Projekt 300 - 100 let

Československá vlajka potřísněná krví, 1968

Československá vlajka potřísněná krví, 1968

02. 09. 2018

Dlouholetá snaha SSSR o rozmístění sovětské armády na území Československa se pod záminkou zastavení kontrarevolučního vnitropolitického vývoje…
...

Ramínko legionářských vyznamenání generála Aloise Eliáše

Ramínko legionářských vyznamenání generála Aloise Eliáše

01. 09. 2018

Konec první světové války a zrod Československé republiky se nesly nejen ve znamení odvržení řádů a vyznamenání…
...

Portrét T. G. Masaryka na obraze Františka Josefa I.

Portrét T. G. Masaryka na obraze Františka Josefa I.

31. 08. 2018

V dějinách se stávají zvláštní náhody, které mohou po letech působit jako záměr. V tomto smyslu zůstává…
...

Lucemburský Řád dubové koruny – I. třída, velkokříž

Lucemburský Řád dubové koruny – I. třída, velkokříž

30. 08. 2018

Klenot dekorací lucemburského Řádu dubové koruny spolu s provedením stuhy již na první pohled zaujme nápadnou podobností…
...

Improvizovaná výbušná zařízení, IED

Improvizovaná výbušná zařízení, IED

29. 08. 2018

Nasazení našich vojáků na vojenských zahraničních misích předchází velmi intenzivní a náročný výcvik. Jeho součástí je mimo…
...

Vojenský sportovní odznak vládního vojska, 1941

Vojenský sportovní odznak vládního vojska, 1941

28. 08. 2018

Nejrůznější sportovní klání vojáků protektorátního vládního vojska byla nedílnou součástí výcviku i veřejných ukázek. Jednotným sportovním úborem…
...

Plakáty Vojtěcha Preissiga

Plakáty Vojtěcha Preissiga

27. 08. 2018

Český grafik a litograf Vojtěch Preissig (1873–1944) je řazen k významným osobnostem prvního i druhého čs. odboje.…
...

Československý válečný kříž 1939

Československý válečný kříž 1939

26. 08. 2018

Vyznamenání Československý válečný kříž 1939 bylo zřízeno nařízením vlády republiky Československé dne 20. prosince 1940, č. 4/1941.…
...

Břetislav Bartoš, Za svobodu, 1917

Břetislav Bartoš, Za svobodu, 1917

25. 08. 2018

S dějinami čs. legií v Itálii za první světové války je úzce spjata osobnost českého malíře Břetislava…
...

Zástava 7. výsadkového pluku, 1968

Zástava 7. výsadkového pluku, 1968

24. 08. 2018

Od padesátých let minulého století zajišťoval Vojenský historický ústav výrobu jednotných zástav vzor 52, které propůjčoval prezident…
...

Čs. převozná polní kuchyně vzor 09

Čs. převozná polní kuchyně vzor 09

23. 08. 2018

Armáda nově vzniklé Československé republiky převzala řadu výzbrojního a výstrojního materiálu z rakousko-uherské armády. Částečně to bylo…
...

Čs. vojenský řád Bílého lva Za vítězství – I. třída

Čs. vojenský řád Bílého lva Za vítězství – I. třída

22. 08. 2018

Události 2. světové války vyvolaly potřebu vzniku řádu, jímž by bylo možné ocenit mimořádné bojové zásluhy nejen…
...

Vltava hlásí: Sovětští vojáci byli všude vřele vítáni…

Vltava hlásí: Sovětští vojáci byli všude vřele vítáni…

21. 08. 2018

Protisovětský leták pochází ze zcela unikátní sbírky, zachycující bouřlivou atmosféru, která panovala na pražském Václavském náměstí a…
...

Britská medaile Za obranu

Britská medaile Za obranu

20. 08. 2018

Konec 2. světové války se v rámci britské faleristiky nesl ve znamení zavádění nových vyznamenání či pamětních…
...

Italská přilba Lippmann, 1918

Italská přilba Lippmann, 1918

19. 08. 2018

Během první světové a války a krátce po jejím skončení, se stala Adrianova přilba objektem zájmu mnoha…
...

Spalovací komora rakety A-4

Spalovací komora rakety A-4

18. 08. 2018

I když německá raketa A-4, označovaná někdy jako Vergeltungswaffe 2 (V 2), byla strašlivou zbraní, proti které…
...

Jan Štursa, Návrhy reliéfů pro Legiobanku v Praze, 1923–1924

Jan Štursa, Návrhy reliéfů pro Legiobanku v Praze, 1923–1924

17. 08. 2018

V letech 1922–1923 vytvořil sochař Jan Štursa (1880–1925) čtyři reliéfy s motivy oslavujícími hrdinství legií na frontách…
...

Francouzská přilba M1915, 1918

Francouzská přilba M1915, 1918

16. 08. 2018

Na počátku roku 1915 doporučil generál Joffre zavedení nové ocelové přilby pro pěchotu. Bojiště se přesunulo do…
...

Blůza 57 pro výsadkáře, 1958

Blůza 57 pro výsadkáře, 1958

15. 08. 2018

Pro příslušníky výsadkového vojska československé armády byl v roce 1950 zaveden speciální soukenný a bavlněný stejnokroj 19.…
...

Cestovní pas Dalibora Kalíka, 1944

Cestovní pas Dalibora Kalíka, 1944

14. 08. 2018

Jedním z vnějších znaků státní suverenity je vydávání cestovního pasu, který deklaruje právo na ochranu v zahraničí…
...

1939-1945 Star

1939-1945 Star

13. 08. 2018

Dekorace 1939-1945 Star (Hvězda kampaně v letech 1939-1945) náleží mezi britská tzv. kampaňová vyznamenání ve vztahu k…
...

Avia CS-199

Avia CS-199

12. 08. 2018

Avia CS-199 byla dvojmístnou variantou řadového stíhacího letounu S-199, kterým byly naše letecké pluky vyzbrojené na přelomu…
...

Blůza četaře, 1945

Blůza četaře, 1945

11. 08. 2018

  Československá armáda se v prvních poválečných měsících potýkala s nedostatkem vhodných stejnokrojů pro vybavení velkého množství…
...

Vojenská legitimace npor. Otakara Jaroše

Vojenská legitimace npor. Otakara Jaroše

10. 08. 2018

Dne 8. března 1943 došlo u vesnice Sokolovo k prvnímu bojovému vystoupení československé vojenské jednotky v SSSR…
...

1 4 5 6 7 8 13