Sbírka exponátů

V tomto přehledu jsou jednotlivé exponáty seřazeny chronologicky, podle data jejich zveřejnění – toto zveřejnění není zcela totožné s jejich zobrazením na hlavní stránce v konkrétní den.

Cíleně a přesněji lze hledat exponáty podle jejich zařazení do konkrétní podsbírky – jedná se o podsbírky jako např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Pistole a revolvery, Varia atd. V takovém případě klikněte na tento odkaz Exponáty dne – tematická sbírka.

MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích 1471 – 1526 / Díl 1., Hospodářská základna a královská moc

MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích 1471 – 1526 / Díl 1., Hospodářská základna a královská moc

V březnu si připomínáme hned dvě výročí spojená s osobou českého panovníka polsko-litevského původu, Vladislava Jagellonského, jenž…
...

Odlet československých vojáků z Rijádu

Odlet československých vojáků z Rijádu

Na snímku je zachycený odlet československých vojáků ze saúdskoarabského Rijádu v květnu 1991. Odlet z Rijádu se uskutečnil ve chvíli,…
...

MATYÁŠ II., Der Roem. Kays. May. Instrvction…

MATYÁŠ II., Der Roem. Kays. May. Instrvction…

Dne 28. února 1621 byl uzavřen tzv. Drážďanský akord, smlouva mezi slezskými stavy a saským kurfiřtem Janem…
...

Pistole ČZ vzor 45

Pistole ČZ vzor 45

Osvědčenou kapesní pistoli ČZ vz. 36 v ráži 6,35 mm Browning vyráběla Česká zbrojovka, nikoliv nepřetržitě, v…
...

Klíč ke kolečkovému zámku, 17. století

Klíč ke kolečkovému zámku, 17. století

Kolečkový zámek dostal název od kolečka s rýhovaným okrajem, jehož okraj zasahuje do dna pánvičky se střelným…
...

Kolektiv AVS, Díkůvzdání československého lidu generalissimu Stalinovi, 1951

Kolektiv AVS, Díkůvzdání československého lidu generalissimu Stalinovi, 1951

Z pozůstalosti malířky Aleny Čermákové (1926–2009) pochází album s více než osmdesáti černobílými fotografiemi, které dokumentují vznik…
...

KMENTA, Jaroslav, VALO, Ján, ŽELINSKÝ, Peter. Pouštní horečka

KMENTA, Jaroslav, VALO, Ján, ŽELINSKÝ, Peter. Pouštní horečka

Dne 24. února 1991 začala druhá fáze operace Pouštní bouře. Po předchozích intenzivních leteckých úderech, které trvaly…
...

Postup výroby modelářských vrtulí KANT

Postup výroby modelářských vrtulí KANT

V objemném souboru předmětů a písemností, které věnoval na počátku osmdesátých let minulého století do sbírky VHÚ…
...

Odznak Spolek vysloužilých vojínů zálohy a zeměbrany v Karlíně a okolí

Odznak Spolek vysloužilých vojínů zálohy a zeměbrany v Karlíně a okolí

Již od konce 18. století byla v rakouské armádě založena tradice, podle níž byli vysloužilí vojáci po…
...

BVP-1 s osádkou 4. průzkumné roty KFOR vyráží na patrolu v roce 2000

BVP-1 s osádkou 4. průzkumné roty KFOR vyráží na patrolu v roce 2000

Snímek zachycuje BVP-1 s osádkou od 4. průzkumné roty KFOR, který vyráží na patrolu v roce 2000 v okamžiku, kdy…
...

Rakousko-uherská polní čepice pro pěchotu, po roce 1908

Rakousko-uherská polní čepice pro pěchotu, po roce 1908

Vojáci rakousko-uherských pěších pluků obdrželi v prvním desetiletí 20. století nové stejnokroje v barvě štičí šedi, dříve…
...

Čs. revolver ZKR 590 Grand – darovací exemplář

Čs. revolver ZKR 590 Grand – darovací exemplář

Výroba revolverů neměla na našem území tradici, proto také když Československá obchodní komora vystavila na světové výstavě…
...

Film „Človek vo veľkej hale“

Film „Človek vo veľkej hale“

„Človek vo veľkej hale“ byl jedním z filmů z období šedesátých let 20. století, které byly v…
...

Příprava pečeně u c. a k. pěšího pluku č. 3

Příprava pečeně u c. a k. pěšího pluku č. 3

Nedostatek potravin po celou dobu války zásadním způsobem ovlivňoval bojeschopnost a morálku rakousko-uherské armády. Zatímco v prvních…
...

Československý střední tank T-34/85 během překonávání vodního toku

Československý střední tank T-34/85 během překonávání vodního toku

Snímek zachycuje střední tank T-34/85 z výzbroje československé armády v 60. letech 20. století během cvičného překonávání…
...

Pamětní kříž z let 1912−1913

Pamětní kříž z let 1912−1913

V letech 1912−1913 se nedávno zformované slovanské národní státy na Balkáně spolu s Řeckem odhodlaly využít oslabení…
...

FRANCUS, Iacobus. Relationis historicae continvatio…

FRANCUS, Iacobus. Relationis historicae continvatio…

Když 15. února 1611 vtrhla na Malou Stranu pražskou pasovská vojska, došlo k prudkým pouličním bojům a…
...

Chvíle oddychu čs. vojáků ve válce v Zálivu

Chvíle oddychu čs. vojáků ve válce v Zálivu

Příslušníci Československého samostatného protichemického praporu ve chvílích odpočinku během války v Perském zálivu. Služba v pouštních podmínkách byla…
...

Jezdecký meč, kolem 1610

Jezdecký meč, kolem 1610

V průběhu 2. poloviny 16. století se výrazněji prohloubil rozdíl mezi vojenskou a civilní zbraní. Současně s…
...

Guidon 1. jízdního pluku „Jana Jiskry z Brandýsa“, 1920

Guidon 1. jízdního pluku „Jana Jiskry z Brandýsa“, 1920

Dne 1. července 1920 se v kanadském táboře Valcartier u příležitosti svátku “Dominion Day“ konala slavnostní přehlídka…
...

Jindřich Vlček, Jezerčanka u Zborova, 1922

Jindřich Vlček, Jezerčanka u Zborova, 1922

V roce 1922 odjel český malíř a bývalý ruský legionář Jindřich Vlček (1885–1968) se členy komise Památníku…
...

Pohled na místo pro odpočinek příslušníků AČR na základně během zahraniční operace Essential Harvest

Pohled na místo pro odpočinek příslušníků AČR na základně během zahraniční operace Essential Harvest

Na snímku vidíme místo pro odpočinek, které si vojáci postavili v místě, kde byli ubytováni. Vidíme zde…
...

Modelářský pulzační motor Panorama Jet 300

Modelářský pulzační motor Panorama Jet 300

Krátce po 2. světové válce byly mezi leteckými modeláři velice oblíbené malé pulzační motory, inspirované bezpochyby úspěšným…
...

Diplom za III. místo hlídce v lyžařsko-střeleckých závodech, 1935

Diplom za III. místo hlídce v lyžařsko-střeleckých závodech, 1935

Během první světové války objevili vojáci v pronikavě se rozvíjejícím lyžařském sportu mimořádně účinný prostředek, jak se…
...

1 2 3 184