NOVÁK, Jiří. Bitva o Jadran

NOVÁK, Jiří. Bitva o Jadran

Války se v historii nezastavovaly ani v zimním období, takže i dnešní knihou si můžeme připomenout jedno výročí. Na podzim roku 1915 došlo po soustředěném útoku německých, rakousko-uherských a bulharských sil ke zhroucení srbské fronty. Jádro srbské armády sice z obklíčení vyvázlo a pochodem smrti přes albánské a černohorské hory dosáhlo pobřeží Jadranu, zaplatilo zato ale děsivými ztrátami. Z albánského pobřeží je pak po moři evakuovaly dohodové lodi.

Proti této lodní přepravě podniklo několik akcí také rakousko-uherské válečné námořnictvo, v němž sloužila také řada vojáků z českých zemí. Nejznámější z těchto operací se stala ta, k níž došlo v noci z 28. na 29. prosince 1915 a jež je známá pod názvem bitva u Drače. Rakouský průzkum totiž zaznamenal u albánského přístavu Drač dva italské torpédoborce, a proto kolem půlnoci 28. prosince 1915 vyplula z Kotoru rychlá rakousko-uherská flotila vedená lehkým křižníkem Helgoland s pěti moderními torpédoborci třídy Tátra – Csepel, Lika, Triglav, Tátra a Balaton. Mezi 2. a 3. hodinou ranní křižník Helgoland omylem taranoval francouzskou ponorku Monge, která se chystala na rakouskou flotilu zaútočit. Poškození ponorky bylo tak rozsáhlé, že její kapitán vydal rozkaz k vynoření. Do ponorky se poté opřeli rakousko-uherští dělostřelci, takže nezbývalo než plavidlo opustit. Rakousko-uherský svaz po noční epizodě s ponorkou pokračoval ke svému cíli, kam doplul ráno 29. prosince.

V Drači císařští námořníci italské torpédoborce již nezastihli, a tak potopili alespoň řecký parník a dvě albánské plachetnice. Pak se ale sami stali terčem italských houfnic na pobřeží, s nimiž sváděli marný boj. Při ústupu od Drače se ale torpédoborce Lika a Triglav dostaly do nepřátelského minového pole. Krátce po osmé hodině ranní Liku zasáhla jedna z min a zanedlouho po ní druhá. Hořící Lika se začal potápět a přeživším námořníkům připlul na pomoc Triglav, stále ostřelovaný italskými děly. Během záchranných prací ale i jeho zasáhla jedna mina a těžce poškozený torpédoborec zůstal na hladině neovladatelný. Na pomoc mu dorazil Csepel, který jej chtěl odtáhnout, ale lano se zamotalo do jednoho z lodních šroubů a poškodilo jej, takže tah musel převzít Tátra.

Rakousko-uherský svaz se dal na ústup s těžkými ztrátami, neboť mohl záhy očekávat, že jej začnou stíhat dohodové válečné lodě. K tomu opravdu došlo a stíhací svaz v počtu 4 italských a britských křižníků a 9 italských a francouzských torpédoborců se záhy objevil na obzoru. Proto kolem 13.15 musel být Triglav odpojen z vleku a potopen vlastní posádkou. Rakouská flotila se ocitla odříznuta od Kotoru a byla nucena bojovat s přesilou. Helgoland s Tátrou, Balatonem a poškozeným Csepelem nakonec dohodovým lodím unikly až s příchodem tmy a ráno 30. prosince po dramatické honičce zakotvily v Šibeniku. Přestože ztráta dvou moderních torpédoborců byla pro rakousko-uherské loďstvo citelnou ranou, únik zbytku svazu před početnějším nepřítelem byl bezpochyby úspěchem, neboť již tak nevydařená akce mohla přinést mnohem větší ztráty.

Prezentovaná kniha formátu A5 je vázaná v pevných kartonových deskách potažených papírem. Přestože je kniha psána v popularizačním stylu, kterému prakticky chybí klasický poznámkový aparát, rejstříky atp., lze konstatovat, že jde asi o nejkomplexnější práci věnovanou nasazení rakousko-uherského válečného námořnictva za první světové války, která vyšla v češtině. Samotný velmi čtivý text doprovází fotografická příloha a černobílé bokorysy lodí a jako doplněk čtenář nalezne soupis lodí rakousko-uherské flotily se základními technickými parametry a obdobný soupis lodí ostatních států, které jsou zmíněny v textu.

Bitvě u Drače je v knize věnována celá kapitola 12 – Helgoland v nesnázích. Představovaná kniha tedy nejen připomíná dnešní výročí, ale také čtenáře stručně seznámí s historií bojů rakousko-uherského námořnictva a jeho českých námořníků v 1. světové válce.

Citace:

NOVÁK, Jiří. Bitva o Jadran : c. a k. válečné námořnictvo za 1. světové války. Brno : Jota, 2002. 203 s. ISBN 80-7217-191-7.

AktuálněMilitarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

Militarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

13. 01. 2021
Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní…
Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

10. 01. 2021
Československý samostatný protichemický prapor byl před třemi desítkami let u toho, když…
Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

07. 01. 2021
Od 1. ledna 1970 začala v Československé socialistické republice platit nová kategorizace míst…
Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

03. 01. 2021
Podsbírka Vojenského historického ústavu Praha s názvem Kosmonautika se vztahuje hlavně k československé účasti…
Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021
Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek…