Pistole a revolvery

Polská signální pistole Perkun wz. 24

Polská signální pistole Perkun wz. 24

  Obdobně jako v čs. armádě měly polské ozbrojené síly zavedeny v meziválečném období dva vzory signálních…
...

Sovětská signální pistole OSŠ-42

Sovětská signální pistole OSŠ-42

  Rudá armáda zavedla v meziválečném období do výzbroje signální pistoli OSP-26 (осветительный сигнальный пистолет, обр.1926 г.)…
...

Holandský četnický revolver Kobold

Holandský četnický revolver Kobold

  Přestože holandská policie nakoupila v roce 1924 celkem 2000 pistolí FN 1910/22 a zavedla je pod…
...

Čs. signální pistole vz. 44/81

Čs. signální pistole vz. 44/81

  Zavedená signální pistole vz. 44/67 sice splňovala provozní nároky, avšak v průběhu let docházelo ke snižování…
...

Francouzská pistole Audax model 19

Francouzská pistole Audax model 19

  Zbrojovka Manufacture d’armes des Pyrénées françaises (M.A.P.F.), původně existovala pod názvem Uria & Arenas Frères v…
...

Revolver M. 98 (Rast-Gasser) z čs. výzbroje

Revolver M. 98 (Rast-Gasser) z čs. výzbroje

  Poslední dekáda 19. století přinesla další fázi modernizace pěchotní výzbroje rakouské monarchie, kdy došlo nejen k…
...

FP-45 Liberator

FP-45 Liberator

  Mezi zbraněmi, vyvinutými a vyráběnými v průběhu druhé světové války, lze najít řadu velmi jednoduchých, výrobně…
...

Americká pistole Colt Pocket Model 1903 – 1. varianta

Americká pistole Colt Pocket Model 1903 – 1. varianta

  Zcela nezpochybnitelnou a nesmazatelnou stopu ve zbrojní konstrukci minulého století po sobě zanechal konstruktér John Moses…
...

Samonabíjecí pistole Perla

Samonabíjecí pistole Perla

  Firma F. Dušek v Opočně se do povědomí zájemců o palné zbraně zapsala především samonabíjecími pistolemi…
...

Čs. signální pistole vzor 30 – úprava na jateční pistoli

Čs. signální pistole vzor 30 – úprava na jateční pistoli

  Československá armáda zavedla v listopadu 1931 do výzbroje signální pistoli vzor 30 v ráži 26,5 mm,…
...

Čs. signální pistole vzor 44 (ZP 51)

Čs. signální pistole vzor 44 (ZP 51)

  Poměrně pestrá skladba poválečné výzbroje měla v druhé polovině čtyřicátých let přechodný charakter, provázený snahou MNO…
...

Čs. sportovní pistole Rapid

Čs. sportovní pistole Rapid

  Přestože československá zbrojní konstrukce dosáhla v řadě odvětví výrazných úspěchů, štěstí neměla na poli sportovních samonabíjecích…
...

Čs. pistole ČZ 482

Čs. pistole ČZ 482

  Česká zbrojovka ve Strakonicích, jež měla v meziválečném období na základě kartelových smluv pozici výhradního dodavatele…
...

Startovací pistole UB 70 (Slavia 070)

Startovací pistole UB 70 (Slavia 070)

  Poplašné či startovací pistole vždy tvořily okrajovou část segmentu palných zbraní především z důvodu jejich výhradně…
...

Čs. signální pistole vzor 28

Čs. signální pistole vzor 28

  Práce na letecké výzbroji se stala doménou a nedílnou součástí sortimentu České zbrojovky ve Strakonicích, avšak…
...

Československý revolver ZKR 590 Grand

Československý revolver ZKR 590 Grand

  Výroba revolverů neměla na našem území tradici, proto také když Československá obchodní komora vystavila na světové…
...

Čs. armádní pistole vz. 82

Čs. armádní pistole vz. 82

  V roce 1975 obdrželo Přesné strojírenství, n. p. Uherský Brod zadání státního úkolu s názvem Nová…
...

Německá pistole Mauser model 1910

Německá pistole Mauser model 1910

  Se zavedením náboje 9 mm Parabellum (Pistolenpatrone 08) do výzbroje německé armády společně se stejnojmennou pistolí…
...

Německá pistole Mauser W.T.P. Modell I

Německá pistole Mauser W.T.P. Modell I

  Versailleská smlouva přinesla poraženému Německu řadu striktních omezení, výrobu armádních zbraní články smlouvy zakazovaly, takže řada…
...

Německá pistole Mann W.T. Modell 1921

Německá pistole Mann W.T. Modell 1921

  V průběhu první poloviny 20. století, zejména pak v prvních dvou jeho dekádách, vznikla na území…
...

Rakouská pistole Steyr M 34

Rakouská pistole Steyr M 34

  Dominantní postavení štýrské zbrojovky (Oesterreichische Waffenfabriks- Gesellschaft Steyr – OEWG) se od počátku sedmdesátých let 19.…
...

Rakouská pistole Mannlicher model 1905

Rakouská pistole Mannlicher model 1905

  Jméno konstruktéra Ferdinanda Karla Adolfa Josefa, rytíře von Mannlicher (1848–1904), jak znělo celé jeho jméno včetně…
...

Francouzská pistole Unique model 17 – francouzský kontrakt

Francouzská pistole Unique model 17 – francouzský kontrakt

  Zbrojovka Manufacture d’armes des Pyrénées françaises (M.A.P.F.), původně existovala pod názvem Uria & Arenas Frères v…
...

Dánská armádní pistole M 1910

Dánská armádní pistole M 1910

  S rozšířením samonabíjecích pistolí v průběhu poslední dekády 19. století, a zejména během prvních deseti let…
...

1 2 3 4 5 18