Pamětní odznak 73. tankového praporu „Hanáckého“ Přáslavice

 

Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jenž je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic a symboliky rovněž návrh útvarového Pamětního odznaku 73. tankového praporu „Hanáckého“ Přáslavice. Podoba odznaku byla stanovena a schválena ředitelem VHÚ spisem Čj. 1519-45/TP/2006-1241 ze dne 5. 6. 2006.

Prezentovaný pamětní odznak kombinuje symboliku stávajícího útvaru s historickou symbolikou obrněných jednotek Československé republiky. Stuha pamětního odznaku stejně jako rukávový znak 73. tankového praporu „Hanáckého“ Přáslavice využívá barvy převzaté z barev erbu obce Přáslavice, na níž odkazuje rovněž použitý symbol přeslice. Na obrněnou techniku ve službách Československé republiky odkazuje dále použitý motiv historického límcového odznaku pluků útočné vozby.

Popis:

Klenot kruhového tvaru o průměru 40 mm při síle 3 mm ražený z patinovaného tombaku s povrchovou úpravou v barvě starobronzu. Stuha o šíři 38 mm při heraldicky pravé straně zelená, při heraldicky levé červená. Na středu trikolora v barvách světlezelené, žluté a červené, z obou stran lemovaná bílými pruhy.

Avers:

Na střed umístěn znak 73. tankového praporu – na děleném kruhovém štítě jsou položeny dva zkřížené meče, přes které je položena přeslice s předivem, přízí a vřetenem. Horní opis: 73. TANKOVÝ PRAPOR, dolní opis: „HANÁCKÝ“ .

Revers:

Na střed umístěn znak útočné vozby z období tzv. první republiky, kterým byli označováni na výložkách stejnokrojů příslušníci pluků útočné vozby. Horní opis: „HANÁCI DRŽTE SE“, dolní opis: PŘÁSLAVICE.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2019.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha