Válečná medaile

Dne 2. prosince roku 1873 zřídil císař František Josef I. nové vyznamenání v podobě Válečné medaile (Kriegsmedaille). Datum v žádném případě nebylo zvoleno náhodně – František Josef I. v tento den slavil 25. výročí nástupu na trůn. S ohledem na tuto souvislost bylo nové vyznamenání koncipováno jako ocenění v minulosti prokázaných vojenských zásluh ve prospěch monarchie. Vyznamenání obdrželi všichni příslušníci ozbrojených sil, kteří se účastnili válečných konfliktů a bojových operací v letech 1848–1849, bojů v Itálii roku 1859, expedice do Šlesvicka-Holštýnska 1864 a prusko-rakouské války roku 1866. Později byla udělována také za účast na tažení v Bosně a Hercegovině roku 1878, v bojích s místními povstalci roku 1882 a také těm, kteří se v období let 1900–1901 podíleli na operacích v souvislosti s potlačením boxerského povstání v Číně.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 37 mm, ražená z bronzu (děloviny) a zavěšená na 40 mm široké stuze. Stuha na středu černo žlutě šrafovaná, při okrajích lemovaná černým a žlutým pruhem, poskládaná do trojúhelníku.

Avers:

Na středu pravý profil Františka Josefa I. s vavřínovým věncem kolem hlavy, při plasticky převýšeném okraji v ohraničené borduře opis: FRANZ JOSEPH I. KAISER VON ÖSTERREICH KÖNIG V. BÖHMEN ETC. APOST. KÖNIG V. UNGARN (František Josef I., císař rakouský, král český atd., apoštolský král uherský).

Revers:

Na středu nápis 2 / DECEMBER / 1873, lemovaný podél plasticky převýšeného okraje neuzavřeným věncem z vavřínové a dubové ratolesti.

Exemplář byl do sbírky získán koupí v roce 1958.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha