Automatické palné zbraně

Samopal Beretta M 38/44

Samopal Beretta M 38/44

  Hlavní konstruktér firmy Fabbrica D´ Armi Pietro Beretta v Gardone Tullio Marengoni (1881–1965) zkonstruoval řadu samonabíjecích pistolí, ale také velmi známých samopalů M 38A a M 38/42, zavedených především v italské armádě. První sériově vyráběný model M 38A měl hlaveň v délce 317 mm uloženou v perforovaném ochranném plášti a zásobníkovou šachtu uzavírala suvná […]

Rakouský těžký kulomet M. 1893

Rakouský těžký kulomet M. 1893

  Arcivévoda rakouský a princ toskánský Karl Salvator (1839–1892) sice působil od roku 1858 ve funkci generálního inspektora dělostřelectva v Toskánsku, avšak přitahovaly jej ruční palné zbraně. Jejich úpravám se věnoval zejména až v poslední dekádě svého nepříliš dlouhého života. Společně s absolventem technické vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě dělostřeleckým kapitánem Georgem rytířem von […]

Anglický samopal Sten Mk. III

Anglický samopal Sten Mk. III

  Válečná mobilizace anglického zbrojního průmyslu rozšířila počet zavedených pěchotních zbraní zejména na poli samopalů o čtyři základní typy známé pod označením Sten. Plukovník Reginald Vernon Shepard a major Harold John Turpin vyvinuli v továrně Royal Small Arms Factory (RSAF) v Enfieldu výrobně jednoduchou zbraň, jejíž konstrukce se stala základem celé vývojové linie, vyráběné v […]

Německý pokusný samopal MP 38 (L)

Německý pokusný samopal MP 38 (L)

Počátkem roku 1938 získala firma Erfurter Maschinefabrik (ERMA) v Erfurtu od říšského zbrojního úřadu (Heereswaffenamt) zakázku na vývoj nového samopalu pro armádu. Již v červnu 1938 představila nový typ s označením MP 38 (Maschinenpistole 38), přijatý neprodleně již 29. června 1938 do výzbroje. Rozběh sériové výroby měl velmi pozvolný charakter, jelikož do přepadení Polska v […]

Československý samopal (útočná puška) vzor 58 P

Československý samopal (útočná puška) vzor 58 P

  V rozmezí let 1950–1954 vznikly v konstrukčních kancelářích a vývojových dílnách České zbrojovky ve Strakonicích a Zbrojovky Brno na základě požadavků Vojenského technického ústavu (VTÚ) samopaly, zařízené na zkrácený náboj 7,62 mm Z-50 (7,62 x 45 mm). Takzvané „těžké samopaly“ ČZ 515, ČZ 522, ZB 530 či prototypy řady ZK 503, jak byly tyto […]

Lehký kulomet Praga vz. 24

Lehký kulomet Praga vz. 24

  Počátky domácího vývoje automatických zbraní jsou nerozlučně spjaty se jménem Václava Holka (24. 9. 1886 – 13. 12. 1954), jehož konstrukce ovlivnily v mnoha směrech výzbroj čs. armády v meziválečném období, ale také pomohly Československé zbrojovce v Brně vybudovat značné renomé na mezinárodním poli. V pražské Zbrojovce Praga, kde Václav Holek zastával funkci dílovedoucího, […]

Rakouský těžký kulomet Schwarzlose M. 7/12

Rakouský těžký kulomet Schwarzlose M. 7/12

  Podunajská monarchie, spojenec vilémovského Německa, sice disponovala před válkou omezeným množstvím kulometů Maxim M. 4 a Škoda M. 93 (Salvator-Dormus), využívaných především v opevněních, avšak páteř její pěchotní výzbroje tvořily kulomety Schwarzlose M.7 a M.7/12 v ráži 8 mm Mannlicher M. 93. Zbraň nesla jméno svého tvůrce, německého konstruktéra Andrease Wilhelma Schwarzlose (1867–1936), majitele […]

Španělský samopal Star Z-70/B

Španělský samopal Star Z-70/B

  Firma Star Bonifacio Echeverria, S. A. z baskického Eibaru patřila v minulém století mezi přední španělské výrobce palných zbraní, především samonabíjecích pistolí. Založili ji v roce 1905 bratři Bonifacio (1859−1951) a Julián (1875−1948) Echeverriové a jedním z prvních výrobků byla pistole La Lira, představující konstrukční napodobeninu rakouského modelu Mannlicher M 1901, avšak s odnímatelným […]

Samopal CZ Skorpion 9 x 19

Samopal CZ Skorpion 9 x 19

  Myšlenka adaptace sériově vyráběného a v čs. ozbrojených složkách zavedeného samopalu vz. 61 na náboj 9 mm Parabellum (Luger) přišla původně ze strany Ministerstva zahraničního obchodu (MZO) již v roce 1965. V té době již konstruktér zbraně ing. Miroslav Rybář (1924−1970) adaptoval ve Výzkumném a vývojovém ústavu Závodů všeobecného strojírenství (VVÚ ZVS) v Brně […]

Španělský samopal Fontbernat 1938

Španělský samopal Fontbernat 1938

  Občanská válka ve Španělsku v letech 1936–1939, na jejímž konci stálo vítězství povstaleckých jednotek generála Francisca Franca (1892–1975), je dodnes vnímána jako jeden z nejkrvavějších konfliktů 20. století. Její průběh provázely materiální a technické intervence ze strany fašistických diktatur Německa a Itálie, podporující frankistické jednotky, a Sovětského svazu, jehož podpora republikánů, hájících ideje II. […]

Německá karabina Dreyse M 07

Německá karabina Dreyse M 07

  Samonabíjecí karabiny zařízené na pistolové náboje doplňovaly v prvních desetiletích 20. století sortiment řady firem. Základem těchto zbraní byly zpravidla sériově vyráběné modely samonabíjecích pistolí vybavené delší hlavní a odnímatelnou pažbou a představovaly tak sekundární varianty. Už méně samonabíjecích karabin v pistolové ráži vzniklo jako samostatné konstrukce. Německá firma Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik v […]

Sovětský samopal PPD 34

Sovětský samopal PPD 34

  Otázku vývoje automatické zbraně na náboje s malým výkonem sledoval hlavní štáb RKKA (Рабоче-Крестьянской Красной Армии – Dělnicko-Rolnické Rudé Armády) již od poloviny dvacátých let 20. století, kdy dělostřelecká komise Dělostřelecké správy RA vydala v říjnu 1926 technické podmínky pro konstrukci samopalů. V následujícím období vzniklo několik prototypů samopalů, avšak po specifikaci jednotného náboje […]

Čs. lehký kulomet ZB vz. 27

Čs. lehký kulomet ZB vz. 27

  Výnosem MNO z 19. ledna 1925 zavedla čs. armáda do výzbroje kulomet Praga vz. 24, jehož výrobu převzala od Zbrojovky Praga na základě smlouvy z 30. března 1925 Československá zbrojovka, a. s., Brno. Konstrukce Václava Holka (24. 9. 1886 – 13. 12. 1954) završila jednu etapu vývoje automatické zbraně domácího původu, a v době, […]

Čs. pokusný kulomet Jelen I

Čs. pokusný kulomet Jelen I

  Začátky československé konstrukční školy na poli automatických zbraní lemovalo několik pokusných konstrukcí, přičemž prvenství nepochybně patří Rudolfu Jelenovi (27. 1. 1876 – 10. 3. 1938). Pozornost ambiciózního konstruktéra nepřitahovaly pouze automatické zbraně, svoji stopu zanechal také vylepšováním opakovacích pušek, jež tehdy vojenská správa zkoušela. Tehdejšího nadporučíka v záloze přivedl z podnětu organizačního oddělení hlavního […]

Francouzský lehký kulomet Darne model 1922

Francouzský lehký kulomet Darne model 1922

  Vliv francouzské vojenské mise na počátky formování budované československé armády neměl pouze dopad na vojenskostrategické myšlení velitelských sborů, ale také ovlivňoval výzbrojní koncepci první poloviny dvacátých let. Nákupy vojenského materiálu z francouzského úvěru, směřující do republiky na přelomu let 1919/1920, přinesly v konečném důsledku více starostí než užitku. Vzhledem k tomu, že na území […]

1 2 3 7

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha