Vyhláška Mým národům! o vyhlášení války s Pruskem, 1866

Vyhláška Mým národům! o vyhlášení války s Pruskem, 1866

Po vítězné válce s Dánskem roku 1864 se Prusko snažilo upevnit své postavení v severním Německu a získat co nejvíce z válečné kořisti. Naráželo přitom na přítomnost svého někdejšího spojence – Rakouského císařství – kterému na základě Gasteinské konvence z roku 1865 připadla správa Holštýnska. Rakušanům vzdálené Holštýnsko se stalo dějištěm pruských provokací. Situace eskalovala poté, co pruský ministerský předseda Otto von Bismarck nalezl vítaného spojence v Italském království.  Ozbrojený konflikt se v této chvíli stal nevyhnutelný.

Dne 17. června 1866 se v českých obcích objevily s dvoudenním zpožděním vyhlášky, kterými císař František Josef I. oznamoval zahájení válečného stavu s Pruskem a Itálií. V úvodu císař připomněl společnou prusko-rakouskou intervenci proti Dánsku o dva roky dříve, která stála na počátku rakouské přítomnosti v Holštýnsku a s tím související roztržky. Následovalo odsouzení ziskuchtivého Pruska a především Itálie, za „jejíž mírumilovnost nebylo a nemohlo býti podáno žádné rukojemství“. Druhá polovina textu vyzdvihovala schopnosti vlastní armády i semknutí civilistů ve válečné době. Závěrem císař vyzval ke společné modlitbě za vítězství.

Navzdory mezinárodnímu očekávání dokázalo sebevědomé Prusko v následujících dnech rozhodujícím způsobem porazit armády Rakouska i jeho spojenců. Na konečném výsledku války tak nemohlo nic změnit ani vítězství Rakušanů na jižní frontě proti Itálii. Bismarckem diktované podmínky Pražského míru pak definitivně ukončily rakouskou hegemonii v Německém spolku a otevřely prostor ke sjednocení Německa pod pruskou nadvládou.

Rozměry: 65,5 x 49,5 cm

Vyhláška byla do sbírky VHÚ Praha získána po 2. světové válce.

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…