka Faibairn-Sykes směřující hrotem vzhůru, obtočená smyčkou provazu, podloženou dvěma lipovými ratolestmi. Smyčka a část čepele u hrotu dýky jsou překryty páskou s nápisem: KOMANDO.

Revers:

Na reversní straně v horní části vyraženo pořadové číslo odznaku. Ve vertikální linii umístěny dva piny pro připnutí na stejnokroj.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha