JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A

„Dne 9. ledna 1942 v 01.45 zachytil Londýn na vlně 3105 kHz Potůčkovo volání.“ Vysílačka Libuše patřící parašutistům ze Silver A tak poprvé navázala kontakt s londýnským ústředím a po dalších několika dnech, kdy se odstraňovaly technické obtíže ve spojení, mohli po více než tříměsíční odmlce představitelé československého exilu opět komunikovat s domácím odbojem.

Skupina Silver A byla vysazena v počtu tří mužů (npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík a čet. Jiří Potůček) v noci z 28. na 29. prosince 1941 spolu s výsadky Anthropoid a Silver B. Jednalo se přitom o již třetí pokus o vysazení skupiny (při druhém se jejich letadlo dostalo nad Protektorát, ale silná bouře výsadek znemožnila). Silver A byl tedy k seskoku připravený jako třetí paravýsadek ze západu po operacích Benjamin a Percentage. Hlavním cílem operace bylo navázat kontakt s domácím odbojem a zajistit spojení pomocí vysílačky s krycím názvem Libuše. Domácí odboj byl totiž, zvláště po nástupu Reinharda Heydricha do funkce říšského protektora, tvrdě zasažen německými represivními složkami a gestapo pozatýkalo řadu lidí a rozbilo řadu odbojových skupin. Počátkem října 1941 zmlkla vysílačka Sparta provozovaná členy organizace ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího) a během října a počátku listopadu byly zlikvidovány výsadky ze SSSR. Příslušníci skupiny Silver A, kteří 29. prosince 1941 přistáli poblíž Pardubic, měli tedy velmi obtížný a důležitý úkol.

Nadporučíku Alfrédu Bartošovi se podařilo navázat spojení s domácím odbojem, s ÚVODem, se štábním kapitánem Morávkem ze skupiny Tří králů (součást vojenské odbojové organizace Obrana národa), jeho prostřednictvím i s proslulým agentem A-54 Paulem Thümmelem a se sokolskou odbojovou organizací Jindra. Zároveň začal budovat vlastní rezidenční síť, respektive sítě spolupracovníků a podporovatelů (samostatnou zpravodajskou síť vybudoval i Josef Valčík, než musel Pardubicko opustit), které se rozrostly až na asi 140 lidí. Hlavní úkol skupiny spočíval v zajištění spojení exilového a domácího odboje, sekundárně šlo o práci zpravodajskou, ale členové výsadku pracovali i na dalších úkolech. Josef Valčík se například podílel také na operaci Canonbury, tedy na pozemním označení a osvětlení plzeňské zbrojovky pro letecké bombardování, které proběhlo 26. dubna 1942 (na akci spolupracovali výsadkáři ze skupin Silver A, Anthropoid a Out Distance spolu s domácími odbojáři), a samozřejmě také na přípravě a provedení samotného atentátu na Heydricha.

Alfréd Bartoš na jaře žádal o posily a Londýn vyslal do bývalého Československa dalších 18 parašutistů výsadkových skupin Out Distance, Zinc, Bioscop, Bivouac, Steel, Intransitive a Tin. Alfréd Bartoš se následně stal velitelem a organizátorem všech paraskupin, které s ním dokázaly navázat kontakt. Rozsáhlá odbojová činnost byla ale značně obtížná, ubytování a stravování výsadkářů vysoce riskantní a jejich protivník – gestapo – velmi schopný. Přesto skupina Silver A dokázala plnit svoji funkci až do úspěšného atentátu na Heydricha. Následné běsnění Němců a popravy dovedly výsadkáře Karla Čurdu k tomu, že se sám přihlásil na gestapu, zradil své spolubojovníky a učinil obsáhlou výpověď. Ta přivedla gestapo na stopu výsadkářů, včetně příslušníků skupiny Silver A. Zatímco Josef Valčík dobojoval svůj poslední boj 18. června 1942 v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, Alfréd Bartoš padl 21. června 1942 v Pardubicích do léčky gestapa a po přestřelce a pronásledování obrátil v bezvýchodné situaci zbraň proti sobě. Radistovi Jiřímu Potůčkovi se ještě 30. června podařilo v Končinách prostřílet se z obklíčení, ale unikal jen tři dny, než jej 2. července u Trnové zastřelil protektorátní četník. Přestože skupina Silver A byla rozbita, její půlroční působení v Protektorátu je považováno za mimořádně úspěšné.

Prezentovaná publikace od předního odborníka na domácí odboj a paravýsadky, dřívějšího pracovníka VHÚ Praha, pplk. PhDr. Zdeňka Jelínka, CSc., patří k nejlepším a nejkomplexněji pojatým titulům věnujícím se problematice čs. výsadkových operací 2. světové války. Její druhé rozšířené a aktualizované vydání, které vyšlo vázané v pevných deskách roku 2010, navíc obsahuje oproti vydání prvnímu řadu velmi cenných doplňků. V prvé řadě je třeba uvést, že editorem díla byl další specialista na domácí protinacistický odboj, historik a archivář Mgr. Vojtěch Šustek, který původní Jelínkův text doplnil vlastními poznámkami, přičemž došlo k rozšíření již tak solidního poznámkového aparátu. K původnímu textu byly připojeny ještě dvě velmi hodnotné odborné studie; první s názvem Jiří Potůček, radiotelegrafista Silver A z pera Libora Pařízka, druhá od Ing. Josefa Plzáka, CSc., s názvem Analýza agenturního rádiového spojení se stanicí Libuše. V neposlední řadě byla kniha rozšířena o obsáhlou šestašedesátistránkovou obrazovou přílohu od Jaroslava Čvančary. Publikace vyšla v nakladatelství Scriptorium ve spolupráci s občanským sdružením Galacie. Vedle již zmíněného poznámkového aparátu je dílo vybaveno seznamem pramenů a literatury a také jmenným rejstříkem.

Citace:

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha : Scriptorium, 2010. 335, lxvi s. ISBN 978-80-87271-28-5

AktuálněPřednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…
Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

07. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov je…
Přijďte do Armádního muzea na poslední čtyři přednášky letošního roku. Na sobotu 9. 12. je připravena také poslední letošní vycházka po stopách Pražského povstání

Přijďte do Armádního muzea na poslední čtyři přednášky letošního roku. Na sobotu 9. 12. je připravena také poslední letošní vycházka po stopách Pražského povstání

06. 12. 2023
Podívejte se na nabídku přednášek v Armádním muzeu Žižkov do konce roku…
Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

05. 12. 2023
Krátce po konci 1. světové války vznikla ve Francii 5. čs. střelecká…