Filmotéka a filmové technologie

Film „Slavnostní předání plukovní standarty dělostřeleckému pluku 105“

Film „Slavnostní předání plukovní standarty dělostřeleckému pluku 105“

  Českoslovenští armádní filmaři se ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století nejčastěji zaměřovali na natáčení nejrůznějších vojenských oslav. Mezi ně patřilo také slavnostní předávání praporů útvarům československé armády. V roce 1934 vznikl krátký filmový záznam slavnosti spojené s předáváním praporu dělostřeleckému pluku 105 v obci Čtyři Dvory (dnes součást Českých Budějovic). Slavnost se uskutečnila […]

Film „Zřizování rádiové stanice R-105d podle norem“

Film „Zřizování rádiové stanice R-105d podle norem“

  Sovětská přenosná rádiová stanice R-105 byla vyvinuta na základě německé rádiové stanice Torn. Fug. g. používané během druhé světové války. U nás byla licenčně vyráběna v podniku Tesla Pardubice. V ČSLA a dalších armádách států Varšavské smlouvy se stanice používala k zajištění spojení v plukovních a praporních sítích až po úroveň roty, a to […]

Film „Kraj historie a inspirace“

Film „Kraj historie a inspirace“

  Od začátku osmdesátých let Československý armádní film natáčel krátké barevné dokumentární filmy, které vlastivědným způsobem představovaly jednotlivé kraje ČSSR. Jako poslední z celého cyklu byl až v roce 1989 vyroben film „Kraj historie a inspirace“ věnovaný Východočeskému kraji. Na rozdíl od ostatních filmů z první poloviny osmdesátých let je v něm propagandistická rovina již […]

Film „Říjnová bouře“

Film „Říjnová bouře“

  Velká společná cvičení armád Varšavského paktu se začala konat od počátku 60. let minulého století. Jedním z nich bylo cvičení konané v říjnu roku 1965 pod označením „Říjnová bouře“ v jihozápadní části Německé demokratické republiky. Kromě jednotek východoněmecké Národní lidové armády a Sovětské armády ze Skupiny sovětských vojsk v Německu (GSVG) se ho zúčastnily […]

Film „Pátá kolona“

Film „Pátá kolona“

  Na začátku šedesátých let vytvořil režisér Rudolf Krejčík v Československém armádním filmu dokumentární film, který mapoval předválečnou a válečnou činnost šesti představitelů takzvaných sudetských Němců aktivně působících v poválečných organizacích odsunutých Němců v SRN. Dokládá, že ačkoliv nebyli aktivními nacisty, byli jednoznačné lidmi, kteří od počátku stáli na protičeskoslovenských pozicích a nesouhlasili s vytvořením […]

Film „40 let v barvách Dukly“

Film „40 let v barvách Dukly“

  Dlouhometrážní film 40 let v barvách Dukly z roku 1988 je ohlédnutím za bohatou historií armádních sportovních klubů sdružených pod značkou Dukla. Pro tyto účely film těží z v minulosti natočených krátkých dokumentárních filmů a šotů ve filmových periodikách. Vrcholový sport v armádě začal být organizován na širokém základě od roku 1948. Zprvu pod […]

Film „První pomoc v boji“

Film „První pomoc v boji“

  Zdravotnické filmy tvořily od padesátých let trvalou součást výcvikové tvorby Československého armádního filmu. Již v roce 1953 vznikl film „První pomoc v boji“, který seznamuje diváka s ošetřováním raněných vojáků přímo na bojišti. Je v něm předveden základní systém zdravotnického zajištění bojiště, od svépomoci a vzájemné pomoci vojáků až po práci sběračů raněných, nosičů […]

Film „Na tý louce zelený“

Film „Na tý louce zelený“

  Ve zjitřené atmosféře po okupaci Československa pěti armádami Varšavského paktu v noci z 20. na 21. srpna 1968 natočil režisér armádního filmového studia Milan Růžička krátký provokativní film „Na tý louce zelený“. Z rozhodnutí okupační moci bylo československému vojenskému letectvu zakázáno létat a ochranu československého vzdušného prostoru převzalo sovětské vojenské letectvo. Tento zásah do […]

