Archeologie

Železná střela v olověném plášti, Sión, kolem 1437

Železná střela v olověném plášti, Sión, kolem 1437

  Na fotografii je zachyceno kromě olověné střely i torzo husitské ručnice (píšťaly), která byla tímto typem střel nabíjena. Odpálení bylo prováděno pomocí rozžhaveného želízka nebo střelného prachu. Průměr střely přibližně odpovídá nejnižšímu vnitřnímu průměru ručnic. Oba předměty byly nalezeny při archeologických výzkumech ve vnitřní části husitského hradu Sión. Výzkum zde probíhal v letech 1962–1965 […]

Torza keramických zásobnic, Sión, před 1437

Torza keramických zásobnic, Sión, před 1437

  Úlomky středověké keramiky patřily k nejčetnějším archeologickým nálezům v obytných částech husitského hradu Sión. Časově lze tyto artefakty zařadit do období posledních deseti let před rokem 1437, kdy byl hrad dobyt a zničen. Největší množství keramiky bylo nalezeno v prostorách vnitřního hradu (palác, kuchyně). Dr. Eva Jánská, která výzkumy v první polovině šedesátých let […]

Torza železných podkov, Bolkov, 13.–14. století

Torza železných podkov, Bolkov, 13.–14. století

  Dva prezentované úlomky železných podkov byly nalezeny při výzkumech na lokalitě Bolkov u obce Libeč (okres Trutnov), pořádaných Archeologickým ústavem ČSAV v roce 1958. U jednoho z úlomků jsou zachovány tři otvory pro hřeby, což znamená, že původní podkova měla 3–4 otvory pro hřeby na každé straně. Dva hřeby se dochovaly v torzovitém tvaru, […]

Torza výstrojních součástí z období prusko-rakouské války

Torza výstrojních součástí z období prusko-rakouské války

  V podsbírce archeologie je uložen soubor artefaktů z blíže nespecifikovaného bojiště prusko-rakouské války roku 1866. Obsahuje především torza výstroje a výzbroje obou nepřátelských stran, koňských postrojů a dalších předmětů, nalezených na bojišti. Není však dochována nálezová dokumentace, proto nelze určit konkrétní lokalitu, z níž tyto předměty pochází. Podle velmi zachovalého stavu a nízkého stupně […]

Opaskový hák k napínání kuše, Sión, před 1437

Opaskový hák k napínání kuše, Sión, před 1437

  Silné lučiště středověké kuše vyžadovalo k napnutí tětivy poměrně značnou sílu, proto se také záhy objevily pomůcky, usnadňující napínání. Nejstarší zařízení tohoto typu představovaly napínací háky, zavěšené na opasku střelce. Ve středové části lučiště byl přivázán konopnými motouzy třmen, do něhož vložil střelec chodidlo jedné nohy a současně zavěsil tětivu za hák, zavěšený na […]

Středověký keramický kahan, Sión, kolem 1434

Středověký keramický kahan, Sión, kolem 1434

  K nezbytným předmětům každodenního večerního života ve středověku patřily kahany. Několik kusů se dochovalo i na hradu Sión, sídle posledního husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé. Při archeologických výzkumech v šedesátých letech 20. století byly nalezeny jen jejich torza nebo rozlomené střepy. Vlivem tlaku zeminy totiž došlo k destrukci křehkého materiálu. Chybějící části kahanů […]

Středověký nebozízek, Sión, 1426–1437

Středověký nebozízek, Sión, 1426–1437

  Svým výskytem poměrně vzácný železný nástroj o délce 120 mm a průměru 8 mm byl nalezen v prostoru hradního paláce při archeologických výzkumech v letech 1962–1965. Tehdy šlo o vůbec první datovatelný nález tohoto typu na území Čech. Nebozízek byl řemeslný nástroj, který sloužil k předvrtání menších otvorů do dřeva. Prezentovaný předmět se nedochoval […]

Kovové rolničky, Čechy, 15. století

Kovové rolničky, Čechy, 15. století

  Tři jednodílné rolničky o průměru 15–25 mm byly zhotoveny z tenkých plátků slitiny mědi.  Jejich tvar je částečně zdeformovaný tlakem zeminy, jemuž byly po několik staletí vystaveny. Každá z rolniček má závěsné ouško, kterým byla připevněna k dalšímu materiálu (textil, kůže). Podle tvaru a způsobu výroby předmětů lze doložit shodnou provenienci. Prezentované rolničky mohly […]

Biják z mečové hlavice, Sión, kolem 1437

Biják z mečové hlavice, Sión, kolem 1437

  Železný biják byl u husitských vojsk, vedle cepů nebo sudlic, jednou z nejrozšířenějších chladných zbraní. Jednalo se o ruční údernou zbraň jezdce, určenou k boji zblízka. Obtížná manipulace vyžadovala velkou zručnost útočníka. Svým vzhledem se biják lišil od blízkého řemdihu tím, že nebyl opatřen železnými bodci. Palice bijáku byla vyrobena z mečové hlavice a […]

Středověká železná sekerka, Trutnov, 12. století

Středověká železná sekerka, Trutnov, 12. století

  Prezentovaný středověký nástroj mohl sloužit jako předmět denní potřeby v dobách míru nebo jako účinná zbraň v boji. Krátké ostří a nízká hmotnost ukazují však spíše na funkci zbraně, protože útočník mohl snadněji proniknout kroužkovou zbrojí nepřítele. Tvar sekery a průměr otvoru pro topůrko odpovídá typologiím bojových seker  9.–12. století, publikovaným v odborné literatuře […]

Hrot šípu křidélkový, Sión, před 1437

Hrot šípu křidélkový, Sión, před 1437

  Při archeologických výzkumech na hradě Sión v letech 1962–1965  bylo nalezeno značné množství hrotů šípů nebo šipek do středověkých kuší. Prezentovaný hrot šípu se dochoval v kompletním stavu včetně tulejky. Jeho tvar připomíná rozevřená křídla, odtud název křidélkový. Hrot šípu byl pravděpodobně použit k obrannému účelu proti lehkooděncům. Složitější tvary hrotů šípů dokázaly prorazit […]

Torzo kamenné dělové koule, Sión, před 1437

Torzo kamenné dělové koule, Sión, před 1437

  V letech 1962–1965  probíhaly na husitském hradě Sión u Kutné Hory archeologické výzkumy ve spolupráci Vojenského historického ústavu a Archeologického ústavu AV ČSR. Bylo zde nalezeno značné množství nejrůznějších částí koňských postrojů, kovových hřebů a částí kování. Torza zbraní a munice patří podobně jako předměty denní potřeby k méně početným nálezům v této lokalitě. […]

Torzo středověké železné uzdy, Sión, před rokem 1437

Torzo středověké železné uzdy, Sión, před rokem 1437

  Předmět, zhotovený ze železa, byl v minulých staletích a je dodnes součástí každého běžného koňského postroje. Prezentovaná část uzdy byla nalezená při archeologických výzkumech na hradě Sión v letech 1962–1965. Je zachována pouze její středová část. Kompletní uzda je složena z více částí. Nasazuje se na hlavu koně a slouží jezdci k udržení kontroly […]

Cihla s kolkem X. legie Gemina, Mušov-Hradiště, 2. století po Kr.

Cihla s kolkem X. legie Gemina, Mušov-Hradiště, 2. století po Kr.

  Ve druhém století po Kr. působily některé odloučené jednotky X. římské legie také na území dnešní České republiky. V oblasti dnes již neexistující lokality Mušov-Hradisko (Burgstall), ležící asi 80 km severně od Vídně, bylo nalezeno množství militárií a také 90 kusů pálených cihel, dokládajících existenci římského vojenského tábora. Byly zde odhaleny základy honosných staveb […]

Torzo středověké keramické nádoby, Sión, 15. století

Torzo středověké keramické nádoby, Sión, 15. století

  Při archeologických výzkumech v husitském hradu Sión v letech 1962–1965 bylo nalezeno značné množství předmětů denní potřeby. Patří mezi ně i menší keramická nádoba, vzhledem k výšce s poměrně mohutným páskovým uchem. Její horní okraj byl původně kónicky rozšířen. Podstava nádoby má nepravidelný kruhovitý tvar. Předmět byl zhotoven z nepříliš kvalitní hlíny vypálené do […]

1 2

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha