12 Francouzský telegrafní přístroj ECTM, 1907

12 Francouzský telegrafní přístroj ECTM, 1907

Počátek 19. století probíhal ve znamení objevů, které zahájily novou kapitolu dálkové komunikace. Objevem elektromagnetizmu, elektřiny a elektrochemických zdrojů se přes vynálezy Ampéra, Šillinga, Webera a Gausse dostáváme až k prvnímu telegrafnímu přístroji, který v roce 1837 sestrojil Američan Samuel Morse. Jeho telegraf zapisoval značky na pohybující se proužek papíru rydlem ovládaným elektromagnetem, který reagoval na přerušování elektrického proudu v okruhu. Značky byly sledem teček a čárek, z nichž Alfred Vail a Samuel Morse vytvořili dodnes užívanou Morseovu abecedu. Od tohoto okamžiku zažívá dálkové spojení bouřlivý rozvoj. V roce 1844 vynalezli Vail a Morse telegrafní klíč a současně byla vybudována první telegrafní dálková trasa mezi Washingtonem a Baltimorem. První linka rakouské telegrafní sítě zahájila provoz v roce 1847 na trase Vídeň – Brno. Ve stejném roce došlo k jejímu prodloužení přes Olomouc do Prahy s koncovou stanicí na dnešním Masarykově nádraží.

Nejvýznamnějším přelomem v dějinách dálkového spojení se staly pokusy, které v 90. letech 19. století prováděli italský radiotechnik-samouk Guglielmo Marconi a ruský učitel fyziky na Minové škole v Kronštadtu, Alexandr Stěpanovič Popov. V roce 1896 předvedl Marconi bezdrátovou telegrafii na vzdálenost 8 km britským zástupcům pošty, armády a námořnictva. O rok později získal patent nazvaný Bezdrátová telegrafie pomocí Hertzových vln. První válečnou lodí vybavenou Marconiho jiskrovou rádiovou stanicí se stala v roce 1899 britská HMS Yunio. V prosinci 1901 dosáhl Marconi pomocí mechanicky vyráběných elektromechanických vln s kmitočtem asi 15 kHz prvního transatlantického bezdrátového spojení. Téhož roku použili Britové v búrské válce bezdrátovou telegrafii poprvé na bojišti. Velké uznání se pak bezdrátové telegrafii dostalo v bojích Rusko-Japonské války (1904–1905). Armády všech světových mocností již v této době odhalily význam nové „zbraně“ a začaly s plánovitým budováním telegrafního vojska.

 

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…