Noviny „Legie“

Noviny „Legie“

V letech 1920 a 1921 vyšlo několik čísel Legie, tiskového orgánu Jednoty neutrálních organizací čs. legionářů. Jeho vydávání bylo ukončeno v důsledku vzniku Československé obce legionářské (ČsOL), která měla sjednotit doposavad existující legionářské organizace včetně Jednoty. Rozdílné názorové proudy v ČsOL však časem zapříčinily, že se z ní začali odštěpovat legionáři, kteří si zakládali samostatné organizace. Mezi nimi (co se týče členské základny) zaujímala přední místo Nezávislá jednota čs. legionářů (NJČsL). Na rozdíl od ČsOL, která byla spíše levicově orientovaná a jejíž členové tudíž volili převážně socialistické strany, NJČsL inklinovala k pravicové politice, kterou reprezentovala hlavně Československá národní demokracie, popř. agrární strana. Částečně také sklouzávala k podpoře autoritativnějších forem vládnutí, byť ještě na demokratické bázi. Jednou z hlavních vůdčích postav Nezávislé jednoty byl Rudolf Medek.

Nová organizace se hlásila k odkazu někdejších „neutrálních legionářů“, a proto mimo jiné obnovila vydávání novin Legie. První číslo vyšlo 23. prosince 1925 s úvodníkem obsahujícím obecné zdůvodnění založení vlastní organizace mimo ČsOL, kde již dle opozičníků nebylo možné bojovat proti zmechanizované a zbyrokratizované mašinérii „hluché k činnosti mozku a k tepotu srdce“. Organizace deklarovala ve svých stanovách snahu o znovusjednocení legionářstva a svou otevřenost všem legionářům bez rozdílu politického přesvědčení, stavu, povolání či náboženství. Realita ovšem byla spíše taková, že jednotlivé legionářské spolky se dělily podle toho, kam jejich členové politicky inklinovali.

Antonín Pastyřík, ruský legionář a přední činitel Nezávislé jednoty, vydával Legii i v prvních měsících německé okupace až do léta 1939, kdy byl list ukončen společně se zánikem NJČsL. Po skončení druhé světové války nebyla činnost Nezávislé jednoty (na rozdíl od ČsOL) povolena, stejně jako politické strany, které její někdejší členstvo z velké části podporovalo. Exemplář prvního čísla Legie z knihovních fondů VHÚ patřil původně do Archivu legií.

Noviny legie si můžete přečíst online v Digitální studovně Ministerstva obrany ČR zde (https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:69513fb6-3a9f-4789-9ae0-92aa8f2dbd25).

Citace:

Legie: orgán nezávislé jednoty československých legionářů. 1925, 1(1). ISSN 1805-7381.

AktuálněV Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…