První let Liberatorů dopadl tragicky, osmičlenná posádka i s velitelem 311. peruti Breitcetlem se nevrátila

První let Liberatorů dopadl tragicky, osmičlenná posádka i s velitelem 311. peruti Breitcetlem se nevrátila

21. 08. 2023

Dnešní datum je v naší vojenské historii zapsáno nejen událostmi z roku 1968, ale také tragickou epizodou z válečného roku 1943, tedy přesně před 80 lety. Tehdy se při prvním operačním letu nových strojů 311. bombardovací peruti – čtyřmotorových Liberatorů – nevrátila osmičlenná posádka, které velel skvělý letec a velitel peruti W/Cdr Jindřich Breitcetl, DFC. Breitcetl dodržel tradici, kdy velitelé peruti létali první operační let nových strojů. Letoun se nikdy nepodařilo najít. Mezi členy posádky byl například palubní střelec W/O Vilém Jakš, před válkou vynikající boxer a několikanásobný mistr republiky ve střední váze (1933–1936), jenž roku 1935 v pařížském Palais des Sports dokonce bojoval ve finále mistrovství světa. O mnoho let později se stal předobrazem postavy boxera Vildy Jakuba, hlavního hrdiny filmu Pěsti ve tmě režiséra Jaroslava Soukupa z roku 1986.

První let čtyřmotorového letounu Liberator, kterým byla vyzbrojena 311. bombardovací peruť RAF, nedopadl dobře. Nevrátil se z protiponorkového hlídkového letu nad Biskajským zálivem, k němuž startoval z letiště Beaulieu. Na palubě bylo 8 členů posádky včetně velitele celé peruti W/Cdr Jindřicha Breitcetla, DFC.

Kompletní posádka, které před 80 lety zmizela beze stopy nad Biskajským zálivem:

21. 8. 1943 311. čs. bombardovací peruť Liberator GR.Mk.V BZ780 (O) W/Cdr Jindřich Breitcetl, DFC nezvěstný
F/O František Fencl nezvěstný
F/O Eduard Pavelka nezvěstný
P/O Emilián Mrázek nezvěstný
F/Sgt Michal Pizúr nezvěstný
Sgt Josef Felkl nezvěstný
F/Sgt Jozef Halada nezvěstný
W/O Vilém Jakš nezvěstný

 

Ztrátě tohoto letounu se ve své knize Na nebi hrdého Albionu (4. a 7. část) věnoval historik a ředitel historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu Praha PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

Z knihy Na nebi hrdého Albionu:

Nevrátil se z protiponorkového hlídkového letu nad Biskajským zálivem, k němuž startoval z letiště Beaulieu v 09.47. Jednalo se o první operační let 311. čs. bombardovací peruti na nových Liberatorech (předtím operovala s dvoumotorovými Wellingtony). Naposledy byl zaměřen leteckou kontrolou 19. skupiny Coastal Command v 18.19 při návratu v pozici přibližně 220 km západoseverozápadně od Brestu čili cca 130 km jihozápadně od ostrovů Scilly (49.00 severní šířky, 07.16 západní délky).

Příčina zmizení osádky tehdy zůstala nevyjasněna, i když možnost sestřelení letounu při zpátečním letu se nedala vyloučit již tehdy. Ve svých pamětech Nad zeměmi a moři to alespoň naznačuje S/Ldr Václav Korda, DFC (Squadron Training Officer), jenž při bojové premiéře Liberatorů u 311. peruti pilotoval druhý Liberator BZ775 (G), s nímž odstartoval z Beaulieu necelou půlhodinu po W/Cdr Breitcetlovi, v 10.15. Uvádí i některé další pozoruhodné okolnosti:

„Odstartoval jsem ráno a bez jakýchkoli příhod jsme se vraceli k večeru domů. Na zpáteční cestě, asi 55 kilometrů od ostrovů Scilly jsem dostal depeši, že v blízkosti jsou nepřátelské letouny. Poněvadž však maják na Scilly byl už téměř v dosahu, neodbočil jsem na sever, nýbrž držel kurs přímo na letiště, kde jsem přistál v 19.15 hodin. Breitcetlovo letadlo, jak se zdá, bylo také vyrozuměno o nepřátelských letadlech, ale na volání neodpovědělo. Naposled letištní telegrafista s Breitcetlovou osádkou mluvil  v 18.00 hodin [sic], kdy ji zaměřoval. Čekali jsme celou noc. Breitcetlův Liberator se nevrátil. Druhého dne jsem vzlétl nad moře hledat dinghy, ale den pátrání vyzněl naprázdno.

Třetího dne jsem s naším farářem P. Pouchlým [římskokatolický kněz S/Ldr ThDr. František Pouchlý před válkou jako páter Basil patřil ke kapucínskému řádu v Praze] šel otevřít Breitcetlův pokoj. Sotva jsme otevřeli dveře, stanuli jsme jako bleskem zasaženi ve dveřích. Pokoj byl uklizen a na stole, opřena o vázu s květinami, stála velká obálka, na níž bylo napsáno: ,Moje poslední vůle‘.

Breitcetlův sluha nám řekl, že tohle jeho velitel ještě nikdy neudělal. Naše první myšlenka, že Breitcetl tušil neštěstí, se tu potvrdila. V té chvíli se ukázala jeho velikost jako velitele. Bylo jakousi morální povinností jako velitele peruti provést první operační let na nových strojích. Jako člověk měl možnost odstoupit od daného úkolu, necítil-li se tělesně nebo duševně způsobilý. Škpt. Breitcetl však letěl. Nedoletěl…“

Čs. styčný důstojník u Coastal Command, G/Cpt Alois Kubita, CBE, tehdy na premiérové nasazení čs. Liberatorů letěl v roli palubního střelce v osádce onoho druhého Liberatoru BZ775 (G) S/Ldr Václava Kordy, DFC. Podobně jako ostatní také G/Cpt Kubita předpokládal, že se Breitcetlovi muži stali obětí nepřátelských dálkových stíhačů. Sám si po přistání do deníku heslovitě poznamenal:

„Povětrnostní podmínky výborné… dobrá viditelnost, hladké moře… posádka dobrá, u bočních kulometů zima… dvakrát výstraha německé letouny v prostoru, neviděli… Letoun ,O‘ poslední fix v 18.19, poloha 49.00 severní šířky, 07.55 západní délky… žádná další zpráva, nevrátili se. Zachyceny 2x německé zprávy ,útočím‘.“ A u data 23. 8. 1943 si do deníku zapsal: „Žádné zprávy o Breitcetlovi. Vyslané letouny ho nenašly. V prostoru byly Fw 190. Stanice zachytila zprávy 3x ,útočím‘!“ Po několika dnech, 27. 8. velitel Coastal Command Air Marshal John C. Slessor, KCB, DSO, MC s lítostí sdělil G/Cpt Kubitovi: „very sorry about Breitcetl – probably shot down by Fw 190s.“

Ve skutečnosti, podle německých záznamů, Breitcetlův Liberator nesestřelily jednomotorové jednomístné Focke-Wulfy Fw 190, nýbrž dvoumotorové a dvoumístné dálkové stíhačky Messerschmitt Bf  110G-2 od II./ZG 1, operující z Brestu. Tato jednotka se na atlantické pobřeží přesunula dva týdny předtím z Itálie, aby operovala proti britským protiponorkovým letounům v prostoru Biskajského zálivu a Breitcetlův Liberator byl jejím vůbec prvním úspěchem na novém působišti. Podle německého hlášení byl sestřelen v 19.20 něm. času (18.20 britského) v kvadrátu 9968/14 West, což zhruba odpovídá poslední zaměřené pozici (Biskajský záliv, přibližně 240 km západoseverozápadně od Brestu). V německých záznamech je úspěch uváděn jako Gruppenabschuss, který byl přiznáván zpravidla tehdy, když mezi útočícími piloty nedošlo k dohodě, kdo letoun opravdu sestřelil. Z toho plyne, že Breitcetlova osádka musela čelit přesile „stodesítek“. Nelze vyloučit, že konkrétním pilotem, který Liberator sestřelil, byl Oberfeldwebel Lothar Uhlig.

Na druhou stranu se z téhož boje nevrátil Messerschmitt Bf 110G-2 (W.Nr. 6406, S9+GN) od 5./ZG 1 osádky ve složení Uffz. George Planer a Uffz. Horst Hofmann. Lze oprávněně předpokládat, že se stal obětí Breitcetlových střelců:

„21. 8. 1943 kolem 18.00 hodin jsem odstartoval se svým Schwarmem Bf 110 na volný lov nad Atlantikem,“ popisuje uvedenou ztrátu velitel roje (SchwarmuOberleutnant Gottfried Kayll od 5./ZG 1. „Kolem 19.20 hodin jsme spatřili Liberator ve výšce asi 400 metrů. Zaútočil jsem na něj zepředu, a to zleva zespodu a po prvním útoku jsem ho podletěl vlevo ve směru jeho letu. Uffz. Planer letěl se mnou jako číslo 2. Najednou můj radista (Funker) Feldwebel Fuchs vykřikl: ,Unteroffizier Planer havaroval!ʻ Otočil jsem se více a spatřil jsem ve vlnách jen hořící skvrnu. Letěl jsem k místu havárie, stranou od hořícího vraku, ale nespatřil jsem nikoho, komu by se podařilo letoun opustit. V okamžiku havárie jsme měli výšku kolem 150 metrů. Je třeba s určitostí předpokládat, že osádka Uffz. Planer – Uffz. Hoffmann zemřela hrdinskou smrtí.“ My jen dodejme, že Oblt. Gottfried Kayl, jenž útok na Liberator vedl, byl sestřelen o měsíc později, 24. 9. 1943, v boji s čs. Spitfiry v okolí Brestu.

311. peruť tak ztratila osm statečných a vynikajících mužů – dva Slováky a šest Čechů – v čele se samotným velitelem peruti. W/Cdr Breitcetl, DFC, jenž stál v čele jednotky od února 1943, měl za sebou rovných 50 bojových akcí, z toho 45 nočních bombardovacích. Nestávalo se zase tak často, aby velitel operační peruti Coastal Command padl v boji. V dopise adresovaném exilovému ministrovi zahraničí Janu Masarykovi velitel Coastal Command A/M Sir John C. Slessor, KCB, DSO, MC, neváhal Breitcetlovu ztrátu označit za „krutou ránu pro 311. peruť“ a „těžkou ztrátu pro  RAF“ a nezvěstného důstojníka označil za „jednoho z nejlepších velitelů u Coastal Command“. Ve stejném duchu inspektorovi čs. letectva, A/V/M Karlu Janouškovi, KCB, kondoloval ředitel pro součinnost spojeneckého letectva (DAFL) na Air MinistryAir Commodore Frank Beaumont, jenž Breitcetla označil za „nepochybně jednoho z nejlepších pilotů“.

Breitcetlův velmi zkušený druhý pilot, F/O Fencl, jenž začínal jako poddůstojník, patřil rovněž ke starým a velice zkušeným veteránům; do bojové akce vzlétl dokonce v 55 případech (z toho bylo 40 bombardovacích). Nejstarší člen osádky, „již“ pětatřicetiletý a velice úspěšný palubní střelec, F/Sgt Halada, měl na kontě 54 bojových akcí, z toho 8 bombardovacích, a zvláště se vyznamenal 27. 7. 1942 při útoku na ponorku U-106. Kapitán S/Ldr Josef Stránský ji zasáhl přesně svrženou hlubinnou náloží, zatímco Halada velice přesnou palbou umlčel její protiletadlový kanón – první důstojník U-106, Oberleutnant zur See Günter Wissmann, byl zabit a sám velitel ponorky, Kapitänleutnant Hermann Rasch, utrpěl zranění.

Nejmladší člen osádky, 22letý radiotelegrafista P/O Mrázek, byl bratrem velitele Exeterského (československého) stíhacího křídla, W/Cdr Karla Mrázka, DSO, DFC, a měl za sebou již 24 bojových akcí. Ani navigátor F/O Pavelka a radiotelegrafisté F/Sgt Pizúr a Sgt Felkl nepatřili k úplným „zelenáčům“.

Řadu osmi zmařených životů uzavíral palubní střelec W/O Vilém Jakš, před válkou vynikající boxer a několikanásobný mistr republiky ve střední váze (1933–1936), jenž roku 1935 v pařížském Palais des Sports dokonce bojoval ve finále mistrovství světa (bojoval zde s Francouzem Marcelem Thilem, který z boje vyšel jako vítěz, neboť ve 14. kole Jakše „vzdal“ vlastní manažer Krassowski, jenž hodil do ringu ručník). Již před téměř třemi lety, 10. 9. 1940, patřil k těm, kteří operační činnost Třistajedenáctky zahajovali. Dnes však v ringu nad Biskajským zálivem podlehl. Zajímavostí je, že se Vilém Jakš stal předobrazem postavy boxera Vildy Jakuba, hlavního hrdiny filmu Pěsti ve tmě režiséra Jaroslava Soukupa z roku 1986.

Přes veškeré pátrání těla těchto osmi letců vody Atlantiku nevydaly. Protože nemají hroby, jsou jejich jména uvedena na památníku v Runnymede, na mramorových panelech č. 118 (W/Cdr Breitcetl), 119 (F/Lt Fencl), 128 (F/O Pavelka), 132 (P/O Mrázek), 134 (W/O Jakš), 136 (F/Sgt Halada), 138 (F/Sgt Pizúr) a 149 (Sgt Felkl).

 

Aktuálně



Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

11. 12. 2023
V pondělí 11. prosince se v atriu Armádního muzea Žižkov od 17 hodin koná diskuse…
Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

11. 12. 2023
Vojenský historický ústav Praha připravuje na 18. a 19. června  2024 vědeckou konferenci Nepravidelná…
Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…
Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

07. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov je…