Sbírka exponátů

V tomto přehledu jsou jednotlivé exponáty seřazeny chronologicky, podle data jejich zveřejnění – toto zveřejnění není zcela totožné s jejich zobrazením na hlavní stránce v konkrétní den.

Cíleně a přesněji lze hledat exponáty podle jejich zařazení do konkrétní podsbírky – jedná se o podsbírky jako např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Pistole a revolvery, Varia atd. V takovém případě klikněte na tento odkaz Exponáty dne – tematická sbírka.

Šavle, 1. polovina 17. století

Šavle, 1. polovina 17. století

První šavle se objevily v souvislosti s velkou tureckou invazí do Evropy již v první polovině 14. století. Po její…
...

Skupinová fotografie příslušníků ČS. Pěšího pluku č. 35, ze začátku 20. let 20. století

Skupinová fotografie příslušníků ČS. Pěšího pluku č. 35, ze začátku 20. let 20. století

Skupinová fotografie příslušníků čs. pěšího pluku č. 35, pořízená z kraje 20. let. V popředí se nacházejí dva…
...

Československá vycházková čepice pro mužstvo, 30. léta 20. století

Československá vycházková čepice pro mužstvo, 30. léta 20. století

V předválečné československé armádě používalo prezenčně sloužící mužstvo standardně na vycházky upravené součásti stejnokroje, který byl shodný…
...

Zpráva o odhalení „buržoazních nacionalistů“

Zpráva o odhalení „buržoazních nacionalistů“

Na počátku roku 1951 došlo postupně k zatčení někdejšího československého ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise, bývalého předsedy…
...

Jubilejní pamětní medaile 1898 s individuálně upravenými stuhami

Jubilejní pamětní medaile 1898 s individuálně upravenými stuhami

Jubilejní pamětní medaile 1898 (Jubiläums – Erinnerungsmedaille 1898), která byla založena císařem Františkem Josefem I. v roce…
...

Jiří Sozanský, Město v obležení, 1997

Jiří Sozanský, Město v obležení, 1997

Soubor sedmi koláží navazuje tematicky na stejnojmennou dvojici asambláží, které vytvořil Jiří Sozanský v roce 1996. Na…
...

Stavebnice létajících polomaket letadel na raketový motor

Stavebnice létajících polomaket letadel na raketový motor

Počátkem šedesátých let minulého století se mezi našimi leteckými modeláři stali velice populární jednoduché raketové motorky řady…
...

Baterie 8.35cm kanónů proti letadlům vz. 22 během cvičných střeleb

Baterie 8.35cm kanónů proti letadlům vz. 22 během cvičných střeleb

Snímek zachycuje baterii 8.35cm kanónů proti letadlům vz. 22 během cvičných střeleb na jednom z výcvikových prostorů…
...

Film „Vojáci v horách“

Film „Vojáci v horách“

Významný fotograf, režisér a filmový teoretik Jiří Jeníček byl dlouhá léta úzce spjat s armádní kinematografií. Od…
...

Francouzští vojáci s tanky Renault R 35

Francouzští vojáci s tanky Renault R 35

Snímek zachycuje francouzské vojáky s meziválečnými tanky Renault R 35, patrně při kontrole během zastávky při přesunu. V polovině třicátých…
...

Britská Medaile za všeobecnou službu 1918 se sponou za nasazení na Kypru (1955‒1959)

Britská Medaile za všeobecnou službu 1918 se sponou za nasazení na Kypru (1955‒1959)

Medaile za všeobecnou službu (General Service Medal – 1918 GSM) vznikla v roce 1918 jako společné vyznamenání…
...

Model britského letounu Bristol Beaufighter Mk. VIF

Model britského letounu Bristol Beaufighter Mk. VIF

Model představuje noční stíhací letoun z výzbroje britského letectva za 2. světové války, se kterým létali také českoslovenští…
...

Dublet Československého odznaku polní pozorovatel – letec (1923‒1953)

Dublet Československého odznaku polní pozorovatel – letec (1923‒1953)

Po založení československého Leteckého sboru v roce 1923 byly pro letce zavedeny specifické rozlišovací odznaky a v…
...

Pamětní odznak na stuze Vznik Roty Nazdar / Vznik České družiny

Pamětní odznak na stuze Vznik Roty Nazdar / Vznik České družiny

Počátky formování Československých legií lze nalézt nedlouho po vypuknutí první světové války jak v regionech přináležejících k…
...

Film „Protiradiační úkryty“

Film „Protiradiační úkryty“

Instruktážní film natočený Krátkým filmem Praha pro Oddělení Civilní obrany ÚV Svazarmu spadá do kategorie filmů určených…
...

Vystřelovací sedadlo K-36 DM

Vystřelovací sedadlo K-36 DM

Modernější sovětská letadla, používaná naším vojenským letectvem, byla z větší části vybavena zdařilými vystřelovacími sedadly K-36 DM,…
...

DROBNÁ, Zoroslava. Husitský polní tábor u Kunratic

DROBNÁ, Zoroslava. Husitský polní tábor u Kunratic

Před 600 lety, dne 25. ledna léta páně 1421, kapituloval před pražskými husity, výměnou za volný odchod…
...

Českoslovenští důstojníci během války v Zálivu

Českoslovenští důstojníci během války v Zálivu

Příslušníci Československého samostatného protichemického praporu – na snímku je vlevo velitel jednotky plukovník Ján Valo a vpravo…
...

Italský 45mm minomet vz. 35 Brixia

Italský 45mm minomet vz. 35 Brixia

Minomet Brixia ráže 45 mm byla lehká, podpůrná zbraň pěchoty, střílející vrchní skupinou úhlů. Šlo o poměrně…
...

Přenosná chemická laboratoř PCHL-90

Přenosná chemická laboratoř PCHL-90

Jde o jednu z řady chemických přenosných laboratoří, jimiž bylo vybaveno chemické vojsko československé a posléze české…
...

Jaroslav Váchal, Návrat našich legií ze Sibiře roku 1939

Jaroslav Váchal, Návrat našich legií ze Sibiře roku 1939

Akvarelová kresba zobrazuje karikujícím způsobem okolnosti zdlouhavého a komplikovaného návratu ruských legionářů do Československa mezi léty 1918‒1920.…
...

Film „Dzialanie plutonu piechoty w obronie osiedla“

Film „Dzialanie plutonu piechoty w obronie osiedla“

Polský výcvikový film, jehož název v českém překladu zní „Činnost čety pěchoty při obraně obce“ byl natočen…
...

VĚTROVSKÝ, Josef. Příručka praktické topografie

VĚTROVSKÝ, Josef. Příručka praktické topografie

V návaznosti na dříve představenou pruskou příručku pro zakreslování situačních map jsme jako dnešní exponát dne vybrali…
...

Výtokové trysky z německé dělostřelecké rakety 21 cm Nebelwerfer 42

Výtokové trysky z německé dělostřelecké rakety 21 cm Nebelwerfer 42

Tyto trysky o hmotnosti 7 kg byly získány při archeologickém výzkumu v předpolí lomu Bílina v roce…
...

1 2 3 4 184