Film „Tank T-72. Příprava výzbroje ke střelbě. Ošetřování výzbroje.“

Film „Tank T-72. Příprava výzbroje ke střelbě. Ošetřování výzbroje.“

  Výcvikový metodický film natočený v armádním studiu v roce 1983, který je určen osádkám tanků T-72, podrobně popisuje předepsané postupy přípravy, ošetření a konzervace jednotlivých zbraňových systémů před střelbou a po ní. Detailně se věnuje i přípravě a manipulaci s náboji, včetně řešení situací, kdy dojde k selhání munice. Film byl v době svého […]

Film „Armádní filmový zpravodaj č. 14/1961 “

Film „Armádní filmový zpravodaj č. 14/1961 “

  Armádní filmový zpravodaj (AFZ) patří do skupiny filmových periodik v minulosti produkovaných Československým armádním filmem. Vycházel jako měsíčník a čtrnáctideník v rozmezí let 1954–1965 a byl náhradou za měsíčník Naše vojsko (1951–1953). Obsahově se zaměřoval především na reportáže a novinky ze života ČSLA, ale přinášel i zahraniční, zejména vojenskopolitické zpravodajství. V přibližné celkové stopáži […]

Film „Compañeros“

Film „Compañeros“

  Po počátečních opatrných krocích v navazování vztahů mezi „revoluční“ Kubou a zeměmi sovětského bloku, kdy se Kuba krátce snažila lavírovat na tenké hraně mezi Západem a Východem, se socialistické Československo stalo od začátku šedesátých let jedním z významných dodavatelů zbraní, vojenské techniky a materiálu nově ustavenému režimu Fidela Castra. Po určitém zpochybnění tohoto kurzu […]

Film „Křižovatky rozhodnutí“

Film „Křižovatky rozhodnutí“

  Československý armádní film natočil za dobu své existence řadu dokumentárních filmů náborového charakteru. Filmy byly většinou určeny potencionálním zájemcům o studium na středních a vysokých vojenských školách různého zaměření. Nejvíce jich vznikalo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jedním z nich jsou i „Křižovatky rozhodnutí“ režiséra Stanislava Brožíka. Film ukazuje možnosti studia na Vysoké vojenské […]

Film „Armádní vědecko-technický magazín 4/1970“

Film „Armádní vědecko-technický magazín 4/1970“

  Armádní vědecko-technický magazín (AVTM) byl jedním z řady filmových periodik vyráběných v průběhu let v Československém armádním filmu. Specializoval se na reportáže o tuzemských novinkách a zajímavostech ve vědě, výzkumu a technickém vývoji, především ve vojenství, ale i v civilním sektoru. Diváky seznamoval s výsledky práce vojenských výzkumných ústavů a vědeckých institucí, včetně toho, […]

Film „Průzkumné vozidlo – 1. Část: BRM-1K“

Film „Průzkumné vozidlo – 1. Část: BRM-1K“

  Ukázkový film z roku 1987 představuje velitelské pásové obrněné obojživelné vozidlo BRM-1K určené k vedení taktického průzkumu. V ČSLA bylo zavedeno v počtu 15 kusů u 1. průzkumného praporu v Podbořanech. Stroj sovětské výroby postavený na bázi BMP-1 sloužil také v ozbrojených silách Polska a NDR. Osádku tvoří šest mužů. Vyzbrojen je kanónem ráže […]

Film„Pasiáns“

Film„Pasiáns“

  Středometrážní hraný film „Pasiáns“ natočilo armádní filmové studio v zakázce pro Československou televizi. Scénář Jiřího Hubače režíroval Jan Matějovský a za kamerou stál tehdy armádní kameraman Juraj Šajmovič. „Pasiáns“ je jedním z výjimečných filmů reflektujících v rovině nesčetných metafor mocenské mechanismy v diktatuře. Skupinka pěti turistů se při prohlídce starého paláce náhle ocitne v […]

1 2 3 4 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha