Pamětní kříž z let 1912−1913

Pamětní kříž z let 1912−1913

V letech 1912−1913 se nedávno zformované slovanské národní státy na Balkáně spolu s Řeckem odhodlaly využít oslabení Osmanské říše za účelem posílení svých vlastních územních zisků, což vedlo ke dvěma krátce po sobě navazujícím válečným konfliktům v této oblasti. Celková destabilizace regionu v těchto letech nutně uvedla do pohotovosti rovněž ozbrojené síly Rakousko-Uherska na Balkáně, které se takto připravovaly na další možnou eskalaci a rozšíření bojů v této části Evropy, zejména pak s ohledem na rostoucí neklid v monarchií nedávno anektovaných oblastech Bosny a Hercegoviny. V reakci na tyto události následně založil císař František Josef I. dne 9. července 1913 novou dekoraci, Pamětní kříž z let 1912−1913 – též „Mobilizační kříž“ – (Erinnerungskreuz 1912/13) jako ocenění pro příslušníky armády, kteří byli v aktivní službě právě v období Balkánských válek 1912−1913. Prezentovaný exemplář pochází z pozůstalosti někdejšího zdravotníka rakousko-uherské armády Vojtěcha Kračmara.

Popis:

Bronzový tlapatý kříž o rozpětí ramen 36 mm při síle 2-3,5 mm s kruhovým středovým medailonem s letopočty: 1912 / 1913. Revers hladký. Kříž je zavěšen na žluté trojúhelníkové stuze s dvojicí tenkých černých pruhů při okrajích.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 2018.

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…