Pátrejte po osudech čs. vojáků a historických předmětů z 2. světové války

Vojenský historický ústav Praha a občanské sdružení Zapomenutí vyhlašují soutěž při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války. Soutěž je určena pro žáky základních a studenty středních škol a je rozdělena dle věku zapojených hráčů do dvou samostatných vzdělávacích aktivit.

První aktivita připravená o. s. Zapomenutí „Muzeum v krabičce – 2. světová válka“ je určena pro žáky od 7 do 12 let, kteří mají chuť zapojit se do detektivního pátrání po osudech starých předmětů z období 2. světové války. Stará fotografie, křeslo, gramofon, klobouk, hračka, hudební nástroj či stará gramodeska…co mohou tyto předměty říci o naší minulosti? Úkolem každého hráče je zmapovat vybraný předmět a zachytit příběh jeho majitele formou povídky, komiksu, animace či krátkého videa. Hra má děti motivovat, aby si nechaly od svých příbuzných vyprávět příběhy, které jsou s nalezenými předměty spojeny.

Druhou vzdělávací aktivitou, připravenou Vojenským historickým ústavem Praha, je hra „Tajemství vojenského kufříku – 2. světová válka“, určená pro žáky a studenty od 13 do 19 let. Hra je zaměřena na rekonstruování příběhů vojáků československého domácího a zahraničního odboje za 2. světové války. Co vojáci prožívali a do jakých vojenských operací se zapojili? Prostřednictvím prozkoumávání vojenských kufrů a práce s mapkou klíčových událostí mají možnost sami objevit jednotlivé osudy. Tato vzdělávací aktivita navazuje na předchozí úspěšnou verzi hry, která byla zaměřena na příběhy vojáků z českých zemí, bojujících na frontách 1. světové války.

Zde klikněte na jednu z variant:

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha