Pamětní plaketa stého výročí přísahy České družiny v Kyjevě.

Pamětní plaketa stého výročí přísahy České družiny v Kyjevě.

V souvislosti s dosud probíhajícím rozsáhlým projektem Legie 100 došlo k emisím pamětních medailí a plaket, které použitými motivy akcentovaly různé významné události související s československými legiemi. Mezi ně náleží také Pamětní plaketa stého výročí přísahy České družiny v Kyjevě. Medaile, kterou nechala zhotovit Československá obec legionářská, byla předána účastníkům slavnostní rekonstrukce předání praporu České družiny, která proběhla 11. října 2014.

Historicky jednou z prvních čistě českých jednotek na straně Dohody se na počátku první světové války stala právě tzv. Česká družina. Tato jednotka, zformovaná na území carského Ruska 28. srpna 1914 (podle juliánského kalendáře 15. srpna), byla složena z dobrovolníků z řad obyvatelstva českého původu. Prezentovaná pamětní plaketa připomíná okamžik, kdy Česká družina skládala v Kyjevě přísahu u příležitosti svátku sv. Václava dne 11. října 1914 (podle juliánského kalendáře 28. září). Reliéf aversu akcentuje mimo jiné nezaměnitelnou postavu praporečníka České družiny Jaroslava Heyduka.

Popis:

Bronzová pamětní plaketa – medaile o průměru 60 mm při síle 5 mm.

Avers:

V heraldicky pravé polovině stojí praporečník Jaroslav Heyduk se zástavou, v levé polovině důstojník s šavlí u boku, vzdávající čest mírnou úklonou. Ve spodní třetině plakety v úrovni nohou obou postav se v heraldicky pravé polovině nachází gotický štít s českým lvem, v levé renesanční štít s ruským carským orlem. Mezi štíty jsou svisle položeny iniciály: J. SE. a letopočet: 1932. Mezi patkami štítu je situován letopočet: 1914. Volně v ploše podél okraje se nachází opis: PŘÍSAHA ČESKÉ DRUŽINY V KIJEVĚ NA SV. VÁCLAVA 28. ZÁŘÍ. V pozadí za postavami se nachází nápis: AŽ DO KRVE VYLITÍ.

Revers:

Reversní stranu představuje logo projektu Legie 100 – pokosem položené tři pušky s bajonety, převázané stuhou. Pušky symbolicky zastupují jednotlivé části legií podle místa jejich zformování a nasazení: Berthier Mle. 1907/15 (Francie), Mosin M 1891 (Rusko) a Mannlicher-Carcano M 91 (Itálie). Nad puškami je umístěno vročení: 1914−2014. Pod puškami se nachází nápis: 100 LET LEGIÍ.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2014.

AktuálněVyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…