Plakety za péči o válečné hroby převzali i historici VHÚ

Plakety za péči o válečné hroby převzali i historici VHÚ

12. 05. 2023

Slavnostní setkání u příležitosti předání Plakety za péči o válečné hroby se uskutečnilo v budově Armádního muzea Žižkov. Čtyři z nich převzali historici Vojenského historického ústavu Praha za dlouhodobou badatelskou činnost, zpřístupňování dokumentů a spolupráci při péči o válečné hroby.

 

Ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany plukovník Robert Speychal a ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek předali v budově Armádního muzea Žižkov pamětní plakety „Péče o válečné hroby“.

Plaketa je udělována osobám, které dlouhodobě pečují o válečné hroby i těm, kteří se svou prací zasluhují o to, že se na jména padlých nezapomíná. Plaketu uděluje Odbor pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany ČR.

Oceněni byli:

Svatava Grygarová, Krajský úřad Olomouckého kraje
za aktivní a příkladnou koordinaci péče o válečné hroby v Olomouckém kraji

PhDr. Martin Herzán MSC, soukromý badatel
za dlouhodobou údržbu pomníků padlých vojáků, péči o památku československých vojenských letců a za publikační činnost o historii bezpečnostních složek.

Mgr. Marek Fišer, Mgr. Tomáš Jakl, Mgr. Tomáš Kykal a PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. – Vojenský historický ústav Praha
za dlouhodobou badatelskou práci k zachování památky vojáků padlých v 1. a 2. světové válce a za související publikační činnost.

 

Podrobnější informace k našim oceněným kolegům, kterým blahopřejeme:


Mgr. Marek Fišer

Jeho odborný zájem se týká zpřístupňování digitálních dokumentů, zvláště pak těch, které mohou využít badatelé v oblasti historických věd. Dále se zabývá dějinami českého prostředí v 1. polovině 20. století (nejen) z vojenskohistorické perspektivy. Spolu s Tomášem Kykalem je autorem portálu Digitální studovna Ministerstva obrany ČR, jenž od roku 2015 zpřístupňuje tištěné a archivní prameny z různých paměťových institucí MO a dalších partnerů k dějinám vojenství a válek na našem území. Tato informační báze poskytuje jedinečný přístup ke zdrojům využitelným pro zpracování evidence válečných hrobů a válečných ztrát.


Mgr. Tomáš Jakl

Soustavně se věnuje vědeckému bádání a publikování v oblasti dokumentace válečných hrobů, zejména na témata československých válečných hrobů na území Ruské federace z doby první světové a ruské občanské války a válečných hrobů na území české republiky z doby druhé světové války. Aktivně a dlouhodobě se účastnil prací česko-ruské a česko-slovenské mezivládní komise pro válečné hroby a meziresortní komise pro válečné hroby MO ČR.

Nejbližší přednáška Tomáše Jakla má název Obrněné vlaky v Pražském povstání a uskuteční se 8. června od 18:00 v Armádním muzeu na Žižkově. Rezervujte si své místo [email protected]

Jeho nedávná přednáška „Barikády v Pražském povstání“ přilákala na dvě desítky zájemců


Mgr. Tomáš Kykal

Zabývá se dějinami vojenství a armády v Rakousku-Uhersku a Československu s důrazem na období první světové války a prvních meziválečných let. Věnuje se také problematice digitalizace historických pramenů a uplatnění technologických inovací při jejich zpracování.

Spolu s Markem Fišerem je autorem portálu Digitální studovna Ministerstva obrany ČR, jenž od roku 2015 zpřístupňuje tištěné a archivní prameny z různých paměťových institucí MO a dalších partnerů k dějinám vojenství a válek na našem území. Tato informační báze poskytuje jedinečný přístup ke zdrojům využitelným pro zpracování evidence válečných hrobů a válečných ztrát.

Tomáše Kykala si můžete přijít poslechnout na přednášky Pátrání po vojácích první světové války. Nejbližší bude 23. 5. a má název Čs. legionáři, „nelegionáři“ i rudoarmějci – účast, prosím, rezervujte [email protected]. O první přednášku z této série byl velký zájem. Tématem bylo, jak pracovat s digitalizovanými materiály z 1. světové války.

 

PhDr. Jiří Plachý, Ph. D.

V minulých letech se jako vědecký pracovník Vojenského historického ústavu zabýval problematikou padlých a zemřelých vojáků československé armády z let 1938-1939, provedl základní výzkum dochovaných hrobů v ČR, na Slovensku a na území dnešní Zakarpatské oblasti Ukrajiny a vznesl podnět k prohlášení těchto hrobů v ČR za hroby válečné. Dále se zabýval sumarizací ztrát československých zahraničních jednotek na Západě v letech 2. světové války a s tím spojenou problematikou jejich válečných hrobů.

AktuálněObtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…
Oldřich Doležal / 1912 – 1983

Oldřich Doležal / 1912 – 1983

28. 11. 2023
V roce 1935 nastoupil na firemní letiště společnosti Baťa v Otrokovicích jako…