Filmotéka a filmové technologie

Film „Skleněná oblaka“

Film „Skleněná oblaka“

  „Skleněná oblaka“ jsou posledním a nejdůležitějším filmem, který František Vláčil během svého působení v armádním filmovém studiu natočil. Po natáčení instrukčních a dokumentárních filmů a umělecké spolupráci na hraném filmu „Tanková brigáda“ (1955) dostal příležitost realizovat svůj krátký hraný film. „Skleněná oblaka“ vyprávějí téměř beze slov symbolický příběh o věčné lidské touze létat. Na […]

Film „Výluka“

Film „Výluka“

  Historie železničního vojska sahá v Československu do meziválečného období. Tehdy vznikl v Pardubicích železniční pluk, který se podílel na opravách a výstavbě železničních tratí i mostů. V rámci Československé lidové armády existovalo samostatné železniční vojsko, které zajišťovalo výcvik svých příslušníků spoluúčastí při realizaci různých staveb a především při generálních opravách železniční sítě Československých státních […]

Film „Legendárny T 34“

Film „Legendárny T 34“

  Barevný filmový dokument propagandistického charakteru, jehož smyslem bylo představit tankisty ČSLA jako přímé pokračovatele a nositele tradic 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR a sovětské tanky T-34 jako slavné předchůdce moderních tanků T-72. Film kombinuje efektní záběry jízdy tanků T-72 a T-34 v terénu s archivními dokumentárními záběry sovětských tanků různých typů z […]

Film „Drama 1945“

Film „Drama 1945“

  V souvislosti s blížícím se 25. výročím konce druhé světové války začal koncem 60. let režisér Karel Forst (1928–2012) připravovat středometrážní střihový dokumentární film „Drama 1945“ o českém povstání proti německým okupantům. Povstání vypuklo 1. května 1945 v Přerově a 5. května 1945 povstala Praha. Forst se opíral zejména o důkladnou rešerši ve filmových […]

Film „Dělostřelecký vzdušný průzkum“

Film „Dělostřelecký vzdušný průzkum“

  Přesné zjištění cíle a rychlé zastřílení je základní podmínkou efektivního účinku dělostřelecké palby. Proto je průzkum a pozorování palby jednou z nejdůležitějších činností dělostřelectva. Zvětšování maximálního dostřelu klade stále větší požadavky na průzkum cílů v hloubce sestavy nepřítele a na opravování palby. Proto k prodloužení dosahu průzkumu využívá dělostřelectvo celé řady technických prostředků. Jejich […]

Film „Způsoby boje s tanky“

Film „Způsoby boje s tanky“

  Krátký instrukční film z roku 1973 je určen pro psychologickou přípravu a praktický nácvik ničení nepřátelských tanků jednotlivcem či malou skupinou. V úvodní části je divák seznámen pomocí trikových schémat s organizací speciálního cvičiště, se zranitelnými místy tanku a s tzv. hluchými prostory, čili místy nepokrytými pozorovacími přístroji tanku. Postupně je představena činnost na […]

Film „Zámek plný hudby“

Film „Zámek plný hudby“

  Odhaduje se, že Vojenská konzervatoř (do roku 1991 Vojenská hudební škola) v Roudnici nad Labem vzdělala od svého založení v roce 1923 až do zrušení v roce 2008 více než čtyři tisíce vojenských hudebníků. Za první republiky sídlila nejdříve na pražském Pohořelci, později v pražském Karlíně, po druhé světové válce se přestěhovala do východoslovenského […]

Film „U presidenta Osvoboditele v Lánech v červenci 1937“

Film „U presidenta Osvoboditele v Lánech v červenci 1937“

  Tomáš Garrigue Masaryk je stále naší nejvýznamnější prezidentskou osobností. Spojoval se u něho všeobecný rozhled a vzdělanost učence s mravností, pracovitostí a osobní odvahou. Jeho aktivity v emigraci měly zásadní vliv na vznik samostatného Československa v roce 1918. Ve dvacátých a třicátých letech se jako prezident těšil velké popularitě a byl často filmován. Jedním […]

Film „Lehký pásový transportér MT-LB – Popis a obsluha “

Film „Lehký pásový transportér MT-LB – Popis a obsluha “

  Víceúčelový obojživelný obrněný transportér MT-LB byl vyvinut v polovině 60. let konstrukční kanceláří Charkovského závodu původně jako náhrada za zastaralé obrněné pásové dělostřelecké tahače. Sériově byl vyráběn v SSSR od roku 1966 a později licenčně i v Bulharsku a Polsku. Vozidlo je plovoucí, má systém ochrany osádky proti účinkům ZHN a v základní verzi […]

Film „Bojové otravné látky a ochrana proti nim“

Film „Bojové otravné látky a ochrana proti nim“

  Bojové otravné látky (BOL) jsou chemické zbraně lišící se vzájemně podle účinků na lidský a zvířecí organismus. Lze je rozdělit do pěti základních skupin na nervově-paralytické, zpuchýřující, psycho-chemické, dusivé a dráždivé. Instrukční film natočený v Krátkém filmu Praha na objednávku Svazu pro spolupráci armádou (Svazarm) v roce 1972 věnuje pozornost především prvním dvěma výše […]

Film „Československá lidová armáda II/78“

Film „Československá lidová armáda II/78“

  Armádní filmové periodikum nazvané Československá lidová armáda začalo vycházet v roce 1976 nejdříve s půlroční a později čtvrtletní periodicitou. Byla to částečná náhrada za zrušené filmové měsíčníky (magazíny), jejichž výroba skončila v Československém armádním filmu v roce 1974. V roce 1978 byla v periodiku Československá lidová armáda II/78 připomenuta významná kulatá výročí v historii […]

Film „Les“

Film „Les“

  Protiokupační zápal, který semkl národy ČSSR po okupaci země v srpnu 1968, začal z československé společnosti s ubíhajícím časem a uskutečněnými politickými ústupky vyprchávat. Sebeupálení Jana Palacha dne 16. ledna 1969 (zemřel o tři dny později 19. ledna) bylo protestem proti smiřování se s nastalou situací a šířícími se konformními postoji. Záznam z Palachova […]

Film „The News Parade (No. 142)“

Film „The News Parade (No. 142)“

  Kopie amerického filmového periodika The News Parade  (označená číslem 142) byla vyrobena v roce 1943 ve formátu 16 mm bez zvuku s mezititulky. Periodikum s podtitulem „Axis Smashed in Africa!“ je monotematické a zachycuje na záběrech spojeneckých kameramanů konečnou porážku vojsk Osy v severní Africe na jaře roku 1943. Kromě záběrů bojů a osvobozených […]

Film „Příprava pilotů k přežití po katapultáži“

Film „Příprava pilotů k přežití po katapultáži“

  Záchrana pilotů a létajícího personálu po nouzovém opuštění letounu v míru i za války není závislá jen na organizaci a připravenosti záchranných systémů, ale i na připravenosti a schopnostech každého jednotlivce v případě nouze překonávat nejrůznější překážky. Tomuto tématu je věnován reportážní film z roku 1972 zachycující výcvik pilotů jedné letky k přežití po […]

Film „Zásady umisťování spojovacích prostředků“

Film „Zásady umisťování spojovacích prostředků“

  Jednotky a útvary armády jsou vybaveny velkým množstvím nejrozmanitějších spojovacích prostředků. Je jimi vybavena i bojová technika a ve spojovacích soustavách vytvářejí nejrůznější směry a sítě, bez nichž by nebylo možné organizovat a řídit činnost vojsk na všech velitelských stupních.  Jejich umisťování v terénu ovlivňuje řada faktorů  jakými jsou podmínky bojové činnosti, druh spojovacího […]

1 2 3 4 5 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha