Chronologische und Alphabetische Zusammenstellung … des Jahres 1866

Chronologische und Alphabetische Zusammenstellung … des Jahres 1866

Dne 23. srpna 1866 došlo v pražském hotelu u Modré hvězdy k podpisu Pražského míru, který definitivně ukončil prusko-rakouskou válku (mírová smlouva s Itálií byla podepsána až 3. října 1866 ve Vídni). O tomto konfliktu jsme psali již mnohokráte a podrobně jsme popsali začátek českého tažení roku 1866, i nejslavnější bitvu u Hradce Králové, přiblížili jsme si i vojenské zdravotnictví této doby a ucelený přehled o konfliktu můžou návštěvníci stránek www.vhu.cz získat z panelové výstavy s touto tématikou.

Je ale válka roku 1866 skutečně tak dobře známá, jak se může zdát? Ano, bitvu u Hradce Králové znají téměř všichni, to patří k všeobecnému rozhledu. O dalších menších bitvách jako byly například ty u Podolí, Náchoda, Trutnova, České Skalice, Jičína, Mnichova Hradiště nebo Dubu a Tovačova, případně tažení uherské Klapkovy legie již mají povědomí často jen lidé z regionu a zájemci o tento konflikt. A drobné srážky a šarvátky, k jakým došlo na příklad u Písečné, Českého Dubu, Opatova (u Svitav), Chotěboře, případně kolem pevností Terezín, Josefov, Hradec Králové a Olomouc, jsou záležitostí téměř neznámou, která něco řekne jen badatelům v oblasti historie války roku 1866.

Dnešní kniha s názvem Chronologische und Alphabetische Zusammenstellung der auf allen Kriegs-Schauplätzen vorgekommenen Affairen des Jahres 1866 je vlastně „jen“ badatelskou pomůckou, která vzešla z rakouského, respektive již rakousko-uherského ministerstva války. Jedná se o cirkulář z 29. prosince 1867 číslo 4350 a obsahuje chronologický a abecední soupis všech bitev, bojů i šarvátek, ke kterým došlo jak na českém a německém, tak na italském bojišti a kterých se účastnili rakouští vojáci.

Kniha je rozdělena na 4 sekce, jednak podle bojišť (českoněmecké a italské), jednak podle řazení (chronologické a abecední). Zvláště chronologické řazení je zajímavé a dává solidní přehled o postupu front. U každého boje je uvedena také jeho jednoslovná charakteristika, tady zda se jednalo o bitvu (Schlacht), boj (Gefecht), srážku (Treffen), šarvátku (Scharmützel), střet hlídek (Patrullen-Gefecht) nebo jízdních hlídek (Cavallerie-Gefecht) apod. Z tohoto přehledu také jasně vyvstává význam českých a moravských pevností Terezína, Josefova, Hradce Králové a Olomouce, neboť množství menších střetů, k nimž u nich došlo, je skutečně značné.

Soupis zaznamenává také ojedinělé marginálie typu přepadů pruských zásobovacích kolon, vstupu uherské Klapkovy legie do Uher nebo obsazení Opavy českou zeměbranou setníka Vivenota. V případě italského bojiště pak vyvstává úloha námořnictva a Gardské flotily, neboť různé průzkumy a ostřelování loděmi jsou zde opět časté. Za pozornost stojí také množství střetů, ke kterým došlo až po uzavření příměří.

Tenká knížka formátu asi A4 je svázána v pevných kartonových deskách, které ale s ohledem na její charakter cirkuláře nejsou původní, byť jsou pravděpodobně dobové. Podle exlibris pochází publikace ze zámecké knihovny hraběcího rodu Thun-Hohensteinů z Děčína, jejíž části byly do fondu současné knihovny VHÚ Praha získány již během první republiky, což dokládá i původní štítek Vojenského muzea čsl. republiky s přírůstkovým číslem 1671/34 (tedy z roku 1934).

Badatelská hodnota prezentovaného svazku je pro současné badatele, zvláště pro regionalisty, značná a věříme, že potěší všechny zájemce o problematiku války roku 1866.

Knihu si můžete přečíst online zde.

Citace:

Chronologische und Alphabetische Zusammenstellung der auf allen Kriegs-Schauplätzen vorgekommenen Affairen des Jahres 1866: an welchen k. k. Truppen Theil gekommen haben. Wien : Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1868. 21 s.

AktuálněVyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…