Sbírka exponátů

V tomto přehledu jsou jednotlivé exponáty seřazeny chronologicky, podle data jejich zveřejnění – toto zveřejnění není zcela totožné s jejich zobrazením na hlavní stránce v konkrétní den.

Cíleně a přesněji lze hledat exponáty podle jejich zařazení do konkrétní podsbírky – jedná se o podsbírky jako např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Pistole a revolvery, Varia atd. V takovém případě klikněte na tento odkaz Exponáty dne – tematická sbírka.

TOUCHARD-LAFOSSE, Charles. Chroniques de l´oeil-de-boeuf…

TOUCHARD-LAFOSSE, Charles. Chroniques de l´oeil-de-boeuf…

Výraz l´oeil-de-boeuf, tzv. Býčí oko se v původním výkladu používá pro zvláštní druh malého oválného okna, které…
...

TOUCHARD-LAFOSSE, Charles. Chroniques de l´oeil-de-boeuf…

TOUCHARD-LAFOSSE, Charles. Chroniques de l´oeil-de-boeuf…

Výraz l´oeil-de-boeuf, tzv. Býčí oko se v původním výkladu používá pro zvláštní druh malého oválného okna, které…
...

DYER, George. XII corps: Spearhead of Patton´s third army

DYER, George. XII corps: Spearhead of Patton´s third army

Osvobození západních Čech v květnu roku 1945 se odehrálo zcela v režii americké 3. armády, jejím velitelem…
...

MALLET, Allain Manesson. Les travaux de Mars ou l´art militaire divise en trois parties

MALLET, Allain Manesson. Les travaux de Mars ou l´art militaire divise en trois parties

Války sedmnáctého století ruku v ruce s rozvojem techniky a vojenského myšlení přály vzniku mnoha děl, která…
...

Ein Whaar Probiertt, unnd Practiciertt geschribnes Feuuer Buech

Ein Whaar Probiertt, unnd Practiciertt geschribnes Feuuer Buech

Tento jedinečný rukopis neznámého autora ze samého počátku 17. století představuje příručku určenou dělmistrům. Poskytuje základní praktické…
...

BACON, Reginald Hugh Spencer. The Life of John Rushworth Earl Jellicoe

BACON, Reginald Hugh Spencer. The Life of John Rushworth Earl Jellicoe

V roce 1936 vyšla v Anglii rozsáhlá biografie velitele britského Velkého loďstva (Grand Fleet) v námořní bitvě…
...

TUČEK, Jaroslav. Pražští šermíři a mistři šermu

TUČEK, Jaroslav. Pražští šermíři a mistři šermu

Šerm byl pro širokou veřejnost vždy poutavým tématem a to bez ohledu na to, zda byl vnímán…
...

Ministerstvo národnej obrany. Od Tatier po Kaukaz

Ministerstvo národnej obrany. Od Tatier po Kaukaz

Útoku na Sovětský svaz v červnu 1941 se kromě nacistického Německa zúčastnilo i mnoho dalších evropských národů,…
...

BRANDT, Willy. Krieg in Norwegen

BRANDT, Willy. Krieg in Norwegen

Problematika německého útoku na Norsko nepatří mezi nejdiskutovanější události druhé světové války, přesto se dočkala několika monografických…
...

Consitutio criminalis Theresiana aneb Ržjmské Cýsařské w Uhřjch a Cžechách etc. etc.

Consitutio criminalis Theresiana aneb Ržjmské Cýsařské w Uhřjch a Cžechách etc. etc.

Jedná se o dobové vydání známého Trestního zákoníku Marie Terezie z roku 1769. Tuto českou verzi vytisknul…
...

SCHMEDES, Emil. Geschichte des k. k. 28. Infanterie-Regimentes F.Z.M. Ludwig Ritter von Benedek

SCHMEDES, Emil. Geschichte des k. k. 28. Infanterie-Regimentes F.Z.M. Ludwig Ritter von Benedek

V druhé polovině 19. století se začaly v tehdejším Habsburském mocnářství, objevovat publikace věnované dějinám jednotlivých pluků…
...

ESSENWEIN, August Ottmar. Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen.

ESSENWEIN, August Ottmar. Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen.

Palné zbraně tvoří v současnosti základní složku vojenské výzbroje a předmět zájmu laické veřejnosti i odborných znalců…
...

THOMAS, Bruno. Deutsche Plattnerkunst

THOMAS, Bruno. Deutsche Plattnerkunst

Plátová zbroj patří mezi ty součásti vojenské výstroje, v nichž se mísí chladná účelnost s uměleckým cítěním.…
...

ARMSTRONG, Nevill A. D. Fieldcraft, Sniping and Intelligence.

ARMSTRONG, Nevill A. D. Fieldcraft, Sniping and Intelligence.

Průvodce světem odstřelovačů, průzkumníků a pozorovatelů, na jehož stránkách se major Nevill A. D. Armstrong pokusil na…
...

PRAŽSKÝ, Ferdinand. Dějiny pěšího pluku 10 Jana Sladkého Koziny.

PRAŽSKÝ, Ferdinand. Dějiny pěšího pluku 10 Jana Sladkého Koziny.

Dějiny československých legionářských pluků vycházely často u příležitosti kulatých výročí jejich vzniku. Některé se dočkaly vlastní kroniky…
...

GUTTMANN, Oscar. Monumenta pulveris pyrii

GUTTMANN, Oscar. Monumenta pulveris pyrii

Málokterá novinka představovala v dějinách vojenství tak zásadní změnu jako střelný prach. Tento nový prvek začal výrazněji…
...

DÜRER, Albrecht. Albrecht Dürers Fechtbuch

DÜRER, Albrecht. Albrecht Dürers Fechtbuch

V období pozdního středověku a raného novověku bylo sepsáno mnoho šermířských příruček, tzv. fechtbuchů, z nichž některé…
...

Za mír a svobodu

Za mír a svobodu

Kniha „Za mír a svobodu“ nás zavádí na Pyrenejský poloostrov, kde pod horkým španělským sluncem zuří boj…
...

Gebenkblätter der k. und k. Kriegs-Marine. IV. Band.

Gebenkblätter der k. und k. Kriegs-Marine. IV. Band.

Na přelomu 19. a 20. století disponovala každá světová velmoc silným válečným námořnictvem, jehož páteř tvořily bitevní…
...

E-3: Návrh. Cvičný řád pro cís. a kr. pěší vojska…

E-3: Návrh. Cvičný řád pro cís. a kr. pěší vojska…

V roce 1902 vydal setník Václav Karhan, důstojník píseckého c. a k. pěšího pluku č. 11, vlastním…
...

Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder / Militärischer Maria Theresien-Orden

Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder / Militärischer Maria Theresien-Orden

Vojenský řád Marie Terezie, nejvyšší vyznamenání za statečnost v boji s nepřítelem pro důstojníky vojska habsburského státu,…
...

MICHETSCHLÄGER, Heinrich F. Das Ordensbuch der gewesenen Österreichisch-Ungarischen Monarchie : Orden, Kreuze, Ehrenzeichen, Medaillen, Denkmünzen, Dienstzeichen, Matrikelzeichen, Amtsabzeichen etz.

MICHETSCHLÄGER, Heinrich F. Das Ordensbuch der gewesenen Österreichisch-Ungarischen Monarchie : Orden, Kreuze, Ehrenzeichen, Medaillen, Denkmünzen, Dienstzeichen, Matrikelzeichen, Amtsabzeichen etz.

Nedlouho po ukončení bojů první světové války vyšla ve Vídni, v metropoli Německého Rakouska, ambiciózní velkoformátová publikace,…
...

Kam na dovolenou : Londýn

Kam na dovolenou : Londýn

V armádě představuje dovolená důležitý prostředek k zotavení vojáků. Blahodárně působila na povzbuzení morálky i v případě…
...

DU MOULIN-ERKART, Richard Maria Ferdinand. Bismarck : Der Mann und das Werk.

DU MOULIN-ERKART, Richard Maria Ferdinand. Bismarck : Der Mann und das Werk.

Bismarck, celým jménem Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, se právem řadí mezi nejvýznamnější politiky 19. století. Několik…
...

1 204 205 206 207 208 211