Jihovietnamská Vojenská záslužná medaile

 

Po roce 1945 směřoval Vietnam spolu s dalšími státy jihovýchodní Asie pryč ze sféry francouzského koloniálního panství. Cesta k samostatnosti však vedla skrze válku v Indočíně v letech 1946–1954, během níž se vyprofilovalo rozdělení Vietnamu na severní a jižní a nepřímo tak byl předurčen další budoucí konflikt. Vietnamský stát (1949–1954), bojující na straně Francie proti Severnímu Vietnamu, vnímal potřebu ocenit statečnost řadových vojáků. V důsledku této potřeby byla 15. srpna 1950 založena vietnamská Vojenská záslužná medaile, udělovaná poddůstojníkům a mužstvu. Mohla být udělena za opakovanou citaci v armádním rozkaze, za zranění v boji, za výtečnou službu přesahující třináct let a za statečný čin, přičemž poslední jmenovaná možnost udělení vyžadovala potvrzení ze strany několika nestranných svědků. Toto vyznamenání zcela jasně odráží vliv francouzské faleristiky, neboť v podmínkách udělení i ve vzhledu medaile je naprosto zřejmá analogie k francouzské vojenské medaili – Médaille militaire.

Popis:

Kruhový odznak o průměru 35 mm, ražený z bronzu, opatřený středovým medailonem. Odznak zavěšen prostřednictvím závěsu s motivem ratolesti překryté zkříženými meči. Klenot zavěšen na stuze o šíři 38 mm. Stuha v barvě světle zelené s bílými okraji a žlutým středovým pruhem, proťatým sedmi tenkými světle zelenými pruhy. Jedná se o tzv. 1. typ medaile, udělovaný do roku 1954.

Avers:

Ve středovém medailonu situován plasticky převýšený levý profil císaře Bao-Dai, v mezikruží opis: “DUC BAO-DAI / QUOC TRUONG″. Medailon lemován vavřínovým věncem, převázaným v dolní části páskou.

Revers:

Ve středovém medailonu situováno plasticky převýšené kruhové pole, nesoucí nápis: “TO QUOC / TREN HET″. Medailon lemován vavřínovým věncem, převázaným v dolní části páskou.

Medaile byla do sbírky Vojenského historického ústavu získána nákupem v roce 1976.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha