Varia

Druhý výnos Reinharda Heydricha o vyhlášení civilního výjimečného stavu

Druhý výnos Reinharda Heydricha o vyhlášení civilního výjimečného stavu

  Po útoku na SSSR v červnu 1941 začal v protektorátě narůstat neklid, množily se různé formy pasivního odporu a docházelo i k sabotážím v továrnách. V obavě o úroveň protektorátní průmyslové produkce se okupační moc rozhodla přiklonit k politice represí a zastrašování, protože dosavadní říšský protektor Konstantin von Neurath nebyl pro takovou koncepci vhodnou osobností, […]

První vydání Deníku plukovníka J. Švece

První vydání Deníku plukovníka J. Švece

  Dne 23. října 1918 dobyla sovětská vojska město Buguruslan v Povolží. Úkol k provedení protiútoku a obnovení fronty padl na vojáky 1. a 4. čs. střeleckého pluku patřící do sestavy 1. čs. divize. V důsledku předcházejících těžkých bojů, působení bolševických agitátorů a pokračující demoralizaci však odmítli vojáci obou pluků rozkaz splnit. To dovedlo čerstvého […]

Legitimace generála Kamila Holého, 1920

Legitimace generála Kamila Holého, 1920

  Divizní generál Kamil Holý (28. 9. 1873–26. 1. 1952) pocházel z české vojenské rodiny a svůj osud měl tak předurčen již od útlého věku. Po absolvování klasického německého gymnázia v Praze nastoupil na Technickou vojenskou akademii ve Vídni a od září 1895 sloužil jako velitel čety u c. a k. ženijního pluku č. 3. […]

Identifikační známka Mle 1881 používaná legionářem Roty Nazdar

Identifikační známka Mle 1881 používaná legionářem Roty Nazdar

  Vojenské identifikační známky se ve výbavě armád začaly objevovat v druhé polovině 19. století. Mezi jejich průkopníky patřila francouzská armáda, která se myšlenkou štítku umožňujícího identifikovat padlé vojáky (plaque d’identité) zabývala již v předvečer prusko-francouzské války a oficiálně jej zavedla v roce 1881. Podle předpisu se na líc razilo jméno, příjmení a rok odvodu, […]

Váza z nábojnice vytepaná slovenským vojákem, 1942

Váza z nábojnice vytepaná slovenským vojákem, 1942

  Jednou z nejrozšířenějších ukázek zákopového umění jsou zdobené dělostřelecké nábojnice. Dělostřelectvo bylo rozhodující zbraní války a dělostřelecká munice tak představovala výmluvný a zároveň dostupný symbol modernity a zkázy. Její „demilitarizace“ do podoby tepané vázy pak vytvářela zajímavý umělecký kontrast a mezi vojáky se těšila velké oblibě. Móda tepaných nábojnic se rozšířila za první světové […]

Agitační letáky Slovenské republiky rad, 1919

Agitační letáky Slovenské republiky rad, 1919

  V průběhu československé vojenské intervence proti Maďarské republice rad byla na území dočasně obsazeného východního a jižního Slovenska vytvořena Slovenská republika rad. Loutkový stát pod vedením českého revolucionáře a novináře Antonína Janouška vznikl dne 16. června 1919 v Prešově a existoval pouhé tři týdny. S ohledem na tuto situaci jsou památky na něj poměrně […]

Program slavnosti u československé posádky v Irkutsku a Innokentěvské, 1919

Program slavnosti u československé posádky v Irkutsku a Innokentěvské, 1919

  Zatímco sibiřský venkov byl v roce 1919 sužován událostmi ruské občanské války, ve velkých městech roztroušených po transsibiřské magistrále stále probíhal čilý kulturní život. Vydatnou měrou se na něm podíleli i příslušníci intervenčních armád, kteří zde byli posádkou a vykonávali strážní službu. Propagační leták s česky vypsaným programem zve na akci uspořádanou na počest […]

Vojenské rozdělení Československé republiky

Vojenské rozdělení Československé republiky

  V létě roku 1919 se československá armáda skládala ze zahraničního vojska, domácího vojska a dobrovolnických formací. Tento stav vytvářel po stránce struktury a organizace poněkud neutěšenou situaci. Po definitivním ukončení bojových operací na Slovensku tak bylo přistoupeno k unifikaci, která měla sjednotit organizaci, vybavení a výzbroj jednotek. Od roku 1920 se vojenská správa územně […]

Pohlednice odeslaná Aloisem Vašátkem při útěku z protektorátu

Pohlednice odeslaná Aloisem Vašátkem při útěku z protektorátu

  Po německé okupaci českých zemí odcházeli bývalí příslušníci armády i vlastenecky smýšlející muži za hranice protektorátu s cílem vstoupit do československé zahraniční armády. Způsoby, kterými se uprchlíci loučili se svými nejbližšími, byly různé. Důležitým, avšak zdaleka ne vždy dodržovaným předpokladem bylo, aby svým jednáním neohrozili bezpečnost rodin a ani na svou stopu nepřivedli předčasně […]

Dřevěná loutka psa Pluta

Dřevěná loutka psa Pluta

  Ve sbírce VHÚ Praha se nachází řada předmětů, jejichž souvislost s vojenstvím je na první pohled skryta. To je i případ loutky psa Pluta, který patřil Libušce Novákové, dceři legendárního leteckého akrobata a olympijského reprezentanta Františka Nováka (1902–1940). Loutka je poskládaná z dřevěných článků, jimiž je protažen provázek zakončený kovovým kroužkem. Provázek je úmyslně […]

Papírová vyznamenání 4. střeleckého pluku

Papírová vyznamenání 4. střeleckého pluku

  Začátek roku 1919 se pro československé legionáře na Sibiři odehrával ve znamení přerodu z dobrovoleckého vojska na pravidelnou československou armádu, což se neobešlo bez komplikací. Velké pobouření způsobil především rozkaz M. R. Štefánika č. 588 z 16. ledna 1919 a zveřejněný 28. února 1919, kterým byly zrušeny volené samosprávné orgány čs. vojska. Tyto orgány […]

Upomínkový pohár na bitvu u Melegnana, 1859

Upomínkový pohár na bitvu u Melegnana, 1859

  Snaha o sjednocení roztříštěné Itálie, tzv. risorgimento, byla v polovině 19. století ústředním bodem politiky Sardinského a později Sardinsko-piemontského království. Hlavní překážkou v tomto úsilí bylo rakouské panství v severní Itálii, především pak rakouská armáda, která v první válce za sjednocení Itálie v letech 1848–1849 dokázala porazit početně silnější konglomerát italských armád. Obrat v […]

Průkaz vládního vojska

Průkaz vládního vojska

  Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava obdrželo již v prvním období své existence vlastní průkazky, které se viditelně odlišovaly od vojenských dokladů používaných předválečnou Československou armádou. Průkazka byla natištěna na voskovaném plátně. Na přední straně se nacházely základní údaje o majiteli a jeho fyzický popis včetně fotografie, na zadní straně byl prostor pro zanesení […]

Přání ke Dni matek, 1941

Přání ke Dni matek, 1941

  Oslavy mateřství mají ve světě dlouhou tradici, kterou lze doložit již v pravěkých a starověkých kulturách. Například v Římě se slavily tzv. Matronalie, které připadaly na první březnový den a byly zasvěceny bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček. V moderní podobě se svátek matek poprvé slavil v roce 1907 v Americe. Jako […]

Úlomky z letadla Caproni Ca.33, ve kterém zahynul M. R. Štefánik, 1919

Úlomky z letadla Caproni Ca.33, ve kterém zahynul M. R. Štefánik, 1919

  V únoru 1919 se československý ministr války generál Milan Rastislav Štefánik (1880–1919) vrátil ze Sibiře do Evropy a chystal se k návratu do svobodné vlasti. Při letu z Itálie do Československa dne 4. května 1919 však jeho letadlo těsně před přistáním nedaleko Bratislavy v nízké výšce havarovalo a všichni tři členové posádky zahynuli. Krátce […]

1 2 3 4 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha