Rozkaz o provedení průzkumu, 1945

 

Od října 1944 se Čs. samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii účastnila obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque. Úkol brigády spočíval především v průzkumné činnosti a kontrolování aktivity silnějšího nepřítele, kterého kromě zbraní chránil i zatopený terén posetý minami.

O tom, jak rutinní hlídky na chladném atlantském pobřeží vypadaly, svědčí rozkaz k provedení průzkumu vydaný dne 6. února 1945 vojákům tankového praporu 2. Devítičlenná hlídka složená z dobrovolníků pod vedením četaře Jana Bačíka (nar. 25. 1. 1917, Parížovce, okr. Liptovský Svätý Mikuláš) vyrazila brzy ráno 8. 2. 1945 k předem vybrané křižovatce, kde zaujala pozice. Ještě před rozedněním se část mužstva stáhla se zprávami, zbytek prováděl pozorování až do setmění, kdy se pod ochranou tmy vrátil do vlastních pozic. Činnost hlídky kryla rušivá palba těžkých zbraní na předem vytipované cíle v okolí.

Rozkaz o provedení průzkumu věnoval Jan Bačík v roce 1989 do sbírky VHÚ Praha.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha