Projekt 300 - 100 let

Blůza generála Stanislava Čečka

Blůza generála Stanislava Čečka

16. 07. 2018

Stanislav Čeček (1886–1930) se do vlasti se vrátil jako generálmajor ruských legií mezi posledními v roce 1920.…
...

Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

15. 07. 2018

Příslušníci AČR působící v zahraničních misích nosí na stejnokrojích rukávové označení odkazující na plnění daného úkolu. Na většině…
...

Ručně malované karty s motivem ze starých českých pověstí

Ručně malované karty s motivem ze starých českých pověstí

14. 07. 2018

České národní povědomí se ve svém výkladu předhistorického období tradičně opírá o pověsti zachycené v českých středověkých…
...

Kříž z hrobu popravených italských legionářů

Kříž z hrobu popravených italských legionářů

13. 07. 2018

Českoslovenští legionáři, kteří v průběhu první světové války padli do zajetí, se jako předváleční rakousko-uherští občané nemohli…
...

Řád Bílého lva generála Andrea Grazianiho, I. třída, vojenská skupina

Řád Bílého lva generála Andrea Grazianiho, I. třída, vojenská skupina

12. 07. 2018

Změna zákona o zrušení šlechtictví a udělování řádů a titulů otevřela v roce 1920 cestu k vytvoření…
...

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

11. 07. 2018

Reprezentativní portrét jedné z nejvýznamnějších osobností protektorátního odboje vytvořil český malíř Rudolf Brachtl. Olejomalba zobrazuje Aloise Eliáše…
...

Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří prezidenta T. G. Masaryka, I. třída, velkokříž

Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří prezidenta T. G. Masaryka, I. třída, velkokříž

10. 07. 2018

Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří náleží do skupiny exkluzivních a vysoce prestižních rytířských řádů Spojeného…
...

Stejnokroj bývalých příslušníků Roty Nazdar, 30. léta 20. stol.

Stejnokroj bývalých příslušníků Roty Nazdar, 30. léta 20. stol.

09. 07. 2018

Bitvou u Arrasu končí existence české roty Nazdar v řadách cizinecké legie. Neskončily však osudy několika desítek…
...

Kronika 8. kontingentu AČR v silách KFOR

Kronika 8. kontingentu AČR v silách KFOR

08. 07. 2018

Nedílnou součástí zahraničních operací AČR jsou kroniky. Kroniku jednotlivých uskupení píší k tomu speciálně proškolení příslušnici AČR…
...

Letov Š-2

Letov Š-2

07. 07. 2018

Československé letouny Letov Š-1 a Š-2 byly prvními vojenskými stroji zkonstruovanými a sériově vyráběnými v nově vzniklé…
...

Baret, Československo, 1919

Baret, Československo, 1919

06. 07. 2018

Probíhající boje na Slovensku v roce 1919 si vynutily zavedení nových stejnokrojových prvků, aby bylo možné vojáky…
...

Otakar Nejedlý, Prunay, 1919

Otakar Nejedlý, Prunay, 1919

05. 07. 2018

V červnu roku 1919 byl Otakar Nejedlý pověřen vedením umělecké výpravy malířů do Francie, pořádané Památníkem odboje…
...

Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

04. 07. 2018

Britská válečná medaile byla udělena mnoha vojákům, kteří v uniformách Velké Británie bojovali během první světové války…
...

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

03. 07. 2018

Zeť Ernesta Denise Ing. Václav Dostal (4. 7. 1888 Poděbrady – 9. 5. 1915 poblíž Neuville-Saint-Vaast) patřil…
...

Řády a vyznamenání generála Vojtěcha Luži

Řády a vyznamenání generála Vojtěcha Luži

02. 07. 2018

Dochované řádové dekorace a vyznamenání osobností vojenského a politického života většinou budí působivý dojem, avšak jen v…
...

Vývěsní štít z doplňovacího velitelství čs. legií v Itálii, 1918

Vývěsní štít z doplňovacího velitelství čs. legií v Itálii, 1918

01. 07. 2018

Jedním z míst, kde se formovaly v roce 1918 jednotky československých dobrovolníků v Itálii, a o něco později čs.…
...

Bohemia B-5

Bohemia B-5

30. 06. 2018

V sobotu 17. května 1919 tragicky havaroval při vítání prezidenta republiky T. G. Masaryka letoun Bohemia B-5.…
...

Proklamace císaře Karla I.

Proklamace císaře Karla I.

29. 06. 2018

Dne 21. listopadu 1916 zemřel ve věku 86 let císař František Josef I. Novým panovníkem se stal…
...

Stejnokroj Františka Ferdinanda d´Este, 1914

Stejnokroj Františka Ferdinanda d´Este, 1914

28. 06. 2018

Poslední událostí ve vojenské kariéře Františka Ferdinanda byly manévry XV. a XVI. sboru, které probíhaly na konci…
...

Film „Devět kapitol ze starého dějepisu“

Film „Devět kapitol ze starého dějepisu“

27. 06. 2018

Jedním z největších projektů armádního filmového studia v 60. letech 20. století byl celovečerní dokumentární film o…
...

Vývěsní štít ČNR v Paříži

Vývěsní štít ČNR v Paříži

26. 06. 2018

Československá národní rada byla během roku 1918 uznána postupně všemi státy Dohody jako oficiální představitel tvořícího se…
...

Druhý praporek Roty Nazdar, 1915

Druhý praporek Roty Nazdar, 1915

25. 06. 2018

Po ztrátě původního praporu Roty Nazdar v bitvě u Arrasu vznikl z iniciativy dobrovolníka Bohumila Mareše praporek…
...

František Kupka: Návrh Řádu Zlaté lípy, 1918

František Kupka: Návrh Řádu Zlaté lípy, 1918

24. 06. 2018

V roce 1918 se světově proslulý český malíř, legionář a jeden ze zakladatelů Památníku odboje František Kupka…
...

Film „Přísaha České družiny“

Film „Přísaha České družiny“

23. 06. 2018

Filmový záznam přísahy České družiny a svěcení jejího praporu je nejstarším filmovým dokumentem zachycujícím vznik národních československých…
...

1 6 7 8 9 10 13