Odznak Spolek vysloužilých vojínů zálohy a zeměbrany v Karlíně a okolí

Odznak Spolek vysloužilých vojínů zálohy a zeměbrany v Karlíně a okolí

Již od konce 18. století byla v rakouské armádě založena tradice, podle níž byli vysloužilí vojáci po mnohaleté službě označováni jako veteráni, kteří nosili na civilním oděvu některý z kovových odznaků, označujících veterána latinským termínem „VETERANIS“ a byli též odměněni určitou živností nebo funkcí. Na tento úzus během následujícího století navázala mnohem civilnější tradice, kdy si bývalí příslušníci konkrétních útvarů rakouské (respektive rakousko-uherské) armády pořizovali pamětní odznáčky buď jako upomínku na svoji vojenskou službu, nebo přímo ve vztahu ke konkrétnímu spolku vojenských vysloužilců, mezi něž náleželi, a se kterými se příležitostně scházeli i v civilním životě. Zmíněné pamětní odznáčky se obvykle razily z laciného bílého nebo žlutého kovu a nosívaly se zpravidla připnuté buď na klopě saka či kabátu, nebo na pokrývce hlavy (přesněji na čepici). K této skupině odznaků náleží rovněž prezentovaný exemplář odznaku Spolku vysloužilých vojínů zálohy a zeměbrany v Karlíně a okolí.

Popis:

Jednostranný oválný odznak o výšce 46 mm a šířce 26 mm při síle 1 mm, ražený z bílého kovu. Na středovém medailonu se nacházejí propletené iniciály SVZ (Spolek vysloužilých vojínů zálohy a zeměbrany), v mírně plasticky převýšené borduře opis: SPOLEK VYS. VOJÍNŮ ZÁLOŽ. A ZEMĚBR. V KARLÍNĚ A OKOLÍ. Okraj je lemován vavřínovým věncem, ve spodní části převázaným stuhou. Na horní části odznaku je posazena císařská koruna. Na reversní straně se nachází svisle orientovaná připínací jehlice určená k uchycení na oděv.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 2018.

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…