Z restaurátorských dílen

Restaurování bronzových reliéfů od Karla Babky

Restaurování bronzových reliéfů od Karla Babky

16. 01. 2017

Ve sbírce výtvarného umění Vojenského historického ústavu Praha je zařazena kolekce prací od autorů z okruhu umělců…
...

Jako nový: unikátní MiG-15 ze sbírek VHÚ po renovaci

Jako nový: unikátní MiG-15 ze sbírek VHÚ po renovaci

10. 12. 2016

Vojenský historický ústav a jeho Letecké muzeum ve Kbelích se pyšní kompletní řadou sovětských letounů z konstrukční…
...

Restaurování rakouské pistole s válečkovou roznětkou

Restaurování rakouské pistole s válečkovou roznětkou

29. 07. 2016

V roce 1854 polní zbrojmistr hrabě Vincenz Augustin oznamuje rakouskému vrchnímu velení, že nový systém používání čepičkových…
...

Restaurování telefonní ústředny „Signlapp“ výr. č. 29427

Restaurování telefonní ústředny „Signlapp“ výr. č. 29427

13. 07. 2016

Telefonní ústředna Signalapp byla vyrobena ve firmě Fabrik Julius Kräcker, AG Berlin SW 61, Belle – Aliance,…
...

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

30. 03. 2016

Na podzim loňského roku byl v Dolních Vilémovicích otevřen rodný dům Jana Kubiše s instalací stálé expozice,…
...

Konzervátorský a restaurátorský zásah – 7,5cm polní kanón d/29 vzor 1911

Konzervátorský a restaurátorský zásah – 7,5cm polní kanón d/29 vzor 1911

18. 02. 2016

Na restaurátorském účelovém pracovišti Vojenského technického muzea v Lešanech, které je součástí Vojenského historického ústavu Praha, se…
...

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

Restaurování pěchotní pušky systému Lindner

20. 01. 2016

Pěchotní puška systému Lindner byla dlouhodobě uložena ve fondu palných zbraní v dřívějších depozitářích v Praze na…
...

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

Restaurování šavlí z pozůstalosti armádního generála Luži

11. 12. 2015

V polovině letošního roku zrestaurovalo pracoviště restaurování a konzervace sbírek VHÚ v Praze šavle z pozůstalosti armádního…
...

Restaurování „vývojové“ vzduchovky z brněnské zbrojovky

Restaurování „vývojové“ vzduchovky z brněnské zbrojovky

18. 11. 2015

V devadesátých letech dvacátého století získal Vojenský historický ústav Praha z technických sbírek Zbrojovky Brno celou řadu velmi…
...

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

15. 10. 2015

Od začátku letošního roku probíhaly intenzivní restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und…
...

Restaurování dvou rapírů ze 17. století

Restaurování dvou rapírů ze 17. století

31. 07. 2015

Sbírka chladných zbraní Vojenského historického ústavu Praha byla v nedávné době obohacena o řadu exemplářů rapírů. Před…
...

Restaurování moždíře pro slavnostní salvovou střelbu

Restaurování moždíře pro slavnostní salvovou střelbu

02. 07. 2015

Jeden z přírůstků nedávné doby do dělostřelecké sbírky VHÚ je moždíř v podobě kompaktního odlitku, který se…
...

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

22. 01. 2015

V nedávné době proběhla hlavní část intenzivního přesunu sbírek VHÚ z pražského depozitáře do nového centrálního depozitáře…
...

Přímo z bitevníku: sovětský univerzální kulomet UBT 1941

Přímo z bitevníku: sovětský univerzální kulomet UBT 1941

10. 12. 2014

Koncem dubna roku 1953 byl od 21. leteckého útvaru v Hradci Králové převeden do sbírek tehdejšího Vojenského…
...

Jak probíhalo restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války

Jak probíhalo restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války

06. 11. 2014

Od začátku roku 2014 probíhaly intenzívní konzervátorské a restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro největší současný výstavní projekt…
...

Dragounská šavle po legionáři, který se stal bankovním ředitelem

Dragounská šavle po legionáři, který se stal bankovním ředitelem

14. 08. 2014

Jedním z neobvyklých exponátů ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha je i dragounská šavle vzor 1881/1910, která…
...

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

Konzervace zbraní Františka Ferdinanda d’Este z výstavy V zákopech první světové války

23. 07. 2014

Na výstavě V zákopech první světové války, která je veřejnosti přístupná od června letošního roku v prostorách…
...

Restaurování dvojky s perkusními zámky

Restaurování dvojky s perkusními zámky

27. 06. 2014

Jednou ze zbraní, která prošla před uložením do nového depozitáře v Lešanech restaurováním, je perkusní dvojka s…
...

Nejen zbraně či výstroj, také uliční cedule procházejí dílnami restaurátorů VHÚ

Nejen zbraně či výstroj, také uliční cedule procházejí dílnami restaurátorů VHÚ

04. 04. 2014

Kovové, normované, smaltované desky pro označení ulic velkých měst se začaly objevovat ve větší míře až po…
...

Každý má svůj příběh: restaurování vojenských kufrů

Každý má svůj příběh: restaurování vojenských kufrů

28. 03. 2014

Součástí fondu týlového materiálu je již dnes početná kolekce armádních kufrů. Dřevěný kufr byl pro vojáka nezbytnou…
...

Restaurování vzduchovky, kterou poškodila voda s naplaveninami

Restaurování vzduchovky, kterou poškodila voda s naplaveninami

14. 02. 2014

Jedním z nedávných přírůstků sbírek Vojenského historického ústavu je vzduchovka, získaná darem, která měla zřejmě sloužit jako výcviková…
...

Restaurování končíře, který kdysi sloužil jako mocná zbraň

Restaurování končíře, který kdysi sloužil jako mocná zbraň

09. 01. 2014

Končíř je druh meče, který je charakteristický svou délkou a podobou s určením výhradně pro jízdu. Masivní…
...

Pod několika vrstvami: kulomet z tanku LTP

Pod několika vrstvami: kulomet z tanku LTP

28. 11. 2013

V loňském roce získal Vojenský historický ústav Praha do svých sbírek vzácný exemplář, lehký tank LTP československé…
...

Restaurování pistole s perkusním zámkem

Restaurování pistole s perkusním zámkem

22. 11. 2013

Nástavné pažby k dokonalejšímu zamíření pistole se vyráběly pro civilní, spíše terčové, ale i armádní služební zbraně.…
...

1 2 3