Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

23. 07. 2014

Na výstavě V zákopech první světové války, která je veřejnosti přístupná od června letošního roku v prostorách Armádního muzea Žižkov, jsou k vidění i některé zbraně následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Tyto zbraně patří k nejcennějším artefaktům expozice a prošly také před vystavením odborným procesem restaurování.

 

O zbraních Františka Ferdinanda d´Este předvedených v rámci výstavy jsme již psali – viz článek Poboční zbraně následníka trůnu ve sbírkách VHÚ a na výstavě V ZÁKOPECH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY , nyní se věnujme způsobu, jakým byly některé z těchto zbraní restaurovány.

Vojenský historický ústav Praha uchovává ve svých sbírkových fondech část reprezentativní pozůstalosti následníka rakouského trůnu. Vedle uniforem a jejich součástí je to především skvěle umělecko-řemeslně zpracovaná řada téměř vzorových chladných zbraní.

Lovecká a spíše vojenská kolekce palných zbraní představuje sbírku systémů. Na jejich celkových finálních úpravách povrchu lze vysledovat cílové určení k exkluzivnímu majiteli. K některým chladným zbraním také náleží nezbytná ochranná pouzdra, jako například pouzdro vyrobené ze žluté polomatné usně s vytlačenými iniciálami FF a korunkou pro šavli s košem vzor 1861 pro důstojníky pěchoty, anebo kazeta s iniciálami tentokrát vyzlacenými pro šavli důstojníka jízdy vzor 1904.

Jednotlivé chladné zbraně z pozůstalosti byly celkově v dobrém stavu. Místně bylo možné vysledovat jen malé ostrůvky povrchové atmosférické koroze, která je spíše způsobena nevhodnou manipulací se sbírkovým předmětem. Zřejmě největší restaurátorský zásah musel být proveden na darovací kazetě s palašem a kordem, kterou dostal následník trůnu jako dar titulárnímu majiteli od důstojníků španělského Lusitánského 12. jezdeckého pluku.

Kazeta byla v minulosti vystavena v historické expozici vojenského muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Po jejím zrušení byla následně uložena v žižkovském depozitu chladných zbraní. Dříve nebyla nikdy restaurována a z těchto důvodů bylo nutné jí věnovat patřičnou restaurátorskou péčí, kterou si tato zcela ojedinělá památka zaslouží.

Je potřebné na ní nahlížet jako na celek-komplet. Na kazetě je použitý materiál: dřevo, samet, plátno, kov, klihové lepidlo. Do ní jsou vloženy zbraně vyrobené z pozlacené mosazi, železa s poniklováním a ebenového dřeva. Každá zbraň i pochva má na svůj rozměr vybrání. V samotné kazetě je přidržují poutka, anebo otočné příchytky.

Právě inkriminovaná poutka zřejmě způsobila povrchovou korozi obou čepelí, přesně v místech, kde se poniklovaný povrch kovu dotýkal sametu. Další korozní místa byla na povrchu rámu jílce palaše, kterým prochází dvojice šroubů pro přichycení ebenových střenek. Také koš měl v místě nad hřbetem čepele ostrůvky koroze. Šlo zřejmě o největší korozní napadení celé zbraně. Koroze již bohužel do hloubky narušila část koše.

Kazeta při vystavování v dřívější expozici zřejmě z prostorových důvodů neměla připevněné víko. To bohužel někdo nešetrným způsobem demontoval. Dodnes je na ní položeno volně. Trojice malých mosazných pantů nemá hřebíčky. Při odstranění víka ještě došlo k částečnému porušení plátěného potahu, který panty překrýval. Před restaurováním byla kazeta s chladnými zbraněmi vyfotografována, převážně v porušených místech.

Nejprve prošel restaurováním palaš včetně pochvy. Po demontáži šroubů byla veškerá korozní místa celkově potřena změkčovacím prostředkem, který na povrch působil cca dva dny. Následovalo odkartáčování a další opětná aplikace prostředku. Zásah se opakoval celkem třikrát. Koroze byla částečně odstraněna a následně stabilizována roztokem taninu v lihu. Veškeré pozlacené součásti garnitury včetně kování pochvy byly omyty rozpouštědlem, opatrně vyčištěny pomocí štětce, aby nedošlo k porušení dokonale pozlaceného povrchu.

Po kompletaci chladných zbraní byl na jejich povrch naaplikován konzervační olej. U kazety byly opraveny panty, které v minulosti někdo při demontáži zdeformoval, dále bylo celé víko zkompletováno s kazetou a částečně zrestaurován plátěný potah. Nakonec byly také opraveny otočné příchytky, které slouží k zabezpečení zbraní v kazetě proti posunu.

Chladné zbraně nebude možné dlouhodobě deponovat v uzavřené kazetě, kde ve styku kovu se sametem hrozí opětné nebezpečí nárůstu povrchové koroze.

Petr Moudrý

 

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…