Tajemství vojenského kufříku – 2. světová válka

Vojenský historický ústav Praha pro zájemce o historii z řad žáků a studentů připravil interaktivní hru „Tajemství vojenského kufříku – 2. světová válka“.

Hra je zaměřena na působení československých vojáků během 2. světové války. Po okupaci českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava ve velkém počtu odcházeli dobrovolně do zahraničí – na Východ i na Západ -, aby se postavili nacistickému Německu a pro Československo v řadách spojeneckých armád vybojovali svobodu. Další se zapojili do domácího odboje. Co vojáci prožívali, jakých vojenských operací se účastnili? Díky hře „Tajemství vojenského kufříku – 2. světová válka“ můžete zmapovat skutečné osudy konkrétních osob.

Níže naleznete pět vojenských kufrů. Ukrývají se v nich předměty a dokumenty, jež patřily vojákovi československé zahraniční armády na Západě, příslušnici československé zahraniční armády na Východě, dobrovolníkovi československé zahraniční armády na Blízkém východě a v Africe, příslušníkovi československého letectva v RAF a členovi domácího odboje.

Vaším úkolem bude prozkoumat jednotlivé předměty a zrekonstruovat životní příběh majitele kufru. Mapa událostí a přiložené otázky vám badatelskou práci usnadní.

Při naší hře se stanete badateli, detektivy a historiky. Buďte při svém pátrání trpěliví a pozorní, ať vám neunikne žádná důležitá indicie!

 

Jak při hře postupovat

Hra je určena zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, školní kolektivy, ale i rodiče s dětmi. Záleží pouze na vás.

Nejdříve si vyberte postavu, jejíž osud bude předmětem vašeho bádání. Můžete si zvolit z pěti možností – československý voják na Západě, československá vojákyně na Východě, československý voják na Blízkém východě a v Africe, československý voják u RAF a domácí odbojář.
Klikněte na odkaz a hra může začít! Jako první uvidíte vojenský kufřík. Otevřete ho a prozkoumejte. Najdete v něm i tzv. kmenový list vojáka, díky němuž se dozvíte důležité indicie. Poté se podívejte na mapku klíčových událostí, v níž jsou uvedeny ty nejdůležitější momenty, které vojáka ovlivnily nebo kterých se sám během války účastnil. Vaším úkolem je jednotlivé události dle data, místa a fotografie rozkrýt a zjistit k nim více informací. Až budete vědět, jaké konkrétní události se skrývají v mapce, získáte hlavní linii příběhu vašeho vojáka. Při pátrání po jeho osudu vám také pomohou otázky, které jsou na stránce uvedeny.

Pokud pracujete ve skupině, určete si vedoucího badatelské skupiny. Ten jistě nezapomene zadat členům skupiny důležité úkoly – někteří z vás budou odborníky na historické fotografie, jiní se soustředí na předměty a dokumenty, další z vás se mohou zaměřit na psaní příběhu.

 

Kufřík příslušníka československého domácího odboje

Kufřík příslušníka československého domácího odboje

Kufřík příslušníka československé zahraniční armády na Západě

Kufřík příslušníka československé zahraniční armády na Západě

Kufřík příslušníka československého zahraničního letectva na Západě

Kufřík příslušníka československého zahraničního letectva na Západě

Kufřík příslušnice československé zahraniční armády na Východě

Kufřík příslušnice československé zahraniční armády na Východě

Kufřík příslušníka československé zahraniční armády na Blízkém východě a v Africe

Kufřík příslušníka československé zahraniční armády na Blízkém východě a v Africe

 

 

Pro pedagogy a rodiče

Už první díl hry „Tajemství vojenského kufříku“ věnovaný 1. světové válce se setkal s velkým zájmem učitelů i žáků a studentů (vítězné příběhy naleznete zde).
Hra slouží k pochopení historických momentů a umocňuje emoční vnímání dějinných okamžiků. Žáci a studenti se zabývají osudem jednotlivých osob. Zjištěné indicie konfrontují s informacemi o dané době, které si sami vyhledají na internetu, v knižních publikacích. Samotná hra, zkoumání digitalizovaných archivních dokumentů a autentických sbírkových předmětů pomáhá formovat jejich postoj a přístup ke kritické interpretaci dějinných událostí. Konkrétní lidské osudy přispívají k poznání minulosti, ale také k vnitřnímu dialogu i skupinové diskuzi nad tím, jak by se žáci a studenti asi sami zachovali v situacích mnohdy velmi neobvyklých, dramatických a vyžadujících jasný postoj. Hra rozvíjí klíčové kompetence – k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a občanské kompetence. Hra v online podobě je atraktivním studijním doplňkem.
Hra Tajemství vojenského kufříku žákům a studentům přibližuje minulost, motivuje je ke kladnému přístupu ke vzdělávání a pomáhá vytvářet elementární vztah k dějinám.

Pokud budete chtít hru okomentovat, popř. vyjádřit své připomínky, budeme rádi za zaslání vaší zpětné vazby na emailovou adresu [email protected].

Děkujeme.

 

REFERENCE