Filmotéka a filmové technologie

Film „Výluka“

Film „Výluka“

  Historie železničního vojska sahá v Československu do meziválečného období. Tehdy vznikl v Pardubicích železniční pluk, který se podílel na opravách a výstavbě železničních tratí i mostů. V rámci Československé lidové armády existovalo samostatné železniční vojsko, které zajišťovalo výcvik svých příslušníků spoluúčastí při realizaci různých staveb a především při generálních opravách železniční sítě Československých státních […]

Film „Legendárny T 34“

Film „Legendárny T 34“

  Barevný filmový dokument propagandistického charakteru, jehož smyslem bylo představit tankisty ČSLA jako přímé pokračovatele a nositele tradic 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR a sovětské tanky T-34 jako slavné předchůdce moderních tanků T-72. Film kombinuje efektní záběry jízdy tanků T-72 a T-34 v terénu s archivními dokumentárními záběry sovětských tanků různých typů z […]

Film „Drama 1945“

Film „Drama 1945“

  V souvislosti s blížícím se 25. výročím konce druhé světové války začal koncem 60. let režisér Karel Forst (1928–2012) připravovat středometrážní střihový dokumentární film „Drama 1945“ o českém povstání proti německým okupantům. Povstání vypuklo 1. května 1945 v Přerově a 5. května 1945 povstala Praha. Forst se opíral zejména o důkladnou rešerši ve filmových […]

Film „Dělostřelecký vzdušný průzkum“

Film „Dělostřelecký vzdušný průzkum“

  Přesné zjištění cíle a rychlé zastřílení je základní podmínkou efektivního účinku dělostřelecké palby. Proto je průzkum a pozorování palby jednou z nejdůležitějších činností dělostřelectva. Zvětšování maximálního dostřelu klade stále větší požadavky na průzkum cílů v hloubce sestavy nepřítele a na opravování palby. Proto k prodloužení dosahu průzkumu využívá dělostřelectvo celé řady technických prostředků. Jejich […]

Film „Způsoby boje s tanky“

Film „Způsoby boje s tanky“

  Krátký instrukční film z roku 1973 je určen pro psychologickou přípravu a praktický nácvik ničení nepřátelských tanků jednotlivcem či malou skupinou. V úvodní části je divák seznámen pomocí trikových schémat s organizací speciálního cvičiště, se zranitelnými místy tanku a s tzv. hluchými prostory, čili místy nepokrytými pozorovacími přístroji tanku. Postupně je představena činnost na […]

Film „Zámek plný hudby“

Film „Zámek plný hudby“

  Odhaduje se, že Vojenská konzervatoř (do roku 1991 Vojenská hudební škola) v Roudnici nad Labem vzdělala od svého založení v roce 1923 až do zrušení v roce 2008 více než čtyři tisíce vojenských hudebníků. Za první republiky sídlila nejdříve na pražském Pohořelci, později v pražském Karlíně, po druhé světové válce se přestěhovala do východoslovenského […]

Film „U presidenta Osvoboditele v Lánech v červenci 1937“

Film „U presidenta Osvoboditele v Lánech v červenci 1937“

  Tomáš Garrigue Masaryk je stále naší nejvýznamnější prezidentskou osobností. Spojoval se u něho všeobecný rozhled a vzdělanost učence s mravností, pracovitostí a osobní odvahou. Jeho aktivity v emigraci měly zásadní vliv na vznik samostatného Československa v roce 1918. Ve dvacátých a třicátých letech se jako prezident těšil velké popularitě a byl často filmován. Jedním […]

Film „Lehký pásový transportér MT-LB – Popis a obsluha “

Film „Lehký pásový transportér MT-LB – Popis a obsluha “

  Víceúčelový obojživelný obrněný transportér MT-LB byl vyvinut v polovině 60. let konstrukční kanceláří Charkovského závodu původně jako náhrada za zastaralé obrněné pásové dělostřelecké tahače. Sériově byl vyráběn v SSSR od roku 1966 a později licenčně i v Bulharsku a Polsku. Vozidlo je plovoucí, má systém ochrany osádky proti účinkům ZHN a v základní verzi […]

