Václav Ševčík, Slza 21. 8. 1968.

 

Plakát významného českého grafika Václava Ševčíka (nar. 1932 v Prostějově) s názvem Slza 21. 8 je již dnes raritní záležitostí. Jedná se o jeden z osmi motivů, které měl možnost jejich autor zveřejnit během pohnutých srpnových událostí roku 1968. Černobílá lidská tvář s kanoucí rudou slzou je dokonalou zkratkou, symbolizující tragiku lidských osudů a smutnou atmosféru prvních okupačních dnů. Bezprostředním impulsem ke vzniku plakátu byla smrt Ševčíkova blízkého přítele, tehdy dvacetiletého Milana Kadlece. Ten byl zavražděn sovětskými vojáky právě 21. srpna před budovou Československého rozhlasu v Praze.

Václav Ševčík vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v grafickém ateliéru Františka Muziky (užitá grafika a malba). Byl od dětství vášnivým sokolem a jeho politické postoje se v průběhu let výrazně profilovaly, zejména po vstupu okupačních vojsk do Československa v roce 1968. Chartu 77 však nakonec nepodepsal, aby zůstal v tzv. „šedé neutrální zóně“ s možností sledování situace mimo disent. V březnu 1985 představil poprvé na bytové výstavě své vily Na Babě plakáty In memoriam Jana Patočky a Charta 77. Diskusní fórum však bylo záhy přerušeno zásahem STB a následnými výslechy v neblaze proslulé Bartolomějské ulici v Praze. Zabavené plakáty byly umělci vráceny až po sametové revoluci roku 1989. Václav Ševčík se tehdy opět vrátil k politicky angažované plakátové tvorbě (Svobodné volby, Jen vytrvat), přestože už tehdy přistupoval k novému režimu s nedůvěrou. V devadesátých letech působil jako pedagog na Výtvarné škole Václava Hollara. Dlouhodobě také spolupracuje s Národní galerií v Praze v oboru plakátové tvorby.

Karton, tisk-litografie, 60 x 40 cm.

Plakát byl získán do sbírky Vojenského historického ústavu Praha formou nákupu v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha