Reprezentativní publikace přibližuje osudy českých důstojníků v bojích z let 1848-1849

Reprezentativní publikace přibližuje osudy českých důstojníků v bojích z let 1848-1849

10. 08. 2018

K letošnímu kulatému výročí revolučních válek 1848-1849 vydal Vojenský historický ústav Praha / Ministerstvo obrany České republiky společně s nakladatelstvím Academia reprezentativní publikaci nazvanou S Bohem za císaře a vlasť! Podtitul objemné knihy o 550 stranách textu a 600 vyobrazení výstižně charakterizuje její obsah a zní: Čeští důstojníci ve válkách let 1848-1849.

 

K našim vojenským dějinám se váže celá řada osmičkových výročí. Vedle poměrně známých letopočtů z 20. století, jako 1918, 1938, 1948 či 1968 můžeme přiřadit i starší data jako například 1618 (druhá pražská defenestrace a počátek třicetileté války), 1648 (konec třicetileté války) a také 1848.

Posledně uvedený letopočet s sebou přinesl vlnu revolucí, které postupně zachvátily většinu Evropy, naše území nevyjímaje, a leckde přerostly v krvavé revoluční války (podrobněji viz zde). Jakou roli v těchto konfliktech sehráli vojáci a důstojníci z českých zemí, přibližuje na výběru životních osudů konkrétních osob představovaná publikace.

Vojenský historický ústav Praha ji vydal ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a nakladatelstvím Academia a většinu tvůrčího týmu tvořili zaměstnanci VHÚ Praha. Jako hlavní autoři jsou uvedeni Milan Hlavačka, Zdeněk Munzar a Zdeněk Vašek.

Celobarevná kniha formátu A4 má více než 550 stran a text doplňuje více než 600 ilustrací a fotografií, z nichž většina pochází ze sbírek VHÚ Praha. Na zadní straně desek je přichycen mírně zmenšený reprint několika listů dobových map, které k přípravě publikace poskytl Historický ústav Akademie věd a které umožní čtenáři lepší orientaci na italském i uherském bojišti revolučních válek.

Autory úvodních slov jsou potomci osobností, s nimiž se lze v textu knihy seznámit – pan Zdeněk Sternberg a pan František Schlik, zástupci významných českých šlechtických rodů.

První kapitola publikace se věnuje souhrnnému představení revolucí roku 1848 a jejich dopadu na naši společnost. Jejím autorem je odborník na slovo vzatý, profesor Milan Hlavačka. Ve struktuře publikace následují dvě rozsáhlejší kapitoly věnované shrnutí válečných událostí na italském a na uherském bojišti. Další kapitoly blíže představující dvě výjimečné osobnosti našeho vojenství 19. století – celosvětově věhlasného maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče a maršála Alfréda Kandida knížete Windischgrätze.

Na dalších řádcích jim sekundují osobnosti generála jezdectva Františka Jindřicha hraběte Schlika a maršála Edmunda knížete Schwarzenberga. Poslední kapitola představuje dalších 31 důstojníků, kteří se více či méně zapsali do naší válečné historie a jež spojuje vazba k českým zemím a jejich účast v revolučních událostech.

Vedle císařských důstojníků, jakými byli například Eduard hrabě Clam-Gallas či Leopold hrabě Sternberg, tu čtenář nalezne i osudy příslušníků knížecích rodů Schwarzenberků či české linie Thurn-Taxisů. Za zmínku stojí i vojenská kariéra Maximiliána Doublebského ze Sterneků, který byl roku 1848 kadetem válečného námořnictva a později se stal jeho vrchním velitelem. Opomenuti nejsou ani účastníci revolučních bojů z druhé strany, jakými byli v té době revolucionář – později císařský důstojník Ferdinand Čenský, jeden z vojenských vůdců slovenských dobrovolníků a později tvůrce moderní srbské armády František Alexandr Zach či Gustav Waagner z Petrovic u Ústí nad Labem, jehož cesty osudu dovedly do uherské povstalecké armády, a který posléze svoji vojenskou kariéru zakončil jako plukovník armády Spojených států amerických v boji proti konfederovaným rebelům.

Životní příběhy vybraných osobností pokrývají vojenské dějiny prakticky celého 19. století – počínaje napoleonskými válkami a vojenským obsazením Bosny a Hercegoviny roku 1878, či blokádou Kréty 1897 konče. V doplňcích čtenář najde vedle rozsáhlé výběrové bibliografie také seznam padlých vysokých důstojníků rakouské císařské armády, seznam důstojníků dekorovaných Vojenským řádem Marie Terezie či reprint oficiálního soupisu všech bojů revolučních válek, jichž se účastnila rakouská císařská armáda. Pro snazší orientaci v textu slouží jmenný a místní rejstřík.

Na závěr celé publikace připravili autoři edici pamětí Emanuela Salomona z Friedbergu-Mírohorského, významného českého vlastence, důstojníka a spisovatele, nebo výběr z Čenského Knihy vojínův, která přináší příběhy vyznamenaných prostých vojáků revolučních válek.

Kniha je k dostání v běžné distribuční síti a zájemce ji nalezne na pultech knihkupectví.

Za autorský tým Zdeněk Munzar

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…