Přenosný zaměřovač RZ 301 “Pospíšil”

Snaha o odhalení místa vysílání agenturních radiostanic je stejně stará jako ony samy. V letech 2. světové války se v tomto úsilí nejdál dostala německá rádiová zaměřovací služba. Mezi nejdokonalejší výrobky svého druhu patřily zejména opaskové zaměřovače firmy Kapsch.
Poválečné Československo nemohlo zůstat pozadu a tak Vojenský technický ústav vyvinul přenosný zaměřovač s krycím názvem „Pospíšil.“ Miniaturní rámový goniometr o velkém rozsahu a citlivosti byl určen pro zaměřování na malou vzdálenost. Goniometr byl ukryt v běžné aktovce a zaměřování probíhalo nenápadně s použitím miniaturních sluchátek. Prototyp PRZ 48 byl technickou komisí schválen krátce po únorovém převratu, 31. března 1948. To předznamenalo i používání sériového typu RZ 301, který se stal v rukou příslušníků Státní tajné bezpečnosti (StB) obávaným nástrojem.

Ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha se nacházejí dva exempláře RZ 301, které byly získány nákupem v letech 2005 a 2008.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha