Francouzská Pamětní medaile za operace Organizace spojených národů v Koreji

 

Když Korejská lidově demokratická republika 25. června 1950 napadla jižní Korejskou republiku, postavily se jí ozbrojené síly Organizace spojených národů pod velením amerického generála Douglase MacArthura. Součástí těchto jednotek se od 23. srpna stal také francouzský prapor více jak tisícovky dobrovolníků. Francouzští dobrovolníci, jejichž počet posléze stoupl na více jak trojnásobek, přišli během korejské války o 262 padlých a významně se podíleli na několik vítězných bitvách sil Organizace spojených národů. V souvislosti s těmito akcemi došlo 8. ledna 1952 ke zřízení francouzské Pamětní medaile za operace Organizace spojených národů v Koreji (Médaille commémorative des opérations de l’ONU en Corée), určené pro příslušníky francouzských ozbrojených sil, nasazených v korejské válce po dobu nejméně dvou měsíců. Medaile mohla být tudíž udělena jak Francouzům, tak cizincům sloužícím v řadách cizinecké legie.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 36 mm při síle, ražená z bronzu. Medaile zavěšena prostřednictvím ráhnového závěsu na 36 mm široké stuze se středem v barvách vlajky spojených národů modré a bílé a francouzskou trikolorou při okrajích. Závěs v provedení plamenu lampy, dotýkajícího se pagody.

Avers:

Na středu plasticky převýšený reliéf rozety s osmi okrajovými lístky, nesoucí národní symbol Korejské republiky, vyzařující do stran sluneční paprsky. Okraj medaile tvořen dvěma vavřínovými ratolestmi, vycházejícími ze spodní části medaile.

Revers:

Na středu v sedmi řádcích nápis: MÉDAILLE / COMMÉMORATIVE / FRANÇAISE / DES OPÉRATIONS / DE L’ORGANISATION / DES NATIONS UNIES / EN CORÉE (Francouzská pamětní medaile za operace Organizace spojených národů v Koreji). Volně v ploše při okraji opis:  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Francouzská republika).

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1976.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha