Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta Válečné školy – Praha (1932)

Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta Válečné školy – Praha (1932)

V 18. století populární tzv. parforsní hony (z fr. par force de chiens – „silou psů“) položily základ tradici, která se začala rozvíjet v 19. století v podobě tzv. jízd sv. Huberta. Zatímco při původních honech bylo cílem uštvat zvíře s pomocí psů do stavu, kdy téměř padalo vyčerpáním, v případě jízd sv. Huberta se jednalo o určitou formu závodu – jezdci zde museli při dodržovaní smluvených pravidel a překonávání překážek pronásledovat „lišku“, kterou představoval jezdec označený liščí kožešinou. Jízdy tohoto druhu se obvykle pořádaly na podzim v období lovecké sezóny a často co nejblíže datu 3. listopadu, svátku svatého Huberta.

Zmíněný druh soutěže se přenesl z kulturního prostředí někdejšího Rakousko-Uherska do kulturního prostředí nově vzniklé Československé republiky. Tradice těchto tzv. hubertských jízd nebyla sice a priori vojenského charakteru a na jejím udržování běžně pracovaly civilní jezdecké kluby, avšak stálá přítomnost koní v československé armádě provazovala tuto jezdecko-loveckou tradici prostřednictvím Svazu československého důstojnictva s důstojníky, jimž bylo jezdectví vlastní, a dále s Válečnou školou i s útvary jezdectva, dragounů a dělostřelectva, které měly přímou vazbu k používání koní. U příležitosti jednotlivých hubertských jízd byl účastníkům mnohdy udělován jednorázový pamětní odznak, jehož ukázku představuje zde prezentovaný exemplář.

Popis:

Odznak o šířce 39 mm téměř kruhového tvaru při síle 2-6 mm je ražený z mosazi a zavěšený na pohyblivém mosazném závěsu o šířce 42 mm. Celková výška odznaku včetně závěsu v převýšení činí 55 mm. Na středu odznaku se na červeně smaltovaném terči nachází lev z československého malého státního znaku, zhotovený z bílého kovu. Podél 9/10 obvodu odznaku je situován věnec lipových listů, převázaný stuhou s nápisem: VÁLEČNÁ ŠKOLA PRAHA 1932. Středový motiv a věnec jsou podložené zkříženými meči, směřujícími hroty vzhůru. Obdélníkový pohyblivý závěs v převýšení je lemován po obou stranách vertikálně orientovanými pásky lipových lístků, na středu je umístěn nápis: SV. HUBERT. Revers odznaku je hladký, na reversní straně závěsu je umístěna horizontálně orientovaná připínací jehlice a 2 horizontálně orientovaná poutka.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán nákupem v roce 1976.

AktuálněMilitarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

Militarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

13. 01. 2021
Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní…
Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

10. 01. 2021
Československý samostatný protichemický prapor byl před třemi desítkami let u toho, když…
Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

07. 01. 2021
Od 1. ledna 1970 začala v Československé socialistické republice platit nová kategorizace míst…
Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

03. 01. 2021
Podsbírka Vojenského historického ústavu Praha s názvem Kosmonautika se vztahuje hlavně k československé účasti…
Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021
Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek…