Výsledky vyhledávání: legie

Rakouská pěchotní šavle užívaná důstojníky dobrovolnické Legie arcivévody Karla, 1800−1801
Mladší bratr císaře Františka II., arcivévoda Karel Ludvík (1771−1847), patřil mezi nejvýznamnější vojevůdce a vojenské reformátory v historii habsburské monarchie. Jako s vrchním velitelem rakouské armády je s ním spojeno...

Blůza francouzské cizinecké legie, 1954
Do válečného konfliktu v Indočíně se na straně Francie zapojilo v řadách cizinecké legie i mnoho emigrantů z Československa. Jedním z nich byl i účastník bojů o Rozhlas Jan Ryšavý...

Břetislav Benda, Československé legie, 20. léta 20. století.
V tvorbě akademického sochaře Břetislava Bendy (1897–1983) hrála vždy neopominutelnou roli válečná témata, jimiž se autor vyrovnával s vyhraněnou realitou. Ve dvacátých letech 20. století vytvořil množství návrhů pomníků obětem...

Třicet let od vzniku Svobodné legie
Budování občanské společnosti před třiceti lety doprovázely i tak překvapivé jevy, jako třeba vznik radikální opoziční iniciativy v armádě.  Nespokojenci založili Svobodnou legii. Změny v Československé armádě po listopadu 1989 probíhaly v prvním...

Břetislav Benda, Československé legie, 20. léta 20. století
  V kontextu uměleckého díla akademického sochaře Břetislava Bendy (1897–1983) hrála vždy neopominutelnou roli válečná témata, jimiž se autor vyrovnával s vyhraněnou realitou. Ve dvacátých letech 20. století vytvořil množství...

Střet dvou světů – generálmajor Červinka a doplňování čs. legie v Rusku, podzim 1917 – jaro 1918
Taktický průlom československé střelecké brigády u Zborova během Kerenského ofenzivy v létě 1917 měl sice mizivý dopad na průběh dalších bojových operací, leč pro další vývoj čs. vojska na Rusi...

Prapor 2. pochodového pluku 1. pluku cizinecké legie
Prapor je pro každou vojenskou jednotku nejvyšším symbolem, pod nímž tradičně nastupovala do boje. V mnoha případech prapor vyjadřoval a vyjadřuje sepětí jednotky s regionem, národností vojáků a zejména bojové...

Film „čs. legie v Rusku – Vladivostok, loď America, loď President Grant (šot č. 1326)“
  Koncem dubna 1920 bylo kameramany Československého vojska na Rusi filmově zaznamenáno naloďování a odplutí československých legionářů z Vladivostoku na amerických lodích President Grant a America. Jednalo se o největší...

Legionářský válečný kříž Francouzské dobrovolnické legie
  Jihofrancouzský kolaborantský režim ve Vichy, zrozený z porážky Francouzské republiky v létě 1940, poskytoval nacistickému Německu podporu i mimo území Francie prostřednictvím dobrovolníků. Ti mohli vstupovat do nově formovaných...

Film „Křest lodi Legie“
Loď Legie byla prvním zaoceánským plavidlem plujícím pod československou vlajkou a stála tak u zrodu československé námořní plavby. Její nákup v Japonsku v roce 1920 přímo souvisí s evakuací československých...

Čepice cizinecké legie, 1942
  V roce 1940 opustilo řady československé jednotky ve Velké Británii kvůli nespokojenosti s tehdejšími poměry několik československých důstojníků. Mezi nimi byl i Otto Wagner, který později se svolením prezidenta...

Sedlové brašny, československé legie v Rusku
  Prezentované sedlové brašny jsou dokladem nejen zručné práce řemeslníků, ale také organizačních schopností týlového zabezpečení československých legií v Rusku. Z důvodu nedostatečného proviantního, materiálového a technického zabezpečení se začalo...

Noviny „Legie“
  V letech 1920 a 1921 vyšlo několik čísel Legie, tiskového orgánu Jednoty neutrálních organizací čs. legionářů. Jeho vydávání bylo ukončeno v důsledku vzniku Československé obce legionářské (ČsOL), která měla...

Ve stejnokroji Cizinecké legie
První dobrovolnickou jednotkou na západní frontě byla česká rota Nazdar působící v rámci francouzské cizinecké legie. Tato jednotka je zajímavá i z pohledu stejnokrojů a výstroje v letech 1914-1915. Protože...

Cihla s kolkem X. legie Gemina, Mušov-Hradiště, 2. století po Kr.
  Ve druhém století po Kr. působily některé odloučené jednotky X. římské legie také na území dnešní České republiky. V oblasti dnes již neexistující lokality Mušov-Hradisko (Burgstall), ležící asi 80...

1 2 3 32