Filmotéka a filmové technologie

Film „Zvyšování odolnosti národního hospodářství“

Film „Zvyšování odolnosti národního hospodářství“

  Informační film Zvyšování odolnosti národního hospodářství představuje divákovi komplexní opatření státu v oblasti národního hospodářství směřující k zvyšování jeho odolnosti v době války. Zdůrazňuje význam národního hospodářství pro obranyschopnost každé země a stručně zmiňuje opatření, která by měla vést k minimalizaci škod v nejdůležitějších odvětvích národního hospodářství ČSSR v případě válečného konfliktu. Za zásadní […]

Film „Ženijní stroje I – Stroje pro zemní práce“

Film „Ženijní stroje I – Stroje pro zemní práce“

  Zabezpečení rychlého pohybu a manévrů vojsk i ukrytí živé síly a techniky je téměř vždy spojeno s prováděním zemních a odtarasovacích prací k nimž je zapotřebí mechanizačních prostředků. Jejich konstrukci, funkci a pracovní možnosti přibližuje krátkometrážní ukázkový film z roku 1977. Postupně jsou představeny hlavní typy tehdejší těžké ženijní techniky pro zemní práce: Dozer […]

Film „Černé děti“

Film „Černé děti“

  Film Černé děti natočilo armádní studio v zakázce pro II. program Československé televize, který začal vysílat v roce 1970. Námětem filmu byla nedávno skončená občanská válka v Nigérii (1967–1970). Ta se rozhořela mezi centrální nigerijskou vládou a jihovýchodní částí země obydlenou převážně křesťanským kmenem Igbů, jež se jako Republika Biafra chtěla pod vedením plukovníka […]

Film „Zdravotnická obrana proti BBP“

Film „Zdravotnická obrana proti BBP“

  Bojové biologické prostředky (BBP) jsou choroboplodné zárodky, případně jejich toxiny. Při biologickém útoku je nepřítel úmyslně rozšiřuje mezi lidmi či zvířaty na území napadeného státu aby tu vyvolal nakažlivé nemoci a hospodářské ztráty. Přitom může použít zárodky nákaz nebezpečných pouze pro lidi, nebo zárodky, které vyvolávají u zvířat onemocnění přenosná na člověka. Dále existují […]

Film „Profily vojáků č. VIII./75“

Film „Profily vojáků č. VIII./75“

  V roce 1975 zahájil Československý armádní film výrobu krátké série filmů věnovaných významným a zasloužilým příslušníkům Československé lidové armády. Osmý díl této série je krátkým filmovým medailonem známého československého motokrosového a soutěžního jezdce Květoslava Mašity. V době vzniku filmu byl již velmi známým a úspěšným motocyklovým závodníkem a zároveň nadporučíkem ČSLA (Dukla). V roce […]

Film „Kapitoly o zákeřné smrti“

Film „Kapitoly o zákeřné smrti“

  V roce 1986 vyrobil Československý armádní film střihový dokumentární film o historii vývoje chemických zbraní nazvaný „Kapitoly o zákeřné smrti“. Vyprávění začíná na sklonku 19. století, kdy vědecké objevy a technický pokrok umožnily vývoj nových zbraní a munice, včetně průmyslově vyráběných chemických zbraní. Již tehdy byly uzavírány mezinárodní smlouvy o nepoužití chemických zbraní. Přesto […]

Film „Kraj řeky Moravy“

Film „Kraj řeky Moravy“

  Na začátku osmdesátých let vzniklo v Československém armádním filmu deset krátkých barevných dokumentárních filmů, které vlastivědným způsobem představovaly jednotlivé kraje ČSSR. Do tohoto cyklu filmů patří i film „Kraj řeky Moravy“, věnovaný Jihomoravskému kraji. Po úvodních symbolických záběrech vinohradů a vína se tvůrci zaměřili na ukázky historických památek. V krátkých sekvencích jsou tu zachyceny […]

Film „Pancéřovka RPG-7“

Film „Pancéřovka RPG-7“

  Pancéřovka RPG-7 (Ruční protitankový granátomet) je reaktivní, přenosná protitanková zbraň původní sovětské konstrukce určená k ničení obrněných prostředků protivníka, jakož i polních úkrytů, zděných či betonových staveb. Krátký instrukční film z roku 1965 ve stručnosti seznamuje s technickými daty této zbraně a prostřednictvím ukázek ze zkušební střelnice, v kombinaci s animovanými schématy, popisuje jak […]

Film „Nejhezčí řeka“

Film „Nejhezčí řeka“

  „Nejhezčí řeka“ je prvním ze série dokumentárních filmů režiséra Václava Hapla (1928–1982), v nichž začal na realitu pohlížet jako na materiál použitelný pro naplnění svých uměleckých záměrů. Reálné situace se Haplovi stávají tím, čím je pro hrnčíře keramická hlína, materiálem, s kterým se musí pracovat, aby vzniklo koncové umělecké dílo. Jako výchozí situace posloužil […]

Film „Katetrisační angiografie“

Film „Katetrisační angiografie“

  Angiografie je kontrastní rentgenologické vyšetření žil a tepen. Krátký odborný film z roku 1965 seznamuje diváky s katetrisační angiografií dle Seldingerovy metody, která se provádí perkutánní punkcí kterékoliv cévy. Jehlou je zaveden do tepny vodič a po něm cévka, kterou se vstřikuje kontrastní látka. Jednotlivé cévy se tím zobrazí a tak je možno určit […]

Film „Naše vojsko 1/1951 (filmový měsíčník)“

Film „Naše vojsko 1/1951 (filmový měsíčník)“

  Československý armádní film vznikl reorganizací Vojenského filmového a fotografického ústavu koncem roku 1950 a hned začátkem roku 1951 zahájil pravidelnou výrobu filmových měsíčníků nazvaných Naše vojsko. První číslo bylo dokončeno pravděpodobně v březnu nebo dubnu 1951 a trpělo některými nedostatky danými způsobem výroby a počáteční neujasněností koncepce. V titulcích bylo opomenuto i číslování měsíčníku (totéž platí […]

Film „Cintorín bez mena“

Film „Cintorín bez mena“

  „Cintorín bez mena“ natočil v roce 1963 v Československém armádním filmu začínající režisér Ivan Balaďa. Krátký filmový experiment vznikl na námět povídky významného slovenského spisovatele Ladislava Mňačka. Pamětník bojů druhé světové války rozjímá nad hroby německých vojáků pohřbených na vojenském hřbitově v obci Hunkovce na východním Slovensku (vnitřní hlas muže namluvil Vladislav Müller). Film […]

Film „Vojenský lázeňský ústav Teplice“

Film „Vojenský lázeňský ústav Teplice“

  Vojenský lázeňský ústav v Teplicích je umístěn v klasicistní budově, která zde byla pro léčbu vojáků postavena již na začátku 19. století. Objekt se původně nazýval Lázeňský dům císaře Františka I., dnes je známý jako Lázeňský dům Judita. V letech 1948 až 1952 prodělal objekt rozsáhlé stavební úpravy a od padesátých let se stal […]

Film „Nekrvavá bitva“

Film „Nekrvavá bitva“

  Světová výstava Expo 58 se konala od 17. dubna do 19. října 1958 v hlavním městě Belgie Bruselu a byla první výstavou tohoto druhu uspořádanou od druhé světové války. Výstava, na kterou zavítalo přes 42 milionů návštěvníků a která se těšila velkému zájmu sdělovacích prostředků, byla na pozadí studené války chápána jako prostor pro […]

Film „Odstraňovanie následkov atomového napadnutia zásahom ZUO“

Film „Odstraňovanie následkov atomového napadnutia zásahom ZUO“

  Cílem instruktážního filmu z roku 1964 je dát jednotkám, velitelům a štábům názornou pomůcku k osvojení si základních úkolů, které plní Záchranné a uvolňovací odřady (ZUO) při odstraňování následků jaderného napadení. V úvodu je divák seznámen s taktickou situací motostřeleckého pluku nasazeného do útoku, v jehož průběhu nepřítel provede dělostřeleckou raketou jaderný vzdušný úder […]

1 2 3 4 5 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha