Pracovníci VHÚ a jejich publikace

Mgr. et Mgr. Klára Andresová

Mgr. et Mgr. Klára Andresová

8.5.2013 | Správkyně starého fondu Knihovny Vojenského historického ústavu Praha. Narozena 1989. Vystudovala dějiny knižní kultury a historii se zaměřením na dějiny českého raného novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době je doktorandkou Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Zaměstnankyní VHÚ je od roku 2012. Nejprve působila jako externistka – katalogizátorka fondu z 19. a počátku […]

PhDr. Jana Bachová

PhDr. Jana Bachová

6.2.2013 | Odborná knihovnice Knihovny VHÚ. Narozena 1981. Vystudovala obor Knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě a obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 byla doktorandkou na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na VHÚ je od roku 2004, nejprve jako externí […]

Jaroslav Beránek

Jaroslav Beránek

19.12.2012 | Šéfredaktor časopisu Historie a vojenství. Narozen 1954, absolvent Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval mj. ve Svobodném Slovu, ČTK či Hospodářských novinách. V letech 1999 až 2003 působil v Londýně, spolupracoval s Čs. obcí legionářskou v zahraničí a Svazem letců svobodného Československa. Od roku 2004 je odborným pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha a šéfredaktor časopisu Historie […]

Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

18.12.2012 | Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1982. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvoval zahraniční studijní pobyt na Université Toulouse II. – Le Mirail (2005/2006) v rámci programu Erasmus. V roce 2016 završil doktorské studium studijního programu Historické vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v […]

Mgr. Petr Bjaček

Mgr. Petr Bjaček

18.12.2012 | Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1985 v Uherském Hradišti. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2008-2013 působil jako externí pracovník knihovny Referátu historických fondů VHÚ Praha. Od roku 2013 kurátor sbírky VHÚ Praha, kde spravuje podsbírky Varia a Dary. Jeho specializací jsou vojenské dějiny 20. století se […]

Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.

Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.

17.12.2012 | Ředitel odboru muzeí VHÚ. Narozen 1971 v Praze. Absolvoval Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, vystudoval FF UK (historie) a FTVS UK (kinantropologie). Od roku 1995 je pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha, kde působil ve vědeckém, expozičním a sbírkovém oddělení a v odboru muzejně správním. Od roku 2008 je ředitelem odboru muzeí. Je kurátorem sbírek automobilní a […]

Mgr. Marek Fišer

Mgr. Marek Fišer

16.12.2012 | Pracovník Oddělení vojenských knihoven VHÚ. Narozen 1987 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval obory Historie a Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve VHÚ pracuje od roku 2010, nejprve externě jako jmenný katalogizátor, od roku 2011 na pozici systémového knihovníka. Předtím působil v Národní technické knihovně. Jeho odborný zájem se týká zpřístupňování digitálních […]

PhDr. Ivan Fuksa

PhDr. Ivan Fuksa

16.12.2012 | Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1988. Vystudoval bakalářský obor Dokumentace památek a následně navazující magisterský obor Stavební historie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na stejné fakultě úspěšně splnil rigorózní řízení a získal titul PhDr. V současné době studuje doktorské studium obor České dějiny. V letech 2014 až 2016 […]

Mgr. Tomáš Jakl

Mgr. Tomáš Jakl

15.12.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1972, vystudoval archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech 1998–2002 pracoval v Archivu Hlavního města Prahy a v letech 1999–2002 současně na částečný úvazek v oddělení pro dějiny okupace a druhé světové války Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2002 pracuje ve Vojenském historickém ústavu […]

Plk. gšt. Mgr. Aleš Knížek

Plk. gšt. Mgr. Aleš Knížek

14.12.2012 |   Plukovník generálního štábu Mgr. Aleš Knížek je absolventem Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě, kde studoval obor Výchova a vzdělávání dospělých. Později byl – v rámci jednoho z programů EU – také postgraduálním studentem oboru Politologie a historie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1994 nastoupil do někdejšího Historického ústavu Armády České republiky, nynějšího […]

Mgr. Ilona Krbcová

Mgr. Ilona Krbcová

13.12.2012 | Vědecká pracovnice Vojenského historického ústavu Praha. Narozena 1968, v letech 1986–1993 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory ruský jazyk–dějepis a historii–archivnictví. V období let 1993–1994 působila na Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty UP v Olomouci, kde se věnovala archivnímu zpracování osobní pozůstalosti prof. Emila Starkensteina (německá lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze). Od roku […]

Mgr. Tomáš Kykal

Mgr. Tomáš Kykal

13.11.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1982. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ pracuje od roku 2007. Podílí se na výstavních a publikačních projektech VHÚ, zabývá se dějinami rakousko-uherské branné moci (1914–1918) a československé branné moci v prvním desetiletí její existence. Kontakt: knihovna@vhu.cz   Publikační činnost:   KYKAL, Tomáš. Historická fotografie. Sborník […]

PhDr. Jaroslav Láník, CSc.

PhDr. Jaroslav Láník, CSc.

14.10.2012 | Zástupce ředitele historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1957. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ pracuje od roku 1995. V letech 1995–1997 vědecký pracovník, dále vědecký tajemník ústavu (1997–2002), šéfredaktor Historie a vojenství (1998–2002), zástupce ředitele historicko-dokumentačního odboru (2003 – dosud). Člen redakční rady odborného čtvrtletníku Historie a vojenství. Okruhy odborného zájmu: Ekonomický […]

PaedDr. Jindřich Marek

PaedDr. Jindřich Marek

14.9.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1952, vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem (1975). V letech 1980-1991 pracoval jako historik v Okresním muzeu v Chomutově. V dalším období se jako novinář a spisovatel věnoval popularizaci českých moderních dějin formou historické reportáže. V letech 1998-2005 působil v čele tiskového odboru Úřadu vlády ČR a poté […]

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus. (Hons.), DiS.

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus. (Hons.), DiS.

14.8.2012 |   Vedoucí Oddělení vojenských knihoven VHÚ Praha. Narozen 1976. Vystudoval obor informační management na Vyšší odborné škole informačních služeb Praha, následně obor Service of Libraries na Institute of Technology, Sligo (Irsko) a obor knihovnictví na Ústavu informačních služeb a knihovnictví na Filozofické fakultě UK v Praze. Zaměstnancem VHÚ je od roku 2004 a to na […]

Pavel Paleček, PhD.

Pavel Paleček, PhD.

31.7.2012 | Vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání VHÚ, které je součástí Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Získal doktorát na Masarykově univerzitě z moderních dějin, absolvoval roční vědecký pobyt na Univerzitě ve Vídni, na Columbia University v New Yorku (2005-2007), na Max Planck Institutu v Berlíně (2002) a na dalších evropských a amerických akademických institucích, přičemž se kromě dějin věnoval […]

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

13.5.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1962, vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor nejnovější české dějiny. Od roku 1990 pracoval jako šéfredaktor odborného měsíčníku Historie a plastikové modelářství. Od roku 2007 působí jako samostatný vědecký pracovník Odboru historicko-dokumentačního Vojenského historického ústavu Praha. Specializuje se na témata československé armády a třetího odboje, vývoj železné […]

PhDr. Jiří Plachý, PhD.

PhDr. Jiří Plachý, PhD.

10.5.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1975 v Praze. V letech 1989–1993 absolvoval středoškolská studia na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou, v letech 1993–1999 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie se specializací na dějiny východní a jihovýchodní Evropy. Od roku 2000 do roku 2007 pracoval jako historik v Úřadu dokumentace a […]

Mgr. et Mgr. Zdeněk Polčák

Mgr. et Mgr. Zdeněk Polčák

9.5.2012 | Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1973, vystudoval odbornou biologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a historii s archivnictvím na filozofické fakultě tamtéž. Pracoval v Mendelianu Moravského zemského muzea (1997-2004), v NTM v Praze (2004) a od roku 2005 pracuje jako kurátor sbírkových fondů VHÚ Praha. Spravuje sbírku chemického a […]

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

3.4.2012 | Ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1964, vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Magisterské studium a rigorózní řízení absolvoval v Ústavu českých dějin FF UK, státní doktorskou zkoušku složil a dizertační práci obhájil v Ústavu světových dějin FF UK. Ve VHÚ pracuje od roku 1991, a to postupně na pozicích: výzkumný a vývojový pracovník (1991-1993), […]

Bc. Jan Skramoušský

Bc. Jan Skramoušský

30.3.2012 | Vědecký pracovník a kurátor sbírek Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1963, vystudoval Vysokou školu sociálně právní, od roku 2008 pracuje ve VHÚ Praha jako kurátor sbírek moderních palných zbraní a střeliva. Podílel se autorsky na několika knižních publikacích a celé řadě odborných článků a studií. Participoval na revitalizaci stálé expozice Armádního muzea Žižkov a řadě […]

PhDr. Karel Straka, Ph.D.

PhDr. Karel Straka, Ph.D.

28.3.2012 | Narozen 1975, samostatný vědecký pracovník. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obory Kulturně-historická regionalistika a Dějepis. Rigorózní řízení a postgraduální doktorandské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se vývojem československé branné moci v letech 1918–1939. Předmětem jeho zvláštního odborného zájmu jsou činnost a výsledky práce vrcholových orgánů obrany státu z meziválečného […]

Ing. Jan Sýkora

Ing. Jan Sýkora

27.3.2012 | Kurátor Vojenského historického ústavu. Narozen 1964. Po absolvování základní školy nastoupil do učení v Leteckých opravnách Kbely, kde získal v roce 1982 výuční list jako letecký mechanik. Poté studoval Střední průmyslovou školu strojní v Preslově ulici a maturoval v roce 1985. Následovalo studium na Českém vysokém učení technickém, fakulta strojní, obor Letecká výroba. Promoval v […]

Mgr. Jan Šach (1)

Mgr. Jan Šach (1)

25.3.2012 | Vědecký pracovník a kurátor sbírek historických zbraní Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1970, v letech 1989–1990 studoval na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, v letech 1990–1996 absolvoval studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působí ve Vojenském historickém ústavu Praha. Specializuje se na historii vojenství a vývoj historických chladných a palných […]

Mgr. Jan Šach (2)

Mgr. Jan Šach (2)

25.3.2012 | Samostatný vědecký pracovník. Narozen 1975, vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor historie. Ve Vojenském historickém ústavu Praha pracuje od roku 2003, nejprve jako kulturní zřízenec a od roku 2005 jako samostatný vědecký pracovník. Zabývá se vývojem a výstavbou Československé armády v letech 1945–1989 se zaměřením na období výstavby čs. armády jako armády tzv. […]

Zdeněk Špitálník

Zdeněk Špitálník

25.2.2012 | Narozen 1987. Od roku 2007 externí pracovník knihovny Referátu historických fondů VHÚ jako správce mapové sbírky. V roce 2012 se stal kurátorem sbírkových fondů stejnokroje a výstroj a vexilologie. Působí v Komisi vojenské symboliky a tradic. Specializuje se na historii čs. armády 1. poloviny 20. stol. Je autorem několika článků a spoluautorem řady výstav.

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

10.2.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1965. V letech 2001-2006 absolvoval kombinované magisterské studium v oboru historie na filozofické fakultě Univerzity Karlově v Praze. Téhož roku vykonal rigorózní zkoušku a získal titul PhDr. V roce 2012 ukončil doktorandské studium na FF UK obhajobou disertační práce na téma Historie československé redakce Rádia Svobodná Evropa a její význam […]

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha