Sbírka exponátů

V tomto přehledu jsou jednotlivé exponáty seřazeny chronologicky, podle data jejich zveřejnění – toto zveřejnění není zcela totožné s jejich zobrazením na hlavní stránce v konkrétní den.

Cíleně a přesněji lze hledat exponáty podle jejich zařazení do konkrétní podsbírky – jedná se o podsbírky jako např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Pistole a revolvery, Varia atd. V takovém případě klikněte na tento odkaz Exponáty dne – tematická sbírka.

Mikojan-Gurjevič MiG-17 PF

Mikojan-Gurjevič MiG-17 PF

Na základě bojových zkušeností z korejské války vznikl dalším vývojem z MiGu-15 letoun označovaný zpočátku jako I-330.…
...

Rakouská jezdecká pistole vzor 1798

Rakouská jezdecká pistole vzor 1798

Po zahájení válek s revoluční Francií se záhy projevila převaha vynikající francouzské pěchotní pušky vzor 1777, jež…
...

Důsledky Mnichovské dohody: Adolf Hitler při prohlídce objektu čs. lehkého opevnění

Důsledky Mnichovské dohody: Adolf Hitler při prohlídce objektu čs. lehkého opevnění

Odstoupením pohraničních oblastí po tzv. Mnichovské dohodě ze dne 30. září 1938 přišlo nacistické Německo o zásadní…
...

Vlastimil Hofman, Zprávy ze západní fronty, 1940.

Vlastimil Hofman, Zprávy ze západní fronty, 1940.

Prezentovaná olejomalba je dílem malíře česko-polského původu Vlastimila Hofmana. Narodil se roku 1881 v Praze, ale dětství…
...

Ozdobná pokrývka na stolek, Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol.

Ozdobná pokrývka na stolek, Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol.

Během své předválečné vojenské služby zhotovil tuto pokrývku ze 728 kousků vlněného výložkového a stejnokrojového sukna krejčí…
...

Břetislav Benda, Lidé bez domova, 1938.

Břetislav Benda, Lidé bez domova, 1938.

V kontextu sochařské tvorby Břetislava Bendy nelze opomenout válečná témata, jimiž se autor vyrovnával s vyhraněnou skutečností.…
...

Film „Radioreléová stanice RDM-12“

Film „Radioreléová stanice RDM-12“

Instrukční film natočený v roce 1966 představuje novou, dvanáctikanálovou stanici RDM-12, zaváděnou do armády. Stanice je zabudovaná…
...

Pohled na stacionární spojovací uzel čs. praporu na misi UNCRO v roce 1995

Pohled na stacionární spojovací uzel čs. praporu na misi UNCRO v roce 1995

Fotografie pořízená příslušníkem mise UNCRO, zachycující budovu stacionárního spojovacího uzlu (SSU) COMMCEN, která sloužila od začátku působení…
...

Divadelní kukátko čs. legionářů, 1939

Divadelní kukátko čs. legionářů, 1939

Divadelní kukátko používané československými legionáři při protiletadlové obraně Tarnopolu v roce 1939. V den německého útoku na Polsko…
...

Stříbrná hvězda

Stříbrná hvězda

Stříbrná hvězda (Silver Star Medal) byla založena jako nástupnické vyznamenání za starší Citační hvězdu (Citation Star), která…
...

Vývěsní štít pěšího pluku 2 v Agde

Vývěsní štít pěšího pluku 2 v Agde

Dřevěný vývěsní štít z místa formování československé armády ve Francii, konkrétně pěšího pluku 2. Dne 26. září…
...

ŽEMLIČKA, Josef. Zlatá bula sicilská

ŽEMLIČKA, Josef. Zlatá bula sicilská

Dne 26. září 1212 vydal budoucí římský král a císař Fridrich II. Štaufský v Basileji listinu, jíž…
...

Chorvatský samopal Pleter 91

Chorvatský samopal Pleter 91

Chorvatská válka za nezávislost v letech 1991–1995, na jejímž počátku došlo k rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie…
...

Film „2ème Festival international du film militaire“

Film „2ème Festival international du film militaire“

Mezinárodní festival vojenských filmů ve Versailles se poprvé uskutečnil v roce 1963. Ačkoliv pořadatelská země byla členským…
...

Americký armádní revolver Colt vzor 1848 („Colt Dragoon“)

Americký armádní revolver Colt vzor 1848 („Colt Dragoon“)

První model revolveru vyráběný v Coltově vlastní továrně v Hartfordu. Colt Dragoon byl sice o 200 g…
...

Císařský velitel a těžkooděný jezdec z konce 15. století

Císařský velitel a těžkooděný jezdec z konce 15. století

V první polovině 16. století, respektive mezi léty 1495–1559 probíhal v Evropě konflikt mezi francouzskými králi a…
...

Pilotní cvičná kabina MiG-21 F

Pilotní cvičná kabina MiG-21 F

V největším hangáru Leteckého muzea VHÚ je mimo jiné vystavena i část přídě stíhacího letounu MiG-21 F-13,…
...

Vzpomínka na sovětský útok na Polsko 17. září 1939

Vzpomínka na sovětský útok na Polsko 17. září 1939

Fotografie zachycující skupinu sovětských a německých vojáků u sovětského obrněného automobilu po kapitulaci Polska na konci září…
...

Snímek letící Avie B-534

Snímek letící Avie B-534

Jednomístný dvouplošník Avia B-534 konstruktéra Františka Novotného byl odvozen od stíhacího dvouplošníku B-34, jehož prototyp poprvé vzlétl…
...

Film „Zborovské bojiště 1922“

Film „Zborovské bojiště 1922“

V roce 1922 se uskutečnila cesta komise Ministerstva národní obrany na zborovské bojiště. Jedním z jejích úkolů…
...

Jednuška s chemickým zámkem, V. Dietrich, Bratislava, kolem 1820

Jednuška s chemickým zámkem, V. Dietrich, Bratislava, kolem 1820

Koncem 18. století se u loveckých palných zbraní začaly využívat třaskaviny, látky, jež se vzněcují úderem. Snaha…
...

Těžkoodění jezdci z konce 15. a počátku 16. století

Těžkoodění jezdci z konce 15. a počátku 16. století

Bitva u Pavie, k níž došlo 24. února 1525, nebyla sice posledním bojem v sérii konfliktů známých…
...

Fotokontejner pro MiG-21 F

Fotokontejner pro MiG-21 F

V polovině šedesátých let minulého století byly u nás vyvinuty speciální fotoprůzkumné kontejnery, určené pro licenční československé…
...

Vzpomínka na mobilizaci v září 1938

Vzpomínka na mobilizaci v září 1938

Fotografie zachycuje postavení jednotek Stráže obrany státu na jednom z mostů přes Dunaj na Slovensku, který byl…
...

1 2 3 211