Automatické palné zbraně

Čs. vývojový samopal ZK 476 – výsadkářské provedení

Čs. vývojový samopal ZK 476 – výsadkářské provedení

  Vyvrcholení poválečného vývoje samopalů ve Zbrojovce Brno představoval samopal Josefa Kouckého s označením ZK 476, jedna z nejperspektivnějších konstrukcí druhé poloviny čtyřicátých let. Zbraň prošla poměrně složitým vývojem determinovaným především požadavky čs. vojenské správy. Přestože jeho konstrukce využívala koncepce uložení zásobníku v pistolové rukojeti a závěru přebíhajícího přes dvě třetiny délky hlavně, některé konstrukční […]

Německá útočná puška MKb 42 (W) – Maschinen Karabiner 42 (W)

Německá útočná puška MKb 42 (W) – Maschinen Karabiner 42 (W)

  Vývoj náboje střední balistické výkonnosti zahájily německé firmy již na počátku třicátých let a výsledkem dlouhých experimentů byl náboj 7,92 mm Polte (7,92 x 33 mm), jehož vývoj dokončila firma Polte na sklonku roku 1939. V rámci vývoje vznikaly rovněž experimentální prototypy automatických pušek, vyvinuté Heinrichem Vollmerem (1885–1961), ale také firmou Carl Walther. Teprve […]

Samopal Beretta M 38/44

Samopal Beretta M 38/44

  Hlavní konstruktér firmy Fabbrica D´ Armi Pietro Beretta v Gardone Tullio Marengoni (1881–1965) zkonstruoval řadu samonabíjecích pistolí, ale také velmi známých samopalů M 38A a M 38/42, zavedených především v italské armádě. První sériově vyráběný model M 38A měl hlaveň v délce 317 mm uloženou v perforovaném ochranném plášti a zásobníkovou šachtu uzavírala suvná […]

Rakouský těžký kulomet M. 1893

Rakouský těžký kulomet M. 1893

  Arcivévoda rakouský a princ toskánský Karl Salvator (1839–1892) sice působil od roku 1858 ve funkci generálního inspektora dělostřelectva v Toskánsku, avšak přitahovaly jej ruční palné zbraně. Jejich úpravám se věnoval zejména až v poslední dekádě svého nepříliš dlouhého života. Společně s absolventem technické vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě dělostřeleckým kapitánem Georgem rytířem von […]

Anglický samopal Sten Mk. III

Anglický samopal Sten Mk. III

  Válečná mobilizace anglického zbrojního průmyslu rozšířila počet zavedených pěchotních zbraní zejména na poli samopalů o čtyři základní typy známé pod označením Sten. Plukovník Reginald Vernon Shepard a major Harold John Turpin vyvinuli v továrně Royal Small Arms Factory (RSAF) v Enfieldu výrobně jednoduchou zbraň, jejíž konstrukce se stala základem celé vývojové linie, vyráběné v […]

Německý pokusný samopal MP 38 (L)

Německý pokusný samopal MP 38 (L)

Počátkem roku 1938 získala firma Erfurter Maschinefabrik (ERMA) v Erfurtu od říšského zbrojního úřadu (Heereswaffenamt) zakázku na vývoj nového samopalu pro armádu. Již v červnu 1938 představila nový typ s označením MP 38 (Maschinenpistole 38), přijatý neprodleně již 29. června 1938 do výzbroje. Rozběh sériové výroby měl velmi pozvolný charakter, jelikož do přepadení Polska v […]

Československý samopal (útočná puška) vzor 58 P

Československý samopal (útočná puška) vzor 58 P

  V rozmezí let 1950–1954 vznikly v konstrukčních kancelářích a vývojových dílnách České zbrojovky ve Strakonicích a Zbrojovky Brno na základě požadavků Vojenského technického ústavu (VTÚ) samopaly, zařízené na zkrácený náboj 7,62 mm Z-50 (7,62 x 45 mm). Takzvané „těžké samopaly“ ČZ 515, ČZ 522, ZB 530 či prototypy řady ZK 503, jak byly tyto […]

Lehký kulomet Praga vz. 24

Lehký kulomet Praga vz. 24

  Počátky domácího vývoje automatických zbraní jsou nerozlučně spjaty se jménem Václava Holka (24. 9. 1886 – 13. 12. 1954), jehož konstrukce ovlivnily v mnoha směrech výzbroj čs. armády v meziválečném období, ale také pomohly Československé zbrojovce v Brně vybudovat značné renomé na mezinárodním poli. V pražské Zbrojovce Praga, kde Václav Holek zastával funkci dílovedoucího, […]

Rakouský těžký kulomet Schwarzlose M. 7/12

Rakouský těžký kulomet Schwarzlose M. 7/12

  Podunajská monarchie, spojenec vilémovského Německa, sice disponovala před válkou omezeným množstvím kulometů Maxim M. 4 a Škoda M. 93 (Salvator-Dormus), využívaných především v opevněních, avšak páteř její pěchotní výzbroje tvořily kulomety Schwarzlose M.7 a M.7/12 v ráži 8 mm Mannlicher M. 93. Zbraň nesla jméno svého tvůrce, německého konstruktéra Andrease Wilhelma Schwarzlose (1867–1936), majitele […]

Španělský samopal Star Z-70/B

Španělský samopal Star Z-70/B

  Firma Star Bonifacio Echeverria, S. A. z baskického Eibaru patřila v minulém století mezi přední španělské výrobce palných zbraní, především samonabíjecích pistolí. Založili ji v roce 1905 bratři Bonifacio (1859−1951) a Julián (1875−1948) Echeverriové a jedním z prvních výrobků byla pistole La Lira, představující konstrukční napodobeninu rakouského modelu Mannlicher M 1901, avšak s odnímatelným […]

Samopal CZ Skorpion 9 x 19

Samopal CZ Skorpion 9 x 19

  Myšlenka adaptace sériově vyráběného a v čs. ozbrojených složkách zavedeného samopalu vz. 61 na náboj 9 mm Parabellum (Luger) přišla původně ze strany Ministerstva zahraničního obchodu (MZO) již v roce 1965. V té době již konstruktér zbraně ing. Miroslav Rybář (1924−1970) adaptoval ve Výzkumném a vývojovém ústavu Závodů všeobecného strojírenství (VVÚ ZVS) v Brně […]

Španělský samopal Fontbernat 1938

Španělský samopal Fontbernat 1938

  Občanská válka ve Španělsku v letech 1936–1939, na jejímž konci stálo vítězství povstaleckých jednotek generála Francisca Franca (1892–1975), je dodnes vnímána jako jeden z nejkrvavějších konfliktů 20. století. Její průběh provázely materiální a technické intervence ze strany fašistických diktatur Německa a Itálie, podporující frankistické jednotky, a Sovětského svazu, jehož podpora republikánů, hájících ideje II. […]

Německá karabina Dreyse M 07

Německá karabina Dreyse M 07

  Samonabíjecí karabiny zařízené na pistolové náboje doplňovaly v prvních desetiletích 20. století sortiment řady firem. Základem těchto zbraní byly zpravidla sériově vyráběné modely samonabíjecích pistolí vybavené delší hlavní a odnímatelnou pažbou a představovaly tak sekundární varianty. Už méně samonabíjecích karabin v pistolové ráži vzniklo jako samostatné konstrukce. Německá firma Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik v […]

Sovětský samopal PPD 34

Sovětský samopal PPD 34

  Otázku vývoje automatické zbraně na náboje s malým výkonem sledoval hlavní štáb RKKA (Рабоче-Крестьянской Красной Армии – Dělnicko-Rolnické Rudé Armády) již od poloviny dvacátých let 20. století, kdy dělostřelecká komise Dělostřelecké správy RA vydala v říjnu 1926 technické podmínky pro konstrukci samopalů. V následujícím období vzniklo několik prototypů samopalů, avšak po specifikaci jednotného náboje […]

Čs. lehký kulomet ZB vz. 27

Čs. lehký kulomet ZB vz. 27

  Výnosem MNO z 19. ledna 1925 zavedla čs. armáda do výzbroje kulomet Praga vz. 24, jehož výrobu převzala od Zbrojovky Praga na základě smlouvy z 30. března 1925 Československá zbrojovka, a. s., Brno. Konstrukce Václava Holka (24. 9. 1886 – 13. 12. 1954) završila jednu etapu vývoje automatické zbraně domácího původu, a v době, […]

1 2 3 7

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha