MAREŠ, František. Mezinárodní jednota pro společnost národů

 

Společnost národů (Société des Nations, League of Nations) vznikla 10. ledna 1920 na základě Versailleské mírové smlouvy, která byla signována 28. června 1919 v zrcadlovém sále zámku Versailles. Hlavním autorem myšlenky vzniku mezinárodní organizace, jejímž cílem se stala demilitarizace a udržení míru na bázi kolektivní bezpečnosti a diplomacie, byl americký prezident Woodrow Wilson, který za iniciování vzniku Společnosti národů obdržel Nobelovu cenu míru.

Idea Společnosti národů a víra v zajištění mírové budoucnosti jejím prostřednictvím byla po první světové válce obecně velice populární. Přestože světové mocnosti měly značný vliv na politický vývoj, v 30. letech se projevily malé možnosti vynucení mírových procesů diplomatickou cestou nadnárodní organizace. Italská, německá i japonská expanzivní politika nebraly na Společnost národů téměř žádný ohled a vypuknutí druhé světové války pak její praktické fungování ukončilo. Formálně byla neúspěšná Společnost národů rozpuštěna 18. dubna 1946, ale v té době již její funkci garanta světového míru převzala navazující Organizace spojených národů, která byla založena 24. října 1945 v San Francisku.

Autorem představované publikace je prof. Dr. František Mareš (1857−1942), fyziolog, filosof, poslanec, senátor a také rektor Univerzity Karlovy (v letech 1913−1914 a 1920−1921). Jeho národovecký náhled na Společnost národů je jistě dodnes zajímavým svědectvím doby. Prezentovaná drobná publikace formátu cca A6 je převázána do pevných kartonových desek, které ale k původnímu vydání knížečky nepatří. Text je členěný do několika částí, není ale doprovázený žádnými ilustracemi, ani jiným doplňkovým materiálem. Za zmínku stojí exlibris, které jako předchozího vlastníka tohoto svazku určuje Československý vědecký ústav vojenský. Do Knihovny VHÚ Praha se pak publikace dostala spolu s knihovnou Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, jež byla k jejím fondům připojena v polovině 70. let 20. století.

Představovaná knížka je nejen připomínkou 100. výročí založení významné, i když neúspěšné, Společnosti národů, ale i dobovým pramenem jejího mírně skeptického vnímání v době založení. Profesor Mareš se ve své stati netají jistou skepsí k možnostem Společnosti národů a jeho náhled na její fungování nabízí zajímavý komparační materiál.

Citace:

MAREŠ, František. Mezinárodní jednota pro společnost národů : (Otisk z Národních listů). V Prahe : Státovědecká společnost, 1920. 21 s. (Rozpravy a přednášky Státovědecké společnosti. Pořádá Jan Kapras. Čís. 2/1920)

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha