Automatické palné zbraně

Čs. samonabíjecí puška HB (Holek-Beneš)

Čs. samonabíjecí puška HB (Holek-Beneš)

  Zcela nezpochybnitelný iniciační význam pro budoucí vývoj samonabíjecích pušek v České zbrojovce ve Strakonicích mělo poměrné krátké období působení Emanuela Holka (1899–1982), nejmladšího z konstruktérské trojice bratří Holků. Jeho předchozím působištěm byla pražská Zbrojovka Praga, kde se mimo jiné podílel na vývoji kulometů pod vedením svého staršího bratra Václava. Do služeb České zbrojovky nastoupil […]

Souprava měrek a nářadí pro samopal vz. 58

Souprava měrek a nářadí pro samopal vz. 58

  Nedílnou součástí údržby výzbroje tvořily periodické technické prohlídky ručních zbraní, jež sloužily mj. k vyhodnocení celkového stavu techniky na úrovni pluků. Podle předpisu Děl-30-58 (Metodika technických prohlídek 7,62mm samopalu vz. 58) byly prováděny 2x ročně a k jejich provedení sloužila mj. souprava měrek na nářadí pro samopal vz. 58, bez níž se také neobešli […]

Lehký kulomet MG 35/36 Knorr-Bremse

Lehký kulomet MG 35/36 Knorr-Bremse

  Na prahu 30. let zkonstruoval švédský inženýr Ivar Joseph Stäck (1887‒1957), kapitán norského dělostřeleckého pluku v záloze a v civilu zaměstnanec stockholmské patentní kanceláře, ve spolupráci s dělostřeleckým kapitánem Torstenem Lindforsem model lehkého, vzduchem chlazeného kulometu s rychle odnímatelnou hlavní, označený LH 33. Poměrně bizarně vyhlížející zbraň se později dočkala úspěchu v podobě zavedení […]

Finský samopal Suomi KP/-31 SJR

Finský samopal Suomi KP/-31 SJR

  První světová válka přinesla nový typ automatické zbraně zařízené na střelbu pistolovými náboji. Kromě dvouhlavňových italských samopalů Villar Perosa M 1915, jež byly spíše hybridní zbraní, se v posledním válečném roce objevily na bojištích německé samopaly Bergmann MP 18,I. Jejich perspektivní konstrukce je předurčila k dalšímu vývoji a staly se koncepčním základem řady dalších […]

Samostříl Netsch

Samostříl Netsch

  Počátky vyzbrojování čs. armády poznamenalo zkoušení řady tuzemských i zahraničních konstrukcí, což se týkalo především automatických zbraní. Zatímco o akutní potřebě lehkých kulometů nepanovaly spory, v případě budoucího využití automatických pušek, tehdy přechodně označovanými jako samostříly, neměl zbrojní odbor MNO zcela jasno. Nepouštěl je však ze zřetele, jelikož prosazení lehké automatické zbraně, ovládané pouze […]

Plnička zásobníku pro kulomet ZB 26, pokusné provedení

Plnička zásobníku pro kulomet ZB 26, pokusné provedení

  Již v roce 1926 v souvislosti s přípravou výroby lehkých kulometů zkonstruoval Václav Holek (1886–1954) plničku zásobníků, jež usnadňovala naplnění 20raného zásobníku vložením čtyř nábojových pásků po pěti nábojích čtyřmi tahy za páku plničky během několika málo sekund. Na konstrukci získala Československá zbrojovka v Brně čs. patent č. 23 251, přihlášený v červenci 1926 […]

Plnička zásobníku pro samopal ZK 383

Plnička zásobníku pro samopal ZK 383

  Z poměrně pestré palety samopalů konstruktéra Josefa Kouckého (1904–1989) se shodným konstrukčním základem se do sériové výroby dostal během okupace pouze typ ZK 383, označovaný také ZK 383 sz (kde dodatková písmena znamenala zkratku slov stranový zásobník). Počátkem roku 1940 konstrukce samopalu vykrystalizovala do finální podoby, charakteristické odnímatelnou hlavní, uloženou v ochranném perforovaném plášti, […]

Brašna na zásobníky samopalu vz. 58 – 1. provedení

Brašna na zásobníky samopalu vz. 58 – 1. provedení

  Od zavedení samopalu vz. 58 do výzbroje ČSLA uplynulo loni rovných šedesát let. Ukončení vývoje v Konstruktě Brno a předání výkresové dokumentace budoucímu výrobci, Závodům Říjnové revoluce, n. p. Vsetín, závod 5 – Uherský Brod, v roce 1958 neznamenalo ukončení vývojových prací, ty pokračovaly ještě v průběhu výroby ověřovací série a náběhu sériové výroby […]

Samopal (útočná puška) ZK 503

Samopal (útočná puška) ZK 503

  V průběhu druhé světové války se uplatnila nová generace pěchotních automatických zbraní, zařízených na náboj střední balistické výkonnosti, představovaná především řadou německých útočných pušek MKb 42 (H) a MP 43. Ačkoliv poválečný vývoj čs. pěchotních zbraní sledoval v druhé polovině 40. let především otázku samopalu jakožto zbraně jednotlivce, na prahu další dekády se pozornost […]

Československý letecký kulomet vz. 30

Československý letecký kulomet vz. 30

  Jméno České zbrojovky ve Strakonicích bývá především spojováno s výrobou samonabíjecích pistolí, spíše ve stínu zájmu dodnes zůstávají letecké kulomety, což lze přičítat především specifickému charakteru palubní výzbroje, ale také relativně nízkým potřebám čs. meziválečného letectva. Práce na letecké výzbroji provázela zbrojovku od počátku dvacátých let a její vrchol představoval letecký kulomet vz. 30 […]

Lehký kulomet ZB 26

Lehký kulomet ZB 26

  Mezi legendárními zbraněmi, jež proslavily československý zbrojní průmysl ve světě, zastává nepochybně jedno z čelních míst lehký kulomet ZB 26, zavedený do výzbroje čs. armády, ale především vyvážený do řady států. Československá republika se také stala ze všech nástupnických států, vzniklých po rozpadu monarchie, jedinou zemí, jejíž domácí průmysl vyvinul a vyráběl vlastní konstrukce […]

Samopal H/47 (ČZ 246)

Samopal H/47 (ČZ 246)

  Česká zbrojovka ve Strakonicích v poválečném období nejen navazovala na konstrukční základ, představovaný do výzbroje zavedeným, leč sériově nikdy nevyráběným samopalem vz. 38, ale také přišla se zcela novou koncepcí, jež se promítla do zavedeného samopalu vz. 48. Na cestě vývoje nechyběly ovšem ani úkroky do slepých uliček. V České zbrojovce ve Strakonicích vznikl […]

Čs. vývojový samopal ZK 471

Čs. vývojový samopal ZK 471

  V průběhu prvních tří poválečných let vznikla v konstrukčních kancelářích a vývojových dílnách zbrojovek velmi rozsáhlá paleta samopalů, ve své době nesrovnatelná s konstrukční potencí v jiných státech. Ne všechny konstrukce měly takový potenciál, jenž by je za příznivých okolností dostal do stádia sériové výroby, některé svojí originalitou znamenaly zcela jasný úkrok stranou, avšak […]

Čs. vývojový samopal ČZ 447

Čs. vývojový samopal ČZ 447

  Zásadní obrat v nazírání na koncepční uspořádání samopalu přinesly v poválečném Československu prototypy s označením ČZ 148 a ČZ 447 z České zbrojovky ve Strakonicích. Do konkurenčního boje proti nim postavila brněnská zbrojovka prototyp ZK 476, jehož základní koncepce vycházela ze stejné myšlenky: zkrácení stavební délky zbraně přesunutím hmoty závěru nad hlaveň a umístění […]

Automatická puška („samostříl“) Krnka, výrobní číslo 3

Automatická puška („samostříl“) Krnka, výrobní číslo 3

  V průběhu prvních let existence republiky stálo MNO před řadou problémů, souvisejících nejen s formováním vojenských útvarů a těles, ale také s jejich vyzbrojováním. Úzký vztah k vítězným mocnostem upevnila především francouzská vojenská mise, jejíž představitelé stanuli v čele Generálního štábu MNO. Hledání moderní automatické zbraně úzce souviselo se zaváděním nové výcvikové doktríny, jež […]

1 2 3 9

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha