Projekt 300 - 100 let

Řád Bílého lva – vojenská skupina, IV. třída

Řád Bílého lva – vojenská skupina, IV. třída

22. 06. 2018

Řád Bílého lva, který byl jako nejvyšší státní vyznamenání Československé republiky založen v roce 1922, představoval prestižní ocenění…
...

Képi model 1884, 1914

Képi model 1884, 1914

21. 06. 2018

Je všeobecně známo, že první českou dobrovolnickou jednotkou na západní frontě, byla rota v rámci francouzské cizinecké legie,…
...

Státní vlajka ČR od 4. jednotky OMLT

Státní vlajka ČR od 4. jednotky OMLT

20. 06. 2018

Jeden z hlavních symbolů České republiky, který doprovází příslušníky Armády České republiky do zahraničních operací, je státní…
...

Hraniční orientační sloup Čs. republiky, 1925

Hraniční orientační sloup Čs. republiky, 1925

19. 06. 2018

Nechtěným symbolem jednoho z nejtragičtějších okamžiků v historii Československé republiky, odehrávajícího se na podzim roku 1938, se…
...

Jaroslav Riedl, T. G. Masaryk, 1929

Jaroslav Riedl, T. G. Masaryk, 1929

18. 06. 2018

Významný český umělec a legionář Jaroslav Riedl (1893–1945) namaloval v roce 1929 na objednávku Vojenské akademie v…
...

Stíhací letoun SPAD S.VII.C1

Stíhací letoun SPAD S.VII.C1

17. 06. 2018

Mezi významné letouny, které byly k dispozici pro potřeby nově vniklé Československé republiky, patřily bezesporu i legendární…
...

Řád Bílého lva – řádová kolana I. třídy pro hlavy států

Řád Bílého lva – řádová kolana I. třídy pro hlavy států

16. 06. 2018

Se zánikem rakousko-uherské monarchie souviselo mimo jiné také odmítnutí veškerých titulů a dekorací, které podunajskou monarchii připomínaly,…
...

Prapor pařížského Sokola, 1902

Prapor pařížského Sokola, 1902

15. 06. 2018

V roce 1914 zavlál na francouzské půdě po více než pěti stech letech znovu prapor s českým…
...

František Machník

František Machník

14. 06. 2018

Místopředseda branného výboru Poslanecké sněmovny Národního shromáždění, ministr národní obrany.   Machníkovo politické zaměření bylo ovlivněno společenskými…
...

Vincenc Smělík

Vincenc Smělík

13. 06. 2018

Druhý nejmladší český partyzánský velitel v italských horách v letech 2. světové války oblékl uniformu protektorátního vládního vojska paradoxně…
...

Josef Kajzr

Josef Kajzr

12. 06. 2018

Jedno z nejvyšších britských vyznamenání pro mužstvo a poddůstojníky, resp. rotmistry, totiž Vojenskou medaili (Military Medal), obdržely…
...

Josef Šandera

Josef Šandera

11. 06. 2018

Josef Šandera se narodil 14. března 1912 v Náměšti nad Oslavou. Po maturitě v roce 1937 na reálce…
...

Otakar Husák

Otakar Husák

10. 06. 2018

Nebylo mnoho těch, kteří se ocitli tak blízko dění, jež provázelo zrod samostatného Československa. Otakar Husák se…
...

Bedřich Homola

Bedřich Homola

09. 06. 2018

Řada legionářů, kteří stáli na frontách první světové války za vznikem samostatné Československé republiky, se po dvou…
...

Karel Vrdlovec

Karel Vrdlovec

08. 06. 2018

Příslušník Čs. samostatné obrněné brigády, specialista na průzkumnou činnost v nepřátelských liniích, účastník třetího odboje.   Karel Vrdlovec…
...

Vladimír Trněný

Vladimír Trněný

07. 06. 2018

Při transformaci bývalé ČSLA po listopadu 1989 se při získávání zkušeností v zahraničních misích mohl nový demokratický režim…
...

Ferdinand Šeda

Ferdinand Šeda

06. 06. 2018

Řada bývalých vojáků čs. zahraniční armády se po komunistickém převratu v únoru 1948 rozhodla k novému odchodu z vlasti s úmyslem…
...

Vladimír Přikryl

Vladimír Přikryl

05. 06. 2018

Legionář, velitel 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR. Na základě vykonstruovaných obvinění byl v červenci 1949 odsouzen na…
...

Heliodor Píka

Heliodor Píka

04. 06. 2018

Generál Heliodor Píka byl typ vlastence, který svůj osud spojil s existencí Československa. Během své vojenské kariéry…
...

Jan Diviš

Jan Diviš

03. 06. 2018

Po převratu 28. října 1918 nastal Národnímu výboru čas koncepční práce, která od pověřených osob žádala odbornou…
...

Karel Blahna

Karel Blahna

02. 06. 2018

Počátky transformace bývalé ČSLA po listopadu 1989 jsou spojeny s generací mladých důstojníků, kteří své vojenské vysokoškolské vzdělání…
...

Jan Sýkora

Jan Sýkora

01. 06. 2018

Účastník prvního odboje, na Plzeňsku zorganizoval v roce 1939 odbočku ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme.   Jan…
...

Josef Jiří Švec

Josef Jiří Švec

31. 05. 2018

První československý důstojník, který v roce 1918 velel obraně proti obrněné technice nepřítele a který nasadil obrněnou techniku…
...

Jiří Pujman

Jiří Pujman

30. 05. 2018

Spoluzakládal ilegální časopis „V boj“, předseda redakční rady čs. exilových tiskovin „Zpravodaj“ a „Čechoslovák v Orientě“, od září 1943…
...

1 7 8 9 10 11 13