Výsledky vyhledávání: legie

Propagační plakát Vojtěcha Preissiga, první předmět ve sbírce Památníku odboje
První předmět převedlo do sbírky Památníku odboje 4. února 1920 ministerstvo zahraničních věcí. Byl jím propagační plakát (barevný linoryt) jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků 20. století, Vojtěcha Preissiga. Tento exponát...

Divadelní kukátko čs. legionářů, 1939
Divadelní kukátko používané československými legionáři při protiletadlové obraně Tarnopolu v roce 1939. V den německého útoku na Polsko dne 1. září 1939 se v Polsku nacházelo asi 900 československých vojenských uprchlíků,...

Vývěsní štít pěšího pluku 2 v Agde
Dřevěný vývěsní štít z místa formování československé armády ve Francii, konkrétně pěšího pluku 2. Dne 26. září 1939 dorazili do jihofrancouzského městečka Agde první českoslovenští vojáci uvolnění z francouzské Cizinecké...

ŽEMLIČKA, Josef. Zlatá bula sicilská
Dne 26. září 1212 vydal budoucí římský král a císař Fridrich II. Štaufský v Basileji listinu, jíž prohlásil českého knížete Přemysla Otakara I. českým králem a potvrdil dědičnost královského titulu...

Ruská důstojnická šaška gen. Milana Rastislava Štefánika
Dne 21. července 1880 se v obci Košariská narodil významný slovenský politik a generál francouzské armády Milan Rastislav Štefánik. Ve Francii, kam odešel v roce 1904, působil v astronomické observatoři...

Blůza nadporučíka pěchoty Adolfa Opálky, Velká Británie, 1942
Před 78 lety svedlo sedm československých parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje svůj poslední boj. Nejvyšší hodnost mezi statečnými obránci měl osmadvacetiletý nadporučík československé zahraniční armády Adolf Opálka. Adolf Opálka...

1 2 3 29