Pamětní odznak 2. úkolového uskupení eFP v Lotyšsku

 

Mezi v současné době plněné zahraniční mise Armády České republiky patří mimo jiné i účast na tzv. alianční předsunuté přítomnosti (eFP – Enhanced Forward Presence), která je jedním z výsledků jednání Varšavského summitu NATO v létě 2016 a vychází ze závazku a z principu kolektivní obrany NATO. V rámci této mise došlo původně k vytvoření čtyř organizačních, tzv. bojových uskupení (Battlegroup), dislokovaných v Polsku, v Litvě, v Lotyšsku a v Estonsku. Příspěvek Armády České republiky k této misi se v dlouhodobějším měřítku týká oblastí Lotyška a Litvy v rámci Battlegroup Latvia a Battlegroup Lithuania.

V souvislosti s působením 2. úkolového uskupení eFP Armády České republiky, jež v Lotyšsku působilo od ledna do června 2019 pod vedením Kanady, došlo ke zřízení Pamětního odznaku 2. úkolového uskupení eFP v Lotyšsku. Autorem původního návrhu je výtvarník Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) MgA. Pavel Holý. Návrh pamětního odznaku byl vytvořen v rámci činnosti Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ a schválen ředitelem VHÚ spisem Čj. MO  81157/2019-1241.

Popis:

Dekorace je tvořena medailí kruhového tvaru o průměru 41 mm při síle 3 mm, která je ražená z patinovaného tombaku s povrchovou úpravou v barvě starobronzu. Na spodní straně obruby medaile raženo číslo odznaku: 065. Stuha o šíři 38 mm hnědofialová, na středu protnutá širokým bílým pásem. Bílý pás dále protnutý pásem složeným ze tří pruhů v barvách trikolory České republiky. Pruhy jsou rozmístěny v pořadí: hnědofialová-bílá-černá-bílá-červená-modrá-hnědofialová. Stužka v barvách a v šíři stuhy. Na stužce tombaková miniatura kruhového tvaru. Na miniatuře silueta Lotyšska, částečně překrytá římskou číslicí 2.

Avers:

Na středu plochy umístěna silueta Lotyšska. V ohraničené borduře opis. Horní opis: ENHANCED FORWARD PRESENCE. Spodní opis: BATTLEGROUP LATVIA. Okraje spodního opisu ohraničeny vždy jedním lipovým lístkem.

Revers:

Na střed plochy umístěn heraldicky doprava natočený český lev. V ohraničené borduře opis. Horní opis: 2. ÚKOLOVÉ USKUPENÍ EFP LOTYŠSKO. Spodní opis: 2019.

 

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha