Pracovníci VHÚ a jejich publikace

PhDr. Jana Bachová

PhDr. Jana Bachová

6.2.2013 | Odborná knihovnice Knihovny VHÚ. Narozena 1981. Vystudovala obor Knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě a obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 byla doktorandkou na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na VHÚ je od roku 2004, nejprve jako externí […]

Jaroslav Beránek

Jaroslav Beránek

19.12.2012 | Šéfredaktor časopisu Historie a vojenství. Narozen 1954, absolvent Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval mj. ve Svobodném Slovu, ČTK či Hospodářských novinách. V letech 1999 až 2003 působil v Londýně, spolupracoval s Čs. obcí legionářskou v zahraničí a Svazem letců svobodného Československa. Od roku 2004 je odborným pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha a šéfredaktor časopisu Historie […]

Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

18.12.2012 | Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1982. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvoval zahraniční studijní pobyt na Université Toulouse II. – Le Mirail (2005/2006) v rámci programu Erasmus. V roce 2016 završil doktorské studium studijního programu Historické vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v […]

Bc. Petr Bjaček

Bc. Petr Bjaček

18.12.2012 | Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1985 v Uherském Hradišti. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studuje obor Historie. V letech 2008-2013 působil jako externí pracovník knihovny Referátu historických fondů VHÚ Praha. Od roku 2013 pracuje jako kurátor sbírky VHÚ Praha, kde spravuje podsbírku Varia. Jeho specializací jsou vojenské dějiny 20. století […]

Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.

Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.

17.12.2012 | Ředitel odboru muzeí VHÚ. Narozen 1971 v Praze. Absolvoval Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, vystudoval FF UK (historie) a FTVS UK (kinantropologie). Od roku 1995 je pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha, kde působil ve vědeckém, expozičním a sbírkovém oddělení a v odboru muzejně správním. Od roku 2008 je ředitelem odboru muzeí. Je kurátorem sbírek automobilní a […]

Mgr. Marek Fišer

Mgr. Marek Fišer

16.12.2012 | Pracovník Oddělení vojenských knihoven VHÚ. Narozen 1987 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval obory Historie a Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve VHÚ pracuje od roku 2010, nejprve externě jako jmenný katalogizátor, od roku 2011 na pozici systémového knihovníka. Předtím působil v Národní technické knihovně. Jeho odborný zájem se týká zpřístupňování digitálních […]

Mgr. Tomáš Jakl

Mgr. Tomáš Jakl

15.12.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1972, vystudoval archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech 1998–2002 pracoval v Archivu Hlavního města Prahy a v letech 1999–2002 současně na částečný úvazek v oddělení pro dějiny okupace a druhé světové války Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2002 pracuje ve Vojenském historickém ústavu […]

Plk. Mgr. Aleš Knížek

Plk. Mgr. Aleš Knížek

14.12.2012 |   Plukovník Mgr. Aleš Knížek je absolventem Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě, kde v letech 1987 – 1992 studoval obor Výchova a vzdělávání dospělých. Později byl – v rámci jednoho z programů EU – také postgraduálním studentem oboru Politologie a historie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1994 nastoupil do někdejšího Historického ústavu […]

Mgr. Ilona Krbcová

Mgr. Ilona Krbcová

13.12.2012 | Vědecká pracovnice Vojenského historického ústavu Praha. Narozena 1968, v letech 1986–1993 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory ruský jazyk–dějepis a historii–archivnictví. V období let 1993–1994 působila na Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty UP v Olomouci, kde se věnovala archivnímu zpracování osobní pozůstalosti prof. Emila Starkensteina (německá lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze). Od roku […]

Mgr. Tomáš Kykal

Mgr. Tomáš Kykal

13.11.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1982. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ pracuje od roku 2007. Podílí se na výstavních a publikačních projektech VHÚ, zabývá se dějinami rakousko-uherské branné moci (1914–1918) a československé branné moci v prvním desetiletí její existence. Kontakt: knihovna@vhu.cz   Publikační činnost:   KYKAL, Tomáš. Historická fotografie. Sborník […]

PhDr. Jaroslav Láník, CSc.

PhDr. Jaroslav Láník, CSc.

14.10.2012 | Zástupce ředitele historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1957. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ pracuje od roku 1995. V letech 1995–1997 vědecký pracovník, dále vědecký tajemník ústavu (1997–2002), šéfredaktor Historie a vojenství (1998–2002), zástupce ředitele historicko-dokumentačního odboru (2003 – dosud). Člen redakční rady odborného čtvrtletníku Historie a vojenství. Okruhy odborného zájmu: Ekonomický […]

PaedDr. Jindřich Marek

PaedDr. Jindřich Marek

14.9.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1952, vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem (1975). V letech 1980-1991 pracoval jako historik v Okresním muzeu v Chomutově. V dalším období se jako novinář a spisovatel věnoval popularizaci českých moderních dějin formou historické reportáže. V letech 1998-2005 působil v čele tiskového odboru Úřadu vlády ČR a poté […]

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus. (Hons.), DiS.

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus. (Hons.), DiS.

14.8.2012 | Vedoucí Oddělení vojenských knihoven VHÚ. Narozen 1976. Vystudoval obor informační management na Vyšší odborné škole informačních služeb Praha, následně obor Service of Libraries na Institute of Technology, Sligo (Irsko) a obor knihovnictví na Ústavu informačních služeb a knihovnictví na Filozofické fakultě UK v Praze. Zaměstnancem VHÚ je od roku 2004 a to na pozicích: odborný […]

Pavel Paleček, PhD.

Pavel Paleček, PhD.

31.7.2012 | Vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání VHÚ, které je součástí Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Získal doktorát na Masarykově univerzitě z moderních dějin, absolvoval roční vědecký pobyt na Univerzitě ve Vídni, na Columbia University v New Yorku (2005-2007), na Max Planck Institutu v Berlíně (2002) a na dalších evropských a amerických akademických institucích, přičemž se kromě dějin věnoval […]

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

13.5.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1962, vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor nejnovější české dějiny. Od roku 1990 pracoval jako šéfredaktor odborného měsíčníku Historie a plastikové modelářství. Od roku 2007 působí jako samostatný vědecký pracovník Odboru historicko-dokumentačního Vojenského historického ústavu Praha. Specializuje se na témata československé armády a třetího odboje, vývoj železné […]

PhDr. Jiří Plachý, PhD.

PhDr. Jiří Plachý, PhD.

10.5.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1975 v Praze. V letech 1989–1993 absolvoval středoškolská studia na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou, v letech 1993–1999 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie se specializací na dějiny východní a jihovýchodní Evropy. Od roku 2000 do roku 2007 pracoval jako historik v Úřadu dokumentace a […]

Mgr. et Mgr. Zdeněk Polčák

Mgr. et Mgr. Zdeněk Polčák

9.5.2012 | Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1973, vystudoval odbornou biologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a historii s archivnictvím na filozofické fakultě tamtéž. Pracoval v Mendelianu Moravského zemského muzea (1997-2004), v NTM v Praze (2004) a od roku 2005 pracuje jako kurátor sbírkových fondů VHÚ Praha. Spravuje sbírku chemického a […]

PhDr. Jiří Rajlich

PhDr. Jiří Rajlich

3.4.2012 | Ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1964, vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ pracuje od roku 1991, a to postupně na pozicích: výzkumný a vývojový pracovník (1991-1993), vedoucí lektorské a expoziční skupiny (1994-1997), vedoucí oddělení muzejních expozic (1997-2003) a ředitel historicko-dokumentačního odboru (2003-dosud). Prezident České komise pro vojenské dějiny CIHM (Commission Internationale […]

Jan Skramoušský

Jan Skramoušský

30.3.2012 | Vědecký pracovník a kurátor sbírek Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1963, od roku 2008 pracuje ve VHÚ Praha jako kurátor sbírek moderních palných zbraní a střeliva. Podílel se autorsky na několika knižních publikacích a celé řadě odborných článků a studií. Participoval na revitalizaci stálé expozice Armádního muzea Žižkov a řadě dalších výstav pořádaných VHÚ Praha. […]

PhDr. Karel Straka, Ph.D.

PhDr. Karel Straka, Ph.D.

28.3.2012 | Samostatný vědecký pracovník VHÚ Praha. Narozen 1975, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obory Kulturně-historická regionalistika a Dějepis. Rigorózní řízení a postgraduální doktorandské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve VHÚ Praha působí od roku 2005. Zabývá se vývojem československé armády v letech 1918–1939 se zaměřením na […]

Ing. Jan Sýkora

Ing. Jan Sýkora

27.3.2012 | Kurátor Vojenského historického ústavu. Narozen 1964. Po absolvování základní školy nastoupil do učení v Leteckých opravnách Kbely, kde získal v roce 1982 výuční list jako letecký mechanik. Poté studoval Střední průmyslovou školu strojní v Preslově ulici a maturoval v roce 1985. Následovalo studium na Českém vysokém učení technickém, fakulta strojní, obor Letecká výroba. Promoval v […]

Mgr. Jan Šach (1)

Mgr. Jan Šach (1)

25.3.2012 | Vědecký pracovník a kurátor sbírek historických zbraní Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1970, v letech 1989–1990 studoval na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, v letech 1990–1996 absolvoval studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působí ve Vojenském historickém ústavu Praha. Specializuje se na historii vojenství a vývoj historických chladných a palných […]

Mgr. Jan Šach (2)

Mgr. Jan Šach (2)

25.3.2012 | Samostatný vědecký pracovník. Narozen 1975, vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor historie. Ve Vojenském historickém ústavu Praha pracuje od roku 2003, nejprve jako kulturní zřízenec a od roku 2005 jako samostatný vědecký pracovník. Zabývá se vývojem a výstavbou Československé armády v letech 1945–1989 se zaměřením na období výstavby čs. armády jako armády tzv. […]

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

10.2.2012 | Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1965. V letech 2001-2006 absolvoval kombinované magisterské studium v oboru historie na filozofické fakultě Univerzity Karlově v Praze. Téhož roku vykonal rigorózní zkoušku a získal titul PhDr. V roce 2012 ukončil doktorandské studium na FF UK obhajobou disertační práce na téma Historie československé redakce Rádia Svobodná Evropa a její význam […]

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha