Pamětní odznak Výcvikové jednotky chemického vojska – Irák (VJCHV-I)

 

V rámci dlouhodobě probíhající operace Inherent Resolve (Bytostné odhodlání) proti silám tzv. Islámského státu bylo na základě aliančních smluv zřízeno úkolové uskupení AČR Irák, jehož hlavní náplní je výcvik příslušníků armády Irácké republiky. Součástí úkolového uskupení je také Výcviková jednotka chemického vojska – Irák (VJCHV–I), jejíž vyslání proběhlo na základě usnesení vlády ČR, Senátu Parlamentu ČR a usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v průběhu měsíce října roku 2016. První jednotka čítající 12 osob byla tvořena především instruktory chemického vojska z řad 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec a jejím hlavním působištěm byla základna Al-Taji. Úkolem jednotky byl výcvik příslušníků chemického vojska irácké armády v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Popis:

Pamětní odznak na stuze, tvořený medailí kruhového tvaru, raženou z patinovaného tombaku o průměru maximálně 40 mm při síle 3 mm. Klenot je zavěšen na stuze pískové barvy o šíři 38 mm. Při heraldicky pravém okraji stuhy se nachází kombinace pruhů v barvách trikolory České republiky, při heraldicky levém okraji je situována kombinace pruhů v barvách vlajky Iráku. Na středu stuhy je umístěna pětice pruhů v barvách znaku 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Stužka je provedena v barvách a v šíři stuhy pamětního odznaku s miniaturou. Miniatura, ražená z patinovaného tombaku, je stylizována do tvaru benzenového jádra, nesoucího mírně plasticky převýšenou římskou číslici I, určující pořadí vyslané jednotky VJCHV-I.

Avers:

Na středu plochy je situována silueta Iráku, přeložená rozevlátou vlajkou České republiky s pokosem nakloněnou žerdí. V popředí v heraldicky pravé spodní části umístěn znak 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany (štít nesymetricky rozdělený siluetou liberecké dominanty Ještěd, v heraldicky levé horní části se nachází benzenové jádro, štít lemován přerušovanou bordurou). V ohraničené borduře pamětního odznaku se nachází opis. Horní opis: 31. PLUK RADIAČNÍ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY. Spodní opis: VJCHV – IRAQ.

Revers:

Na střed plochy umístěn symbol operace INHERENT RESOLVE – zkřížené šamširy (šavle), doplněné o dvě palmové ratolesti, které lemují ¾ vnitřního okraje bordury. V horní části plochy mezi hroty šamširů umístěna pěticípá hvězda. V ohraničené borduře pamětního odznaku opis, vzájemně rozdělený dvěma pěticípými hvězdami. Horní opis:  COMBINED JOINT TASK FORCE. Spodní opis: OPERATION INHERENT RESOLVE. V ploše mezi jílci šamširů a křížením palmových ratolestí vyhrazeno místo pro ražbu čísla odznaku.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2018.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha