Výsledky vyhledávání: legie

Chronologische und Alphabetische Zusammenstellung … des Jahres 1866
Dne 23. srpna 1866 došlo v pražském hotelu u Modré hvězdy k podpisu Pražského míru, který definitivně ukončil prusko-rakouskou válku (mírová smlouva s Itálií byla podepsána až 3. října 1866...

4. pluk Prokopa Velikého
Všechny pluky ruských legií se dočkaly samostatného knižního zpracování své historie a ani známý 4. čs. střelecký pluk Prokopa Velikého v tomto ohledu tedy nebyl výjimkou. Jako útvar s bohatou...

Setkání legionářských obrněných vlaků u stanice Miňjar, léto 1918
V úterý 6. července si můžeme připomenout nejen den upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415, ale také 103 let od okamžiku, kdy se u stanice nedaleko ruského městečka Miňjar po...

Odbojář Karel Odehnal během služby u Ženijního pluku 2
Dobová fotografie Karla Odehnala vznikla během jeho služby u Ženijního pluku 2 v 30. letech 20. století. Štábní kapitán ženijního vojska in memoriam Karel Odehnal byl odveden 20. 4. 1934, nastoupil...

Kongres utlačovaných národů rakousko-uherských, v dubnu roku 1918 v Římě
Jaro a léto 1918 byly poznamenány zejména těžkými boji na západní frontě, v nichž Německo, jež si díky brestlitevskému míru uvolnilo ruce na východě, vsadilo vše na jednu kartu a sérií...

Boje Čechů na Balkáně, ze soluňské fronty do Francie
Dne 26. března 1918 vyslovilo srbské armádní velení oficiální souhlas s propuštěním československých dobrovolníků sloužících na soluňské frontě do čs. legií ve Francii. Stali se tak součástí Československé střelecké brigády ve...

Posádkové muzeum Žatec – Stálá expozice 4. brigády rychlého nasazení Žatec
Posádkové muzeum 4. brigády rychlého nasazení se nachází v žateckém Domě armády. Expozici je možné navštívit pouze po předchozí domluvě a dle možností útvaru. Stálá expozice v Žatci, již vytvořil...

Posádkové muzeum Vyškov – Stálá expozice II, Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov
Vojensko-historická expozice se nachází v uzavřeném vojenském objektu Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, ve spojovacím prostoru mezi učebními bloky A-C a pavilonem kateder a není určena veřejnosti. Zpřístupněna bývá...

Posádkové muzeum Vyškov – Stálá expozice I, Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov
Vyškovská expozice „Hranických akademiků“ se nachází v uzavřeném vojenském objektu, v 1. patře velitelské budovy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově a není určena veřejnosti. Svým zaměřením slouží především k výuce vojenských...

Pamětní plaketa „Arras 9. květen 1915“
Vypuknutí první světové války u rozličných českých a slovenských krajanských spolků v zahraničí akcelerovalo snahy o podporu dohodových mocností v boji proti Rakousko-Uhersku a ústředním mocnostem celkově – to vše...

Dekorování praporu Pěšího pluku 21
Snímek zachycuje dekorování praporu Pěšího pluku 21 prvorepublikové armády. Tento pluk s velitelstvím v Čáslavi, jenž od roku 1923 nesl čestný název „Maršála Foche“, vznikl po první světové válce sloučením dvou pluků...

Mosin vz. 1891 – rakouská adaptace
Do výzbroje rakouské armády se v průběhu první světové války dostalo poměrně velké množství kořistních zbraní. Nezanedbatelnou část tvořily ruské pušky Mosin vz. 1891, jež se také dočkaly zařazení do...

Vojtěch Preissig, Pro tu naši republiku vytrváme až do konce, 1918
V druhé polovině roku 1917 byl již ve Spojených státech uznávaný grafik Vojtěch Preissig osloven členy odbočky Československé národní rady v New Yorku a Československého národního sdružení v Americe k...

Pamětní plaketa stého výročí přísahy České družiny v Kyjevě.
V souvislosti s dosud probíhajícím rozsáhlým projektem Legie 100 došlo k emisím pamětních medailí a plaket, které použitými motivy akcentovaly různé významné události související s československými legiemi. Mezi ně náleží...

Nastoupená jednotka Národní gardy na Zbraslavi
Snímek ze třicátých let zachycuje jednotku Národní gardy, jak na Zbraslavi vzdává čest při hraní státní hymny. Obyvatelstvo odedávna v případě potřeby bránilo své domovy. Na odkaz středověkých domobran navazovaly ostrostřelecké...

1 2 3 4 5 6 28