Film „Bojové otravné látky a ochrana proti nim“

Film „Bojové otravné látky a ochrana proti nim“

  Bojové otravné látky (BOL) jsou chemické zbraně lišící se vzájemně podle účinků na lidský a zvířecí organismus. Lze je rozdělit do pěti základních skupin na nervově-paralytické, zpuchýřující, psycho-chemické, dusivé a dráždivé. Instrukční film natočený v Krátkém filmu Praha na objednávku Svazu pro spolupráci armádou (Svazarm) v roce 1972 věnuje pozornost především prvním dvěma výše […]

Film „Československá lidová armáda II/78“

Film „Československá lidová armáda II/78“

  Armádní filmové periodikum nazvané Československá lidová armáda začalo vycházet v roce 1976 nejdříve s půlroční a později čtvrtletní periodicitou. Byla to částečná náhrada za zrušené filmové měsíčníky (magazíny), jejichž výroba skončila v Československém armádním filmu v roce 1974. V roce 1978 byla v periodiku Československá lidová armáda II/78 připomenuta významná kulatá výročí v historii […]

Film „Les“

Film „Les“

  Protiokupační zápal, který semkl národy ČSSR po okupaci země v srpnu 1968, začal z československé společnosti s ubíhajícím časem a uskutečněnými politickými ústupky vyprchávat. Sebeupálení Jana Palacha dne 16. ledna 1969 (zemřel o tři dny později 19. ledna) bylo protestem proti smiřování se s nastalou situací a šířícími se konformními postoji. Záznam z Palachova […]

Film „The News Parade (No. 142)“

Film „The News Parade (No. 142)“

  Kopie amerického filmového periodika The News Parade  (označená číslem 142) byla vyrobena v roce 1943 ve formátu 16 mm bez zvuku s mezititulky. Periodikum s podtitulem „Axis Smashed in Africa!“ je monotematické a zachycuje na záběrech spojeneckých kameramanů konečnou porážku vojsk Osy v severní Africe na jaře roku 1943. Kromě záběrů bojů a osvobozených […]

Film „Příprava pilotů k přežití po katapultáži“

Film „Příprava pilotů k přežití po katapultáži“

  Záchrana pilotů a létajícího personálu po nouzovém opuštění letounu v míru i za války není závislá jen na organizaci a připravenosti záchranných systémů, ale i na připravenosti a schopnostech každého jednotlivce v případě nouze překonávat nejrůznější překážky. Tomuto tématu je věnován reportážní film z roku 1972 zachycující výcvik pilotů jedné letky k přežití po […]

Film „Zásady umisťování spojovacích prostředků“

Film „Zásady umisťování spojovacích prostředků“

  Jednotky a útvary armády jsou vybaveny velkým množstvím nejrozmanitějších spojovacích prostředků. Je jimi vybavena i bojová technika a ve spojovacích soustavách vytvářejí nejrůznější směry a sítě, bez nichž by nebylo možné organizovat a řídit činnost vojsk na všech velitelských stupních.  Jejich umisťování v terénu ovlivňuje řada faktorů  jakými jsou podmínky bojové činnosti, druh spojovacího […]

Film „Zrození svobody“

Film „Zrození svobody“

  Během své více než čtyřicetileté existence vyrobil Československý armádní film několik celovečerních střihových dokumentárních filmů. Všechny tyto filmy byly postaveny na rozsáhlém využití autentických filmových záběrů. Jejich výroba byla vždy spojena s dlouhou přípravou, vyhledáváním a výběrem dobových filmových dokumentů v našich i zahraničních archivech. V šedesátých letech tak vznikly filmy režiséra Pavla Háši […]

1 2 3 4 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha