Pistole a revolvery

Americká pistole Colt Pocket Model 1903 – 1. varianta

Americká pistole Colt Pocket Model 1903 – 1. varianta

  Zcela nezpochybnitelnou a nesmazatelnou stopu ve zbrojní konstrukci minulého století po sobě zanechal konstruktér John Moses Browning (1855–1926), a to nejen na evropském kontinentu, ale také ve Spojených státech. Browningova spolupráce s firmou Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company v Hartfordu dala vzniknout řadě armádních modelů, jejichž vývoj završilo zavedení pistole M1911 do výzbroje americké […]

Samonabíjecí pistole Perla

Samonabíjecí pistole Perla

  Firma F. Dušek v Opočně se do povědomí zájemců o palné zbraně zapsala především samonabíjecími pistolemi Duo, vyráběnými nepřetržitě od roku 1936 až do znárodnění firmy v roce 1948. Ani změna vlastnické struktury s přechodem pod národní správu České zbrojovky, n. p. Strakonice a pozdější začlenění do struktury závodů Zbrojovky Brno, n. p. jejich […]

Čs. signální pistole vzor 30 – úprava na jateční pistoli

Čs. signální pistole vzor 30 – úprava na jateční pistoli

  Československá armáda zavedla v listopadu 1931 do výzbroje signální pistoli vzor 30 v ráži 26,5 mm, vyvinutou konstruktérem Františkem Myškou (1899–1983)  a následně vyráběnou v České zbrojovce ve Strakonicích.  Nová signální pistole pro pozemní armádu měla stejně jako letecký vzor 28 záklopkový závěr s vnějším kohoutem, avšak na rozdíl od předchozí konstrukce ji bylo […]

Čs. signální pistole vzor 44 (ZP 51)

Čs. signální pistole vzor 44 (ZP 51)

  Poměrně pestrá skladba poválečné výzbroje měla v druhé polovině čtyřicátých let přechodný charakter, provázený snahou MNO dosáhnout v maximální možné míře výzbrojní jednotnosti. Oproti střeleckým zbraním, zatíženým různorodostí střeliva, byla situace na celkem okrajovém poli signálních pistolí podstatně příznivější již z toho důvodu, že nejen československé, ale také drtivá většina zahraničních vzorů používala nominálně […]

Čs. sportovní pistole Rapid

Čs. sportovní pistole Rapid

  Přestože československá zbrojní konstrukce dosáhla v řadě odvětví výrazných úspěchů, štěstí neměla na poli sportovních samonabíjecích pistolí. Nikoliv snad proto, že by na rýsovacích prknech a vývojových dílnách nevznikaly životaschopné prototypy, spíše z toho důvodu, že k jejich sériové výrobě chyběly v daném čase kapacity, vytížené jinými výrobními programy. Významnou roli ovšem sehrála v […]

Čs. pistole ČZ 482

Čs. pistole ČZ 482

  Česká zbrojovka ve Strakonicích, jež měla v meziválečném období na základě kartelových smluv pozici výhradního dodavatele armádních pistolí, si svoje postavení udržela i v poválečných letech. V součinnosti s Vojenským technickým ústavem vyvinula továrna postupně řadu prototypů, z nichž pistole ČZ 471, ČZ 481 a ČZ 482 přinesly řadu originálních prvků, avšak prioritu v […]

Startovací pistole UB 70 (Slavia 070)

Startovací pistole UB 70 (Slavia 070)

  Poplašné či startovací pistole vždy tvořily okrajovou část segmentu palných zbraní především z důvodu jejich výhradně akustického účelu. V poválečných letech je u nás vyrábělo družstvo puškařů Lov v Litomyšli, dřívější firma J. Pavlíček, ale také Lověna Praha. Jejich výrobky, dnes sběratelsky vyhledávané, se celkovými objemy nemohly srovnávat s pilotním modelem startovací pistole, vyvinuté […]

Čs. signální pistole vzor 28

Čs. signální pistole vzor 28

  Práce na letecké výzbroji se stala doménou a nedílnou součástí sortimentu České zbrojovky ve Strakonicích, avšak signální pistole pro letectvo tvořily v celkovém rozsahu prací pouze okrajovou záležitost, navíc s celkově malým množstvím vyrobených kusů. Česká zbrojovka se k výrobě signálních pistolí dostala poměrně záhy, jelikož již v březnu 1922 jí zaslalo vzduchoplavecké oddělení […]

Československý revolver ZKR 590 Grand

Československý revolver ZKR 590 Grand

  Výroba revolverů neměla na našem území tradici, proto také když Československá obchodní komora vystavila na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu terčový revolver ZKR 551 v ráži 38 Special, oceněný zlatou medailí, vyvolala zbraň poměrně velký zájem střelecké veřejnosti. Dílčí orientace konstrukční kanceláře bratří Kouckých v pražské Konstruktě na problematiku konstrukce revolverů nepochybně ovlivnila […]

Čs. armádní pistole vz. 82

Čs. armádní pistole vz. 82

  V roce 1975 obdrželo Přesné strojírenství, n. p. Uherský Brod zadání státního úkolu s názvem Nová pistole ráže 7,65 mm včetně na náboj 9 mm Makarov, 9 mm Police a 9 mm Browning krátký, sledujícího nahrazení vyráběné pistole vz. 70 modernějším výrobkem ve větší variabilitě ráží. Na zahraničních trzích již nemohla zbrojovka v tomto […]

Německá pistole Mauser model 1910

Německá pistole Mauser model 1910

  Se zavedením náboje 9 mm Parabellum (Pistolenpatrone 08) do výzbroje německé armády společně se stejnojmennou pistolí ztratila firma Mauser vyhlídky na prosazení své pistole C 96 na domácí půdě. Jednalo se sice o úspěšnou konstrukci, o zahraniční objednávky neměla zbrojovka nouzi, ale neúspěch v zemi původu přiměl továrnu k vývoji nových konstrukcí v ráži […]

Německá pistole Mauser W.T.P. Modell I

Německá pistole Mauser W.T.P. Modell I

  Versailleská smlouva přinesla poraženému Německu řadu striktních omezení, výrobu armádních zbraní články smlouvy zakazovaly, takže řada významných německých zbrojovek hledala výrobní programy v civilní sféře, což neslo přirozenou orientaci na lovecké a sportovní zbraně, pistole v rážích 6,35 mm a 7,65 mm nevyjímaje. Firma Mauser v Oberndorfu na Neckaru nebyla výjimkou, ta dokonce prodala […]

Německá pistole Mann W.T. Modell 1921

Německá pistole Mann W.T. Modell 1921

  V průběhu první poloviny 20. století, zejména pak v prvních dvou jeho dekádách, vznikla na území Německa řada konstrukcí samonabíjecích zbraní, jejichž technická řešení převýšila invenci konstruktérů v řadě jiných zemí té doby. Neúprosným sítem času, jež poměřuje životaschopnost a perspektivnost lidské invence nejen v oboru zbrojní výroby, prošlo poměrně málo konstrukcí. To však […]

Rakouská pistole Steyr M 34

Rakouská pistole Steyr M 34

  Dominantní postavení štýrské zbrojovky (Oesterreichische Waffenfabriks- Gesellschaft Steyr – OEWG) se od počátku sedmdesátých let 19. století až do rozpadu monarchie opíralo především výrobu armádních pušek, později také kulometů systému Schwarzlose. Produkce samonabíjecích pistolí hrála ve výrobním programu továrny z hlediska celkového objemu vždy spíše okrajovou roli. V roce 1909 uvedla zbrojovka na trh […]

Rakouská pistole Mannlicher model 1905

Rakouská pistole Mannlicher model 1905

  Jméno konstruktéra Ferdinanda Karla Adolfa Josefa, rytíře von Mannlicher (1848–1904), jak znělo celé jeho jméno včetně predikátu uděleného v roce 1892, kdy byl povýšen do rytířského stavu a stal se členem panského domu rakouské říšské rady, patří neodmyslitelně do pantheonu rakouských konstruktérů palných zbraní 19. století. Vrchní inženýr konstrukční kanceláře Severní dráhy císaře Ferdinanda […]

1 2 3 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha