Svastika náčelnictva Svazu Junáků

Svastika náčelnictva Svazu Junáků

V roce 1919 zřídil Svaz junáků – skautů Republiky československé na základě britské inspirace vyznamenání Svastika náčelnictva, které bylo udělované náčelnictvem za práci ve prospěch skautingu. Udělovalo se však osobám, které nebyly přímo členy svazu. Prvním dekorovaným byl prezident republiky T. G. Masaryk. Klenot vyznamenání spojoval tradiční znak skautské lilie se štítkem s psí hlavou a prastarý motiv svastiky, který měl původně jak ve východní, tak v západní kultuře pozitivní význam s rozličnými variantami interpretací (čtyři živly nebo čtyři světové strany, slunce, štěstí atd.).

Českoslovenští skauti však v reakci na rostoucí moc Hitlerova hnutí v sousedním Německu toto vyznamenání v roce 1932 raději zrušili, aby nebyli dáváni do spojitosti s nacismem, s nímž neměli a nechtěli mít nic společného. Jako náhradu zavedli vyznamenání Skautská láska, které později nahradila Medaile díků.

Popis:

Klenot v podobě svastiky o rozpětí ramen 27,5 mm při síle 1-3 mm je ražený z bílé mosazi a zavěšený na 52 mm široké šedozelené stuze. Na aversu je na středu svastiky připájený znak skautské lilie s čestným štítkem s psí hlavou. Revers klenotu je hladký.

 

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1976.

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…