Kalendárium osobností

Karel Tichý – Burcoval Čechy v Paříži

27. 07. 2023

Během operačního nasazení přišel o život každý druhý čs. parašutista z Velké Británie vysazený za nepřátelskými liniemi. Ani ti, kteří…
...

Ivan Štefan – Podruhé nacistům neunikl

Z československých vojáků bojujících roku 1940 ve Francii byl výjimečný osud Ivana Štefana, který skončil život na popravišti pod nacistickou…
...

Jan Šebek – Invalida, se kterým zatočili

Komunistický režim se navenek prezentoval jako řád nejdůsledněji bojující proti nacismu a fašismu. Ani v nejmenším se však nerozpakoval…
...

Gustav Svoboda – Pod palbou vyprošťoval tanky

26. 07. 2023

Ani statečný boj proti německým jednotkám neochránil Gustava Svobodu před komunistickým žalářem. Naopak, spojenecké tanky totiž zachraňoval…
...

František Osvald Stein – „Wintonovo dítě“ v bombardéru

Jedinečný příběh záchrany 669 židovských dětí z Československa Nicholasem Wintonem je dnes všeobecně znám. Méně známou skutečností je,…
...

František Starý – Nejmladší „tobrúcká krysa“

Mezi československými obránci dnes již legendární libyjské pevnosti Tobrúk bojovalo od října do prosince 1941 vedle zralých mužů, kteří…
...

Jiří Souhrada – Oběť Mírova a komunistů

Plukovník Jiří Souhrada se zúčastnil bojů ve dvou válkách. Nakonec našel nesmyslnou smrt v likvidačním táboře s pokojným jménem Mírov.…
...

Julius Sokolář – Své spolubojovníky neprozradil

Poslední červnový den roku 1942 zatklo gestapo podplukovníka pěchoty Julia Sokoláře, významného odbojového pracovníka na Mladoboleslavsku. Během krutých…
...

Nepolapitelný Jan Smudek

V Protektorátu Čechy a Morava nežil snad nikdo, kdo by neznal jméno Jana Smudka. Byl jedním z nejhledanějších odbojářů, které…
...

František Slunečko – Muž s krycím jménem „Alex“

František Slunečko prošel čs. legiemi a zastával vysoké velitelské funkce v prvorepublikové armádě. Po okupaci v roce 1939 se zapojil do odboje…
...

Jan Slanina – Padlý obránce Podkarpatské Rusi

O pomalé agonii Československa po Mnichovské dohodě a okupaci českých zemí se často uvádí, že se tak stalo „bez jediného výstřelu“.…
...

Gentleman Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček prokázal za druhé světové války a v komunistických kriminálech nevšední odvahu a vytrvalost. Byl skutečnou osobností, jakých se rodí…
...

Ludvík Sečkář – Zastřelen pár hodin před osvobozením

Starší generace ještě měla zažité rčení, které zlehčovalo nasazení vládního vojska v Itálii. Vázalo se k dnes již pozapomenuté…
...

Pravoslav Řídký – Padl v poušti po výbuchu bomby

V letech druhé světové války byli někteří z československých důstojníků přiděleni na určitý čas ke spojeneckým armádám. To se stalo osudným…
...

Otmar Riedl – Vysazen 460 kilometrů od cíle

Stal se historicky prvním příslušníkem pozemních sil čs. armády, který byl na přelomu ledna a února 1941 vycvičen v seskoku…
...

Jaroslav Riedl – Smrt na prahu svobody

Do konce druhé světové války v Evropě zbývalo jen o málo více než tři měsíce. Dne 1. února 1945 zatklo…
...

Raimund Půda – Letecký akrobat ve stíhačce

„Když jsme útočili na velké svazy německých bombardérů, tak mi běhal mráz po zádech. Každý z nich měl až osm kulometů,…
...

Josef Pojar – Špion s kněžským kolárkem

Mezi desítkami operací čs. vojenské zpravodajské služby za druhé světové války byla ta s krycím označením GUMMIT jedna z nejkurióznějších…
...

Marie Pětrošová – Zatčena přímo v nemocnici

Jádrem našeho zahraničního odboje za druhé světové války byli bezpochyby vojáci, kteří po okupaci tajně odešli z obsazené vlasti. Většině…
...

Adolf Opálka – „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme.“

Pro mnohé splývá jeho podoba zásluhou filmu Atentát s tváří herce Radoslava Brzobohatého. Nadporučík Adolf Opálka – velitel…
...

Bohuslav Novotný – Bojoval u el-Alameinu i na Dukle

Jedním z československých vojáků, kteří za druhé světové války prošli nejdelším bojovým nasazením, byl tankista Bohuslav Novotný řečený Slávek.…
...

František Niemec – Muž, který bojoval v Itálii

Starší generace dobře pamatuje úsloví „Být platný jak vládní vojsko v Itálii“. Zobrazovalo v době okupace vysmívanou účast protektorátního…
...

Jan Netík – Dělostřelec a odbojář

Gymnaziální profesor, který svým dělem dokázal zastavit obrněný vlak nepřítele, pak vysoký důstojník československé armády a nakonec muž…
...

Kamil Nesveda – Generál, kterého nezlomili

Muž, který vedl jako první odbojáře z Obrany národa na jihu Moravy, čelil bestiálnímu mučení. Než by mu podlehl,…
...

1 2 3 4 5