František Šimbera, Tomáš Garrigue Masaryk, kolem 1920.

 

Nepříliš známou tvorbu českého malíře Františka Šimbery (1896-?) reprezentují ve sbírkách Vojenského historického ústavu v Praze tři podobizny prvního československého prezidenta. Byly vystaveny v sídle důstojnického klubu 3. čs. dělostřeleckého pluku v Terezíně krátce po vzniku Československa. Po okupaci v roce 1939 je stihl stejný osud. Byly odstraněny z reprezentativních prostor klubu a v roce 1942 převedeny do evidence nacistického vojenského muzea v Praze (Heeresmuseum Prag).

Portrétní dílo zobrazuje T. G. Masaryka v období první světové války, kdy žil již v exilu. Budoucí prezident je oděn do černého obleku střídmého střihu. Klidná figurální scéna je zasazena do prostředí pracovny. Pozadí obrazu vytváří tmavá drapérie v podobě těžkých závěsů na oknech. Pastózní olejomalba nevyniká detaily v duchu klasického portrétu. Autor usiloval spíše o charakteristiku osobnosti Masaryka jako politika a filozofa.

Plátno, olej, 1310 x 900 mm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu Praha formou převodu v roce 1942.